Seminar thuyết Kiến tạo

  0
  2975

  Trong hoạt động nghiên cứu, gặp gỡ, thảo luận là một trong những hình thức làm việc đã được chứng minh là có hiệu quả, đặc biệt trong hoàn cảnh hoạt động nghiên cứu còn phôi thai và mới mẻ.
  Để bước vào giai đoạn đầu tiên phát triển nghiên cứu, dự án Công nghệ giáo dục, trường Đại học FPT đã tổ chức các buổi sinh hoạt học thuật vào sáng thứ Bảy tuần thứ 2 và thứ 4 hàng tháng với mục đích cập nhật, trao đổi, học hỏi với những người có kiến thức, có chuyên môn, có tâm huyết với đổi mới giáo dục.

  Ngày 17/5/2014, mở màn cho chuỗi sinh hoạt học thuật tại dự án Công nghệ giáo dục (Learning and Teaching Innovation Taskforce – LTIT), seminar với chủ đề “What is constructivism?” đã thu hút gần 20 người tham gia. Các khách mời đến từ FPT Polytechnic, FPT Aptech, đại diện Ban giám hiệu trường Đại học FPT và một số người quan tâm đến đổi mới giáo dục.
  Một định nghĩa về học thuyết kiến tạo được đưa ra, tương đối ngắn gọn, song phần cắt nghĩa về nó dưới góc nhìn của triết học, tri thức luận, lý thuyết về nhận thức, và một định hướng giáo dục mang lại cảm giác “không hề đơn giản”.
  Thuyết kiến tạo – một triết học, một tri thức luận, một lí thuyết về nhận thức hoặc một định hướng giáo dục học – chủ trương cơ bản rằng tri thức là một thể năng động được kiến tạo, không phải là kết quả của quá trình tiếp thu thụ động.
  Người nghe cũng được cung cấp thông tin về các nhà nghiên cứu có ảnh hưởng đến học thuyết này, đặc biệt là Piaget và Vygosky, sự khác nhau giữa thuyết kiến tạo, thuyết tạo dựng và thuyết kiến tạo xã hội.
  Một số phương pháp dạy, học được đưa ra như là xu hướng giáo dục hiện đại: (1) Học tập tích cực (Active learning); (2) Học bằng việc làm (Learning by doing); (3) Lấy học sinh làm trung tâm (Student-centered theory); (4) Học thông qua giải quyết vấn đề (Problem-based learning; (5) Học qua các dự án (Project-based training); (6) Học bằng khám phá (Discovery learning); (7) Học tập gợi mở (Inquiry-based teaching); (8) Học tập đảo ngược (Flipped learning/classroom)….
  Các phương pháp này được giải thích một cách ngắn gọn, dễ hiểu với người nghe. Thông qua thảo luận cho thấy, một vài trong số các phương pháp đó đã được áp dụng trong các chương trình học của FPT.
  Xu hướng áp dụng thuyết Kiến tạo trong giáo dục cũng là một nội dung trình bày trong Seminar với những ví dụ điển hình tại các quốc gia Nhật, Mỹ, Phần Lan, Singapore…và Việt Nam. Vấn đề mà người nghe quan tâm đến nội dung này là làm sao để nhận diện một cách chính xác thuyết kiến tạo có mặt trong các mô hình giáo dục ở Việt Nam? Hiệu quả của nó đến đâu? Nếu áp dụng ở khối giáo dục của FPT thì sẽ có những thuận lợi và khó khăn gì?
  Do chỉ gói gọn trong 2 giờ đồng hồ, nên các câu hỏi, băn khoăn của những người tham gia chưa được giải đáp hết. Song có một điều chắc chắn là, Seminar #1 của dự án Công nghệ giáo dục đã đạt được một thành công nho nhỏ là bước đầu gây dựng được sự quan tâm của các khách mời về học thuyết Kiến tạo, một trong những chủ đề nghiên cứu đầu tiên của dự án.

  Nguyễn Thị Vân|Dự án Công nghệ giáo dục

  NO COMMENTS