Seminar: Tư duy hành dụng là gì?

  1
  908

  Giáo dục hiện nay đang giải quyết vấn đề gì? Ai là người quyết định đích đến của giáo dục? Ai là người quyết định tiến trình học tập của sinh viên? Vai trò can dự của người học là như thế nào? Giáo dục có phải thuần túy là chuẩn bị cho cuộc sống?

  Sáng thứ Bảy, ngày 26/7/2014, dự án Công nghệ giáo dục (DA-CNGD) đã tổ chức buổi seminar nội bộ với chủ đề “Tư duy hành dụng của Dewey và bài học cho người làm giáo dục Việt Nam hiện nay”.
  Giám đốc DA-CNGD Dương Trọng Tấn đã dẫn dắt người nghe từ bối cảnh xã hội Mỹ và giáo dục Mỹ thời kỳ trước John Dewey đến nguồn gốc ra đời của thuyết hành dụng (Pragmatism). Phần trình bày cũng đề cập đến một số thông tin tóm tắt về John Dewey, nhà triết học hành dụng, nhà tâm lý học, nhà giáo dục học và nhà cải cách giáo dục nổi tiếng người Mỹ.
  Những câu hỏi triết học mà John Dewey đặt ra cách đây gần một trăm năm cũng được nhắc lại nhằm khơi gợi cho người nghe về những vấn đề “Thế nào là tư duy hành dụng” hay “Cách đặt câu hỏi theo tư duy hành dụng” như: Giáo dục là gì? Mục đích tối hậu của giáo dục là gì? Giáo dục nên dạy những cái gì và dạy như thế nào? Ai là người quyết định nội dung và phương pháp giảng dạy? Học sinh nên học theo tiến trình như thế nào?
  Buổi hội thảo nội bộ chỉ diễn ra trong vòng hơn 1 giờ đồng hồ, song người nghe đã được tiếp cận với rất nhiều khái niệm mới mẻ: Thực nghiệm luận (Experimentalism); Công cụ luận (Instrumentalism); Dân chủ trong giáo dục (Democractic); Chủ nghĩa tự nhiên hành dụng (Pragmatic Naturalism)… đi kèm việc phân tích một số trường hợp cụ thể như Pragmatic Bookshelf trên thế giới và trường Thực nghiệm, Cánh Buồm, Giap School ở Việt Nam về việc ảnh hưởng của thuyết Hành dụng trong giáo dục.
  Để kết thúc, dựa trên những luận điểm của Dewey về tư duy hành dụng trong giáo dục, diễn giả đặt ra một loạt các câu hỏi mà giáo dục Việt Nam, cũng như người làm giáo dục của Việt Nam hiện nay cần phải suy ngẫm và đi tìm lời giải đáp, đó là: giáo dục hiện nay đang giải quyết vấn đề gì? Ai là người quyết định đích đến của giáo dục? Ai là người quyết định tiến trình học tập của sinh viên? Vai trò can dự của người học là như thế nào? Giáo dục có phải thuần túy là chuẩn bị cho cuộc sống?

  Bùi  Thị Hạnh| Dự án Công nghệ giáo dục

  1 COMMENT

  Comments are closed.