Từ điển thuật ngữ giáo dục đại học

  0
  535

  Nhằm đáp ứng nhu cầu quốc tế hóa của các cơ sở giáo dục đại học tại Việt Nam những năm gần đây, một tài liệu tổng hợp thống nhất các thuật ngữ trong giáo dục đại học là rất cần thiết. Chúng tôi xin từng bước cập nhật những thuật ngữ cần thiết liên quan trực tiếp hay gián tiếp tới các hoạt động giáo dục đại học hiện nay.

  1. Academic action – Xử lý học vụ    

  Những học sinh không duy trì được mức điểm quy định của trường sẽ bị cảnh cáo hoặc đình chỉ học.

  1. Academic Adviser – Cố vấn học tập

  Người giúp đỡ và tư vấn cho sinh viên khi gặp phải các vấn đề trong học tập.Cố vấn học tập thường là cán bộ của nhà trường.

  1. Academic Board – Hội đồng đào tạo

  Đơn vị về học thuật cấp cao của trường đại học chịu trách nhiệm tư vấn, đề xuất ra các chương trình mới, các quy định cho hội đồng và phê duyệt các chính sách và quá trình học tập.Ở Việt Nam, academic board thường được gọi là Hội đồng khoa học và đào tạo gồm: hiệu trưởng; các phó hiệu trưởng phụ trách đào tạo, nghiên cứu khoa học; trưởng các đơn vị đào tạo, nghiên cứu khoa học; các nhà khoa học có uy tín đại diện cho các lĩnh vực, ngành chuyên môn. Tuy vậy, điểm khác biệt là Hội đồng Khoa học và Đào tạo ở Việt Nam chỉ có chức năng tư vấn, không có chức năng phê duyệt.

  1. Academic Unit – Đơn vị đào tạo

  Các trường và khoa được công nhận có thể cung cấp các chương trình có cấp bằng, chương trình được giám sát hoặc chương trình không cấp bằng. Bởi vì cách tổ chức của các đơn vị này khác nhau giữa các cơ sở, những đối tượng này được gọi chung là các đơn vị đào tạo, hay gọi tắt là các AU.

  1. Academic Program – Chương trình đào tạo

  Chương trình đào tạo là một chương trình giảng dạy cấp bằng đại học hoặc sau đại học, hoặc nhằm tích luỹ chứng chỉ áp dụng đối với một trong những loại bằng cấp nêu trên.Một sự kết hợp các khoá học và các hoạt động giảng dạy liên quan được xây dựng nhằm đạt được các mục tiêu đào tạo chung được đề ra bởi tổ chức giáo dục đó.

  1. Academic Year – Năm học chính quy

  Thường kéo dài từ cuối tháng tám/ đầu tháng chín đến cuối tháng năm/ đầu tháng sáu. Nó có thể chia thành 3 kì .Ở Việt Nam, hầu hết các trường công lập chỉ có hai học kỳ chính thức.

  (Còn nữa)

  NO COMMENTS