Seminar: How people learn

  0
  472

  Tìm hiểu về cách thức con người học tập (How People Learn) dưới góc nhìn của Tâm lý học là chủ đề của buổi sinh hoạt cuối tháng 8 của dự án Công nghệ giáo dục. Buổi seminar thu hút được nhiều giảng viên của khối đại học, cao đẳng và phổ thông của trường đại học FPT.

  Mở đầu buổi seminar, người nghe được giới thiệu vắn tắt về lịch sử của ngành Tâm lý học ở Việt Nam và mối quan hệ của ngành này với Triết học và Thần kinh học.

  Với những nghiên cứu ban đầu trong lĩnh vực Tâm lý học, thành viên dự án đã sẽ chia sẻ những hiểu biết cơ bản về Thuyết phân tâm học; Thuyết kiến tạo nhận thức; Thuyết kiến tạo xã hội; Thuyết học tập xã hội; những ảnh hưởng của của yếu tố tâm lý với việc học tập, từ đó liên hệ tới vấn đề áp dụng vào giáo dụcphù hợp với các lứa tuổi khác nhau.

  Những người tham gia đã có những thảo luận sôi nổi về lý thuyết, phân biệt các khái niệm như ‘tính dục” và “tình dục”, mặc cảm Oedipe và Electra, từ đó đưa ra nhiều thắc mắc có liên quan đến việc học tập của học sinh, sinh viên. Một câu hỏi khác được đặt ra là: Đại học FPT đang áp dụng lý thuyết tâm lý nào trong hoạt động giảng dạy? Từ những quan sát và kinh nghiệm giảng dạy tại trường, có ý kiến cho rằng, tuy chưa đưa thành phương châm, nhưng cách thức mà FPT đang làm là có sử dụng phần lớn thuyết Hành vi (Behaviourism)

  Buổi seminar là khởi đầu cho một chuỗi các hoạt động nghiên cứu về Tâm lý học sẽ được triển khai ở dự án trong thời gian tới, đặc biệt vào tháng 9/2014.

  Nguyễn Thị Vân| Dự án Công nghệ giáo dục

   

   

   

   

  NO COMMENTS