Xây dựng chuẩn đầu ra và chương trình giảng dạy tích hợp tại Trường đại học FPT

  0
  3294

  TÓM TẮT

  Trường Đại Học FPT đang hướng tới việc xây dựng chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo đáp ứng nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp cũng như thiết kế chương trình đào tạo trong đó các môn học không chỉ đơn thuần cung cấp kiến thức mà còn phải trang bị được những kỹ năng nghề nghiệp cần thiết cho sinh viên. Từ đầu năm 2016, Trường Đại Học FPT đã bắt đầu nghiên cứu và áp dụng CDIO một cách bài bản trong việc xây dựng và cải tiến chương trình đào tạo. Trong phạm vi bài báo này, chúng tôi trình bày quy trình xây dựng chuẩn đầu ra, xác định chuỗi kỹ năng cần thiết và thiết kế chương trình đào tạo tích hợp theo hướng tiếp cận CDIO để đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp của hai nghề mới được triển khai tại Khối Đào tạo Cao Đẳng FPT: “Quan hệ Công chúng  – Hướng PR & Tổ chức Sự kiện” và “Thương mại Điện tử – Hướng Digital & Online Marketing”. Tiếp theo, chúng tôi trình bày lộ trình thực hiện các công việc sắp tới: Xây dựng đề cương môn học, Lập kế hoạch giảng dạy và Xây dựng tiêu chí đánh giá kết quả học tập của sinh viên theo hướng tiếp cận CDIO.

  Từ khóa: Chuẩn đầu ra, chương trình đào tạo tích hợp, giới thiệu ngành, xây dựng chương trình, Tiêu chuẩn CDIO 2-4.

  GIỚI THIỆU

  Khối Đào tạo Cao Đẳng FPT trực thuộc Trường Đại học FPT có phòng chức năng chuyên nghiên cứu và phát triển các chương trình đào tạo (CTĐT), còn được gọi là phòng Phát triển Chương trình (PTCT). Trước đây khi phát triển CTĐT, chúng tôi chỉ đơn thuần tham khảo chuẩn đầu ra các chương trình đào tạo của các trường trong và ngoài nước, sau đó xây dựng CTĐT của mình. Các chuỗi kỹ năng cần thiết cho một ngành nghề nào đó chưa được xác định một cách rõ ràng, logic thông qua các môn học, mà chỉ mới cung cấp các khoá học kỹ năng riêng lẻ trong chương trình đào tạo. Hơn nữa, tầm quan trọng của môn nhập môn giới thiệu nghề chưa thực sự được đánh giá đúng mức. Môn học này được xem là môn học cung cấp kiến thức cơ bản giới thiệu tổng quan nghề nghiệp. Trong đầu năm 2016, Trường Đại Học FPT bắt đầu tiếp cận CDIO một cách bài bản hơn và tuân thủ 3 tiêu chuẩn CDIO (tiêu chuẩn 2-4) một cách nghiêm ngặt: Chuẩn đầu ra, Chương trình đào tạo tích hợp và Nhập môn giới thiệu ngành. Điều này đã tạo ra điểm khác biệt về mặt thiết kế chương trình cho hai nghề mới: “Quan hệ Công chúng  – Hướng PR & Tổ chức Sự kiện” và “ Thương mại Điện tử – Hướng Digital & Online Marketing”.

  Đầu tiên, Phòng Phát triển Chương trình đã dựa vào đề cương CDIO v2.0 để phác thảo chuẩn đầu ra của chương trình. Chuẩn đầu ra liệt kê đầy đủ những kiến thức và kỹ năng sinh viên cần biết và có khả năng làm sau khi kết thúc chương trình học nhằm đáp ứng yêu cầu thực tế của doanh nghiệp. Chuẩn đầu ra của chương trình bao gồm 4 mục cơ bản như sau:

  Kiến thức cơ sở và lập luận ngành;

  1. Kỹ năng, phẩm chất cá nhân và nghề nghiệp;
  2. Kỹ năng làm việc theo nhóm và giao tiếp;
  3. Năng lực hình thành ý tưởng, thiết kế, thực hiện và vận hành (CDIO) hệ thống trong bối cảnh doanh nghiệp và xã hội.

  Ngoài ra, Phòng PTCT đã mời các doanh nghiệp có thế mạnh trong lĩnh vực PR & Tổ chức Sự kiện, Digital & Online Marketing tham gia đánh giá chuẩn đầu ra thông qua hình thức thẩm định trực tiếp và trả lời khảo sát trực tuyến.

  Cuối cùng, PTCT xây dựng được chuỗi kỹ năng nghề phù hợp để tích hợp vào trong các môn học tương ứng của chương trình đào tạo.

  Trong khuôn khổ của bài tham luận này, chúng tôi xin trình bày quá trình xây dựng các chuẩn đầu ra, chuỗi kỹ năng và chương trình đào tạo tích hợp của hai nghề mới: “Quan hệ Công chúng  – Hướng PR & Tổ chức Sự kiện” và “Thương mại Điện tử – Hướng Digital & Online Marketing” theo hướng tiếp cận CDIO. Chúng tôi cũng nêu ra những kết quả từ một số doanh nghiệp tham gia trực tiếp thẩm định cũng như một số doanh nghiệp khác tham gia khảo sát trực tuyến nhằm đánh gía về các chuẩn đầu ra, chuỗi kỹ năng và chương trình đào tạo của hai nghề nêu trên. Cuối cùng, chúng tôi chia sẻ kế hoạch CDIO 2016 đã và đang được thực hiện tại Khối Đào tạo Cao Đẳng FPT: Tập huấn thiết kế học liệu theo CDIO cho các giảng viên, cán bộ phát triển chương trình và chuyên gia đến từ doanh nghiệp; Xây dựng đề cương môn học; Lập kế hoạch giảng dạy và Xây dựng tiêu chí đánh giá kết quả học tập của sinh viên trong hai môn: Nhập môn Quan hệ Công chúng và Nhập môn Digital Marketing.

  Tổng quan CDIO

   CDIO là gì?

  CDIO là chữ viết tắt của các từ: Conceive – hình thành ý tưởng, Design – thiết kế,  Implement – triển khai và Operate – vận hành, xuất phát từ ý tưởng của các khối ngành kỹ thuật thuộc 4 trường đại học (ĐH), học viện: ĐH Công nghệ Chalmers ở Göteborg, Học viện Công nghệ Hoàng gia ở Stockholm, ĐH LinköpingLinköping (Thụy Điển) và Học viện Công nghệ Massachusetts (Hoa Kỳ) vào những năm 1990. CDIO là một đề xướng quốc tế lớn được hình thành để đáp ứng nhu cầu một thập kỷ mới của các doanh nghiệp và các bên liên quan khác trên toàn thế giới trong việc nâng cao khả năng của sinh viên (SV) tiếp thu các kiến thức cơ bản, đồng thời đẩy mạnh việc học các kỹ năng cá nhân và giao tiếp, kỹ năng kiến tạo sản phẩm, quy trình và hệ thống.[2]

  Bản chất của CDIO?

  Về tổng thể, CDIO có thể áp dụng để xây dựng quy trình chuẩn cho nhiều lĩnh vực đào tạo khác nhau ngoài ngành đào tạo kỹ sư, bởi lẽ nó đảm bảo khung kiến thức và kỹ năng, chẳng hạn áp dụng cho khối ngành kinh tế, quản trị kinh doanh, du lịch – nhà hàng – khách sạn… Cho nên, có thể nói, CDIO thực chất là một giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng yêu cầu xã hội, trên cơ sở xác định chuẩn đầu ra, từ đó thiết kế chương trình và kế hoạch đào tạo một cách hiệu quả.

  Đề cương CDIO?

   Hiện tại, tổ chức CDIO đã đưa ra đề cương CDIO v2.0 gồm 4 nhóm chi tiết đến cấp độ 4. Sau đây là đề cương CDIO v2.0 ở cấp độ 2:

  1

  Hình 1: Đề cương chi tiết CDIO cấp độ 2 [4]

   Tiêu chuẩn CDIO?

  CDIO đã phát triển 12 tiêu chuẩn (standard) như là khung tham chiếu để các cơ sở đào tạo ứng dụng vào việc thiết kế chương trình đào tạo và triển khai đào tạo. Những tiêu chuẩn này xác định các tính chất đặc trưng của một chương trình CDIO, đóng vai trò hướng dẫn việc cải cách và kiểm định chương trình giáo dục, tạo ra các đối sánh và mục tiêu được ứng dụng trên toàn thế giới, và tạo ra một khung chung để cải tiến liên tục.

  12 tiêu chuẩn CDIO đề cập đến:

  Triết lý chương trình (Tiêu chuẩn 1)

  • Phát triển chương trình đào tạo (Tiêu chuẩn 2,3 và 4)
  • Trải nghiệm và không gian học tập để thiết kế – triển khai (Tiêu chuẩn 5 và 6)
  • Các phương pháp giảng dạy và học tập (Tiêu chuẩn 7 và 8)
  • Phát triển giảng viên (Tiêu chuẩn 9 và 10)
  • Đánh giá và kiểm định (Tiêu chuẩn 11 và 12)

  ÁP DỤNG CDIO ĐỂ XÂY DỰNG CHUẨN ĐẦU RA, CHUỖI KỸ NĂNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TÍCH HỢP

   Theo quyết định thành lập dự án CDIO tại Khối Đào tạo Cao Đẳng FPT, trong giai đoạn 1 chúng tôi đã hoàn thành việc xây dựng được chuẩn đầu ra, chuỗi kỹ năng và khung chương trình đào tạo tích hợp cho cả hai nghề mới: “Quan hệ Công chúng  – Hướng PR & Tổ chức Sự kiện” và “Thương mại Điện tử – Hướng Digital & Online Marketing” theo hướng tiếp cận CDIO.

  Giai đoạn đầu tiên của dự án CDIO, chúng tôi nhận thấy rằng thực sự rất cần thiết hình thành ý tưởng chủ đạo và phát triển chuỗi giá trị cốt lõi của Khối Đào tạo Cao Đẳng FPT. Chúng tôi đã đề xuất các giá trị cốt lõi mà Khối Đào tạo Cao Đẳng FPT hướng tới trong quá trình thiết kế CTĐT và triển khai đào tạo theo CDIO và thuật ngữ ngắn gọn “POLYTECH” như sau:

  Personal and professional skills (Kỹ năng cá nhân và nghề nghiệp)

  Open thinking and innovation (Tư duy mở và đổi mới)

  Lifelong learning (Học tập suốt đời)

  Young communication and teamwork (Giao tiếp và làm việc nhóm trẻ trung và năng động)

  Technical knowledge and reasoning (Kiến thức và lập luận ngành)

  Ethical values (Giá trị đạo đức)

  Collaborative industry (Cộng tác với doanh nghiệp)

  High responsibility (Trách nhiệm cao đối với xã hội và cộng đồng)

  Tiếp theo, chúng tôi trình bày chi tiết về các bước tiến hành và các sản phẩm đầu ra: Chuẩn đầu ra, Chuỗi kỹ năng và Chương trình đào tạo tích hợp. Quy trình được xây dựng dựa trên tham khảo quy trình thiết kế chương trình đào tạo tích hợp của CDIO (hình 2):

  2

  Chi tiết từng bước của quy trình Khối Đào tạo Cao Đẳng FPT đề xuất như sau:

  Bước 1: Chuyên viên PTCT tham khảo đề cương CDIO v2.0 để phác thảo phiên bản đầu tiên về chuẩn đầu ra chương trình ở cấp độ 3.

  Bước 2: Chuyên viên PTCT dựa theo chuẩn đầu ra để hướng đến phác thảo chuỗi kỹ năng cho hai nghề mới: “Quan hệ Công chúng  – Hướng PR & Tổ chức Sự kiện” và “Thương mại Điện tử – Hướng Digital & Online Marketing”. Trong ngành PR & Tổ chức Sự kiện hướng đến 4 chuỗi kỹ năng: Kỹ năng PR, Kỹ năng Tổ chức sự kiện, Kỹ năng Biz và Kỹ năng tiếng Anh còn đối với Digital & Online Marketing hướng đến 4 chuỗi kỹ năng: Kỹ năng công nghệ thông tin, Kỹ năng Biz, Kỹ năng mềm và Kỹ năng tiếng Anh.

  Bước 3: Chuyên viên PTCT tổng hợp và đề xuất chương trình đào tạo của hai nghề mới phiên bản đầu tiên.

  Bước 4: Chuyên viên PTCT gửi chuẩn đầu ra, chuỗi kỹ năng và chương trình đào tạo phiên bản đầu tiên cho các chuyên gia nhóm dự án CDIO, Trưởng bộ môn, Trưởng phòng PTCT và Trưởng Ban Đào tạo PTCT tham gia phản hồi và đóng góp ý kiến.

  Bước 5: Chuyên viên PTCT ghi nhận ý kiến đóng góp và hoàn thiện phiên bản thứ 2 về chuẩn đầu ra của chương trình ở cấp độ 3, chuỗi kỹ năng và chương trình đào tạo.

  Bước 6: Chuyên viên PTCT tổ chức mời Giám đốc khối, đại diện 5 doanh nghiệp hoạt động về lĩnh vực PR & Tổ chức Sự kiện, và đại diện 5 doanh nghiệp về lĩnh vực Digital & Online Marketing tham gia thẩm định chuẩn đầu ra, chuỗi kỹ năng và chương trình đào tạo phiên bản thứ 2.

  Bước 7: Chuyên viên PTCT dựa vào phản hồi của doanh nghiệp để chỉnh sửa và hoàn thiện chuẩn đầu ra, chuỗi kỹ năng và chương trình đào tạo phiên bản thứ 3.

  Bước 8: Chuyên viên PTCT mời các đại diện khác hoạt động về lĩnh vực PR & Tổ chức Sự kiện, và Digital & Online Marketing khác tham gia khảo sát trực tuyến đánh giá chuẩn đầu ra, chuỗi kỹ năng và chương trình đào tạo phiên bản thứ 3.

  Bước 9: Chuyên viên PTCT chốt lại phiên bản cuối cùng về chuẩn đầu ra, chuỗi kỹ năng và chương trình đào tạo của hai nghề mới để được phê duyệt và ban hành chính thức.

  KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CỦA DOANH NGHIỆP VỀ CHUẨN ĐẦU RA, CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỦA HAI NGHỀ: QUAN HỆ CÔNG CHÚNG VÀ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ  

   Dưới đây là các bảng kết quả khảo sát mà Khối Đào tạo Cao Đẳng FPT thu thập được từ các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực PR& Tổ chức Sự kiện, và Digital & Online Marketing tham gia thẩm định trực tiếp về chuẩn đầu và chương trình đào tạo của hai nghề: Quan hệ Công chúng và Thương mại điện tử.

  Bảng 1: Đánh giá chi tiết về chuẩn đầu ra cấp độ 3 của nghề Quan hệ Công chúng  (QHCC)

  Chuẩn đầu ra Nhận xét N1 Nhận xét N2 Nhận xét N3 Nhận xét N4 Nhận xét N5
  1.Kiến thức và lập luận ngành - Đánh giá cao CĐR 1.1.4: sinh viên học võ Vovinam để nâng cao thể chất và tinh thần yêu nước

  – Nên thay kiến thức kế toán bằng kiến thức quản trị tài chính (CĐR 1.2.2)

  – Bổ sung tiêu chuẩn hiểu rõ ngôn ngữ để áp dụng trong vấn đề phát ngôn tổ chức (CĐR 1.3.3)

  -Thêm kiến thức về thiết kế sân khấu, âm thanh, ánh sáng và âm thanh, hoạt động game show trong tổ chức sự kiện - CĐR 1.1: Có thể bỏ nội dung xử lý ảnh để chuyển sang phần 2

  – CĐR 1.2.2 nên sửa thành: Hiểu và áp dụng các kiến thức cở bản về marketing và nghiên cứu hành vi người tiêu dùng trong việc xây dựng các chiến dịch truyền thông và tổ chức sự kiện

   

  - Kiến thức nền dựa trên cơ sở nền các môn học khá đầy đủ và căn bản tuy nhiên hơi nặng và kỳ vọng cao về sự hoàn hảo.

  – Môn học quản trị rủi ro rất hay tuy nhiên nên cân nhắc vì nó khá khó đối với bậc cao đẳng

   

  Xem xét thay thế môn kế toán
  1. Kỹ năng cá nhân và nghề nghiệp phẩm chất
  Bổ sung kỹ năng “phán đoán vấn đề” (CĐR 2.1.1). Hoàn toàn đồng ý Cần bổ sung thêm những kỹ năng quan trọng của nghề PR như kỹ năng viết, thuyết trình, kỹ năng tạo dựng và duy trì quan hệ, kỹ năng nghiên cứu và lập kế hoạch, kỹ năng sáng tạo Không có ý kiến khác Bổ sung kỹ năng bán hàng, kỹ năng xây dựng thương hiệu cá nhân…
  1. Kỹ năng làm việc nhóm và giao tiếp
  CĐR 3.1.5: Có khả năng xây dựng kế hoạch khởi sự doanh nghiệp không phù hợp liệt kê trong phần này. Hoàn toàn đồng ý Nhất trí Đồng ý kỹ năng này vô cùng quan trọng đối với ngành học. Cần chú trọng thực hành trải nghiệm bằng các tình huống thực tế. Nên có phần riêng cho kỹ năng giao tiếp với báo chí truyền thông. Đồng ý
  1. Năng lực hình thành ý tưởng, thiết kế, triển khai và vận hành trong bối cảnh doanh nghiêp và xã hội
  CĐR 4.3, 4.4 và 4.5 đề cập “marketing” có thể dẫn đến định hướng đào tạo chệch hướng. Cần tách bạch chuyên ngành đào tạo về Marketing” và ‘QHCC”. Phù hợp yêu cầu của doanh nghiệp và thị trường nên lồng ghép thêm việc tổ chức sự kiện trong các chiến dịch tiếp thị quảng cáo. Nhất trí Đây là một kỹ năng cực kỳ cần thiết của chuyên ngành PR.Với cấp cao đẳng, phần đọc – phân tích và triển khai kế hoạch có sẵn sẽ phổ biến hơn Hướng đến nhân viên đa năng có thể đàm phán với khách hàng, kêu gọi nhà tài trợ…

   Nguồn: Dữ liệu tổng hợp từ kết quả khảo sát doanh nghiệp

   Bảng 2: Đánh giá chung về chuẩn đầu ra của nghề Quan hệ Công chúng  (QHCC)

  TT Tiêu chí Điểm N1 Điểm N2 Điểm N3 Điểm N4 Điểm N5
  1 Mục tiêu đào tạo có phù hợp với sứ mạng của trường và sinh viên tốt nghiệp từ chương trình có thể thành công ở công việc của một nhân viên làm việc trong lãnh vực PR và tổ chức sự kiện? 5 5 4 5 N/A
  2 Phần “Kiến thức và lập luận ngành” thể hiện được đặc điểm riêng của ngành đào tạo, đáp ứng được nhu cầu của người học và thị trường lao động? 4 3 4 4 N/A
  3 Phần “Kỹ năng cá nhân và nghề nghiệp và phẩm chất” phù hợp với các yêu cầu doanh nghiệp, đáp ứng được nhu cầu của người học? 5 4 4 4 N/A
  4 Phần “Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm” phù hợp với các yêu cầu doanh nghiệp, đáp ứng được nhu cầu của người học? 5 4 5 5 N/A
  5 Phần “Năng lực hình thành ý tưởng, thiết kế, triển khai và vận hành trong bối cảnh doanh nghiệp và xã hội” tổng quát những năng lực hoạt động nghề nghiệp và chuyên môn chính mà người học có thể thực hiện sau khi hoàn thành chương trình? 5 4 5 5 N/A
  6 Mô tả những kiến thức, kỹ năng và thái độ mà người học phải có, nắm vững và thực hiện được sau khi hoàn tất chương trình có rõ ràng? 5 4 4 5 N/A
  7 Mục tiêu có thể đo lường được, chứng minh được và đánh giá được mức độ đáp ứng của từng yêu cầu? 5 4 4 4 N/A

   Nguồn: Dữ liệu tổng hợp từ kết quả khảo sát doanh nghiệp

   Ghi chú: Thang điểm từ 1 đến 5, với 5 là điểm cao nhất – hoàn toàn đáp ứng được tiêu chí, và 1 là điểm thấp nhất – không đáp ứng được tiêu chí.

  Từ kết quả thu được trong bảng 1 và 2, chúng tôi nhận thấy rằng các doanh nghiệp đánh giá cao về việc PTCT của Khối Đào tạo Cao Đẳng FPT đã tiếp cận theo CDIO để xây dựng chuẩn đầu ra về mặt kỹ năng cá nhân và nghề nghiệp, kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm cũng như năng lực hình thành ý tưởng, thiết kế, triển khai và vận hành trong bối cảnh doanh nghiệp và xã hội cho chương trình đào tạo nghề Quan hệ Công chúng . Từ đó, sinh viên tốt nghiệp từ nghề này có thể đáp ứng nhu cầu công việc trong môi trường hội nhập quốc tế như hiện nay.

  Bảng 3. Đánh giá chương trình đào tạo của nghề Quan hệ Công chúng  (QHCC)

  Tiêu chuẩn Nhận xét N1 Nhận xét N2 Nhận xét N3 Nhận xét N4 Nhận xét N5
  1.Mục tiêu đào tạo và định hướng nghề nghiệp - CTĐT của nhà trường được nghiên cứu và thiết kế một cách bài bản có tính ứng dụng cao đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp về PR& Tổ chức sự kiện.

   

  Gắn mục tiêu đào tạo của nhà trường với yêu cầu nhân lực của doanh nghiệp và xu hướng phát triển nghề nghiệp của xã hội CTĐT đã có định hướng rõ rành chức danh nghề nghiệp, vị trí công việc cho sinh viên sau khi tốt nghiệp. Tuy nhiên, cần điều chỉnh cách viết mục tiêu tổng quát và mục tiêu cụ thể của CTĐT (Xem file đính kèm) CTĐT cung cấo cho sinh viên cái nhìn và mục tiêu rõ ràng về nghề nghiệp, đề cập các chuẩn đầu ra mà mà sinh viên cần đạt được sau khi hoàn thành nghề QHCC Mục tiêu đào tạo và định hướng nghề nghiệp khá ổn
  1. Cấu trúc và Nội dung CTĐT
  - Nên tập trung vào các môn chuyên sâu của nghề QHCC

  – Bỏ môn nguyên lý kế toán vì trong môn Hoạch định chiến lược PR đã có phần quản trị tài chính

  – Đặt tên rõ ràn nhằm phân biệt cấp độ tiếng anh căn bản và tiếng anh chuyên ngành

  - Đánh giá cao chương trình đào tạo có hơn 80% môn liên quan thực hành

  – Đề xuất môn hoạt náo: lồng ghépgameshow trong tổ chức sự kiện, hoạt động PR

   

  - CTĐT chú trọng vào các môn chuyên môn để ra trường có thể làm việc ngay

  – Có vẻ việc tự học của sinh viên quá nhiều, thời gian giảng dạy trên lớp khá ngắn

  – Bổ sung môn “Thấu hiểu công chúng” giúp sinh viên hiểu hành vi công chúng. Từ đó, có thể xây dựng kế hoạch, thong điệp phù hợp

  Đánh giâ cao sự phân bổ ưu tiên cho thực hành để sinh viên có thể áp dụng kiến thức cơ sở vào thưc tế trong quá trình học Bổ sung các môn học về kỹ năng: kỹ năng bán hang, kỹ năng thiết kế đồ hoạ, kỹ năng đàm phán
  1. Phương pháp đào tạo và đánh giá
  Phương pháp giảng dạy blended learning phù hợp chương trình nghề tập trung thực hành.

  Đánh giá cao việc triển khai học tập qua dự án

  Đánh giá cao việc tiếp cận CDIO trong việc đào tạo và đánh giá kết quả học tập của sinh viên Phương pháp đào tạo hiện tại, tuy nhiên sẽ hơi khó khăn cho học sinh khi bước từ THPT lên.Vì vậy, nên giai đoạn đầu vẫn tăng cường dạy và học trên lớp là chính, sau đó mới học theo kiểu blended learning Phương pháp đào tạo thiên hề thực hành và khuyến khích sinh viên tự học. Tuy nhiên phần online chỉ nên áp dụnng với nội dung cơ bản của môn học

  Nguồn: Dữ liệu tổng hợp từ kết quả khảo sát doanh nghiệp

   Từ bảng 3, các doanh nghiệp cho rằng CTĐT được xây dựng có định hướng nghề nghiệp rõ ràng, cụ thể hướng đến các chuỗi kỹ năng cần thiết trong lĩnh vực PR& Tổ chức sự kiện. Tuy nhiên, Khi đi sâu vào nội dung đào tạo, vẫn còn một vài môn học chưa phù hợp cần phải loại bỏ, bổ sung thêm những môn mới phù hợp hơn và đáp ứng yêu cầu công việc trên thực tế.

   Bảng 4: Đánh giá chi tiết về chuẩn đầu ra cấp độ 3 của nghề Thương mại Điện tử (TMĐT)

  Chuẩn đầu ra Nhận xét N6 Nhận xét N7 Nhận xét N8 Nhận xét N9
  1.Kiến thức và lập luận ngành Nguyên lý kế toán không cần thiết

  Pháp luật Thương mại Điện tử là chưa cần thiết

  Chỉnh sửa CĐR như sau:

  1.3.3 Nắm vững và áp dụng hiệu quả công cụ: Google Analytics, Google Adwords (SEM- Search Engine Marketing)

  1.3.8 Hiểu và xử lý thành thạo các vấn đề liên quan đến domain, hosting và server.

  Có nền tảng lập luận tốt tuy nhiên chưa sát với thực tế nên điều chỉnh về môn học và chương trình học, ví dụ: Nên bổ sung môn phương pháp sáng tạo từ đó sinh viên mới có ý tưởng triển khai tiếp theo. “Phương pháp sáng tạo” về content, site map của website

   

  Đáp ứng nhu cầu
  1. Kỹ năng cá nhân và nghề nghiệp phẩm chất
  Kỹ năng về Illustrator hơi quá khó đối với sinh viên nghề này, khi đi làm thực tế có thể thuê Đầy đủ Đáp ứng được nhu cầu cần thiết hiện tại của doanh nghiệp. Mở hướng phát triển nghề nghiệp trong tương lai Đáp ứng nhu cầu
  1. Kỹ năng làm việc nhóm và giao tiếp
  - Cần dạy cho sinh viên kỹ năng bán hàng

  – Cần dạy Copy Writing

   

  Đầy đủ Đạt yêu cầu
  1. Năng lực hình thành ý tưởng, thiết kế, triển khai và vận hành trong bối cảnh doanh nghiêp và xã hội
  N/A Đầy đủ Phần này đáp ứng được một phần nhu cầu của doanh nghiệp, cần điều chỉnh để sát với tình hình thực tế và dễ cập nhật trong tương lai. Đáp ứng nhu cầu

  Nguồn: Dữ liệu tổng hợp từ kết quả khảo sát doanh nghiệp

  Bảng 5: Đánh giá chung về chuẩn đầu ra của nghề Thương mại Điện tử (TMĐT)

  TT Tiêu chí Điểm N6 Điểm N7 Điểm N8 Điểm N9
  1 Mục tiêu đào tạo có phù hợp với sứ mạng của trường và sinh viên tốt nghiệp từ chương trình có thể thành công ở công việc của một nhân viên làm việc trong lãnh vực PR và tổ chức sự kiện? 4 4 3 4
  2 Phần “Kiến thức và lập luận ngành” thể hiện được đặc điểm riêng của ngành đào tạo, đáp ứng được nhu cầu của người học và thị trường lao động? 4 4 3 4
  3 Phần “Kỹ năng cá nhân và nghề nghiệp và phẩm chất” phù hợp với các yêu cầu doanh nghiệp, đáp ứng được nhu cầu của người học? 4 5 4 4
  4 Phần “Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm” phù hợp với các yêu cầu doanh nghiệp, đáp ứng được nhu cầu của người học? 4 5 3 4
  5 Phần “Năng lực hình thành ý tưởng, thiết kế, triển khai và vận hành trong bối cảnh doanh nghiệp và xã hội” tổng quát những năng lực hoạt động nghề nghiệp và chuyên môn chính mà người học có thể thực hiện sau khi hoàn thành chương trình? 4 5 3 3
  6 Mô tả những kiến thức, kỹ năng và thái độ mà người học phải có, nắm vững và thực hiện được sau khi hoàn tất chương trình có rõ ràng? 4 5 3 4
  7 Mục tiêu có thể đo lường được, chứng minh được và đánh giá được mức độ đáp ứng của từng yêu cầu? 4 5 4 4

   Nguồn: Dữ liệu tổng hợp từ kết quả khảo sát doanh nghiệp

   Ghi chú: Thang điểm từ 1 đến 5, với 5 là điểm cao nhất – hoàn toàn đáp ứng được tiêu chí, và 1 là điểm thấp nhất –  không đáp ứng được tiêu chí.

   Từ bảng 4 và 5 trên, các doanh nghiệp chỉ ra rằng ngay từ đầu Khối Đào Tạo Cao Đẳng FPT cần xác định rõ mục tiêu đào tạo sinh viên học nghề TMĐT theo hướng kinh tế hay hướng công nghệ thông tin. Từ đó, Khối Đào Tạo Cao Đẳng FPT mới có thể xây dựng được các yêu cầu chuẩn đầu ra về kiến thức và kỹ năng, thái độ tương ứng và phù hợp với nhu cầu công việc thực tế tại doanh nghiệp về lĩnh vực Digital và Online Marketing.

  Bảng 6. Đánh giá chương trình đào tạo của nghề Thương mại Điện tử (TMĐT)

  Tiêu chuẩn Nhận xét N1 Nhận xét N2 Nhận xét N3 Nhận xét N4
  1.Mục tiêu đào tạo và định hướng nghề nghiệp CTĐT đã có định hướng về vị trí công việc cho sinh viên sau tốt nghiệp. Cần mô tả công việc và chức danh rõ ràng hơn Mục tiêu đề ra rõ rang giúp sinh viên hiểu rõ CTĐT và nghề nghiệp tương lai của họ Nguồn lực cho TMĐT đang thiếu trầm trọng trong khi đó TMĐT trở nên là hoạt động chuyên sâu và không tách rời của nhiều lĩnh vực kinh doanh và thương mại đối với doanh nghiệp. Vì vậy, nhà trường có hướng đi đúng đắn khi xây dựng chương trình nghề này
  1. Cấu trúc và Nội dung CTĐT
   Chương trình đã xây dựng được những nội dung cơ bản cho nghề digital marketing.

  Tuy nhiên vẫn xem xét 1 số môn đang là xu hướng hiện nay: video marketing, mobile ap marketing..

  - CTĐT tương đối đầy đủ và phù hợp đáp ứng được phần nào nhu cầu của doanh nghiệp

  – Bỏ đi môn nguyên lý kế toán

  Nội dung chương trình cần thiết lại để đáp ứng các mục tiêu đề ra, ví dụ: Tách môn email và social marketing, web và mobile marketing. Ngoài ra thêm các kiến thức về marketing như Truyền thông Marketing Tích hợp (IRC) - Chương trình thiếu tư duy về concept, content, customer trong marketing

  – Các môn photoshop và illustrator nên học bổ sung hơn là học trong chính khoá của chương trình. Hoặc Photophop, ilusstror nên tạo thành một môn

   

   

  1. Phương pháp đào tạo và đánh giá
  - Thực hiện phương pháp lấy người học làm trung tâm –PBL

  – Đánh giá người học dựa trên nhiều tiêu chí hướng đến việc đạt mục tiêu của từng môn học

  Phương pháp học tập và đánh giá tiên tiến Phương pháp đào tạo tốt, đánh giá được các giai đoạn học tập của sinh viên - Áp dụng phương pháp blended learning để khuyến khích sinh viên tư học trước khi đến lớp

  – Có áp dụng đánh giá quá trình, bảo về Assignment cho từng môn học

   Nguồn: Dữ liệu tổng hợp từ kết quả khảo sát doanh nghiệp

  Từ kết quả phản hồi ở bảng 6, chúng tôi nhận thấy rằng nội dung và cấu trúc chương trình cần phải được chỉnh sửa và xây dựng lại để đáp ứng được những nội dung theo yêu cầu của công việc thực tế. Cụ thể, bỏ đi những môn học không phù hợp với trình độ và năng lực của sinh viên cao đẳng nghề TMĐT, sắp xếp lại trình tự môn học và phân bổ nội dung trong từng môn học một cách hợp lý hơn.

  CÁC CÔNG VIỆC TIẾP THEO TRONG TƯƠNG LAI

   Sau khi hoàn thành giai đoạn 1 của hai nghề mới, trong giai đoạn 2 chúng tôi đã, đang và sẽ thực hiện các công việc trong năm 2016:

  • Tập huấn thiết kế học liệu cho chương trình đào tạo của hai nghề theo CDIO đối với giảng viên, PTCT và chuyên gia đến từ doanh nghiệp, cụ thể xây dựng đề cương môn học, kịch bản giảng dạy, bài học online, Assignment, Quiz…. Chúng tôi hướng đến đảm bảo tính nhất quán trong việc thiết kế chuẩn đầu ra môn học, hoạt động dạy và học, cũng như việc đánh giá kết quả học tập của sinh viên theo CDIO.
  • Mời và hỗ trợ chuyên gia đến từ doanh nghiệp xây dựng Nhập môn giới thiệu nghề: Nhập môn Quan hệ Công chúng, và Nhập môn Digital Marketing. Thông qua hai môn giới thiệu nghề này, chúng tôi mong muốn: giới thiệu cho sinh viên hiểu biết rõ hơn về tổng quan nghề nghiệp, và chương trình đào tạo liên quan, nêu lên những cơ hội, thách thức mà người học phải đương đầu trong các nghề nghiệp này. Đồng thời qua hai môn học này, chúng tôi dự báo viễn cảnh nghề nghiệp kèm theo mô tả các vị trí công việc cụ thể mà sinh viên cao đẳng hai nghề trên có thể đảm đương trong tương lai sau khi tốt nghiệp.
  • Lập kế hoạch tập huấn giảng viên triển khai môn học trong hai nghề mới theo CDIO: Kỹ thuật giảng dạy và đánh giá theo kết quả học tập của sinh viên.

  KẾT LUẬN

  Với định hướng “Thực học – thực nghiệp”, Khối Đào Tạo Cao Đẳng FPT đã tiến hành khảo sát và lấy ý kiến của doanh nghiệp về chuẩn đầu ra của chương trình, chú trọng vào việc xây dựng chương trình giảng dạy tích hợp cũng như xây dựng học liệu cho chương trình đào tạo, bước đầu là xây dựng hai môn nhập môn giới thiệu nghề QHCC và nghề TMĐT theo CDIO. Những điều này sẽ giúp sinh viên không chỉ tăng thêm trải nghiệm thực tế trong thời gian học tập tại nhà trường mà còn tự tin bắt nhịp với môi trường làm việc sau khi tốt nghiệp ra trường. Cụ thể, sinh viên có thể đáp ứng kiến thức, kỹ năng và thái độ mà các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực PR & Tổ chức sự kiện, Digital & Online Marketing yêu cầu.

  TÀI LIỆU THAM KHẢO

  [1] Crawley, E. F., Malmqvist, J., Östlund, S., and Brodeur, D. R., “Rethinking Engineering Education: The CDIO Approach”, Springer -Verlag, New York, 2014.

  [2] Đinh Bá Tiến, Lê Hoài Bắc, Trần Đan Thư, Dương Anh Đức, “Quá trình xây dựng chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo của Khoa CNTT Trường ĐHKHTN theo CDIO”, Hội thảo CDIO, Đại học Quốc Gia TPHCM, 2010.

  [3] Đoàn Thị Minh Trinh, Nguyễn Quốc Chính, Nguyễn Hữu Lộc, Phạm Công Bằng, Peter J. Ray, Hồ Tấn Nhựt, “Thiết kế và phát triển chương trình đào tạo đáp ứng chuẩn đầu ra”, NXB ĐHQG Thành phố Hồ Chí Minh, 2012.

  [4] Hồ Tấn Nhựt, Đoàn Thị Minh Trinh (biên dịch), “Cải cách và xây dựng chương trình đào tạo kỹ thuật theo phương pháp tiếp cận CDIO”, NXB ĐHQG-HCM, 2009 (Bản dịch tiếng Việt từ nguyên bản: E.F. Crawley, J. Malmqvist, S. Östlund, D. Brodeur, Rethinking Engineering Education: The CDIO Approach, Copyright © 2007 Springer Science+Business Media, LLC. All Rights Reserved).

  Thông tin về tác giả:

  Họ tên: Huỳnh Văn Bảy

  – Học vị: Thạc sĩ, Chuyên ngành IT Management

  – Chức vụ: Trưởng Ban Đào Tạo – Giám đốc Dự án CDIO

  – Cơ quan: Khối Đào Tạo Cao Đẳng FPT,Trường Đại Học FPT

  – Điện thoại: 0903.613.554

   

    Họ tên: Hồ Thị Thảo Nguyên

  – Học vị: Thạc sĩ, Chuyên ngành Quản Trị Kinh Doanh (MBA)

  – Chức vụ: Chuyên viên Nghiên cứu và Phát triển Chương trình, Phòng Đào Tạo – Phó Giám Đốc Dự án CDIO

  – Cơ quan: Trường Đại Học FPT

  – Điện thoại:0938.232.559

   

  NO COMMENTS