Phát triển giảng viên Blended learning

  0
  569

  Phát triển giảng viên dạy blended learning vượt xa việc chỉ ra cho giảng viên cách để sử dụng các công cụ mới trong các lớp học của họ. Trong kế hoạch triển khai một chương trình blended learning, lãnh đạo nhà trường nên xem xét quy mô kế hoạch sau để chuẩn bị đầy đủ giảng viên-giảng dạy và giảng viên-không giảng dạy cho những thay đổi sâu sắc trong bản chất của việc dạy và học.

  Who: Tiêu chí người tham gia

  Chuyển đổi sang blended learning là một nỗ lực toàn hệ thống. Phát triển giảng viên nên nhắm vào việc giúp đỡ tất cả các bộ phận/người liên quan hiểu và tham gia có hiệu quả khi các vai trò thay đổi, thậm chí những bộ phân/công việc mà trước kia chưa tồn tại.

  Những thành viên chính tham gia nên bao gồm, nhưng không giới hạn:

  • Giáo viên
  • Trưởng môn/trưởng bộ môn
  • Cán bộ đào tạo giảng viên
  • Trợ giảng và phụ tá
  • Quản lí chương trình và đào tạo
  • Lãnh đạo trường / Hiệu trưởng
  • Cán bộ hỗ trợ sinh viên
  • Chuyên gia Công nghệ
  • Chuyên gia quy trình và Dịch vụ tài chính

  What: Vùng nội dung và năng lực

  Các lãnh đạo cần phải giáo dục cán bộ giảng viên về cách thức chuyển đổi sang blended learning sẽ đòi hỏi họ phải làm việc cùng nhau theo những cách mới. Nội dung phát triển giảng viên nên nhắm tới việc giúp họ hiểu rõ những thách thức quan trọng trong mô hình mới để thiết kế và thực hiện các giải pháp. Trong khi những thách thức này sẽ phụ thuộc vào việc thiết kế các phương thức tiếp cận blended learning, các cán bộ có khả năng cần phải biết làm thế nào để:

  • Thiết kế và quản lý học tập trong môi trường sinh viên phát triển nhanh.
   • Phân loại các nguồn lực và hỗ trợ cho các kế hoạch học tập cá nhân.
   • Tích hợp công cụ mới cũng như theo kịp với đổi mới liên tục và công nghệ mới.
   • Nhận và cung cấp hỗ trợ tùy chỉnh.
   • Truy cập và sử dụng dữ liệu thời-gian-thực để thúc đẩy kế hoạch và biện pháp can thiệp.
   • Quản lý thay đổi.
   • Trao đổi với các nhóm liên quan (hội đồng, cộng đồng, phụ huynh) về phương pháp tiếp cận mới.
   • Đánh giá và quy trình/phát triển các công cụ và chiến lược mới.

  Ngoài việc giúp cán bộ giảng viên hiểu được tầm nhìn và sự thay đổi cần thiết thông qua giáo dục nội dung, các nhà lãnh đạo cũng cần phải cung cấp các cơ hội phát triển để xây dựng năng lực hỗ trợ thành công trong triển khai. Khi nói chuyện với các chuyên gia blended learning, The Learning Accelerator (TLA) thấy rằng đại đa số (khoảng 80%) các năng lực của cán bộ giảng viên cần được phát triển tương tự như trong môi trường học tập truyền thống. Tuy nhiên, vì sự tập trung của blended learning vào linh hoạt nguồn lực, học tập dựa trên năng lực, cá nhân hóa, và sử dụng dữ liệu hiệu quả, có một số vùng năng lực được nhấn mạnh và quan trọng hơn. Các công cụ như Rubric TNTP quan sát một lớp học BlendedCông cụ Classroom Walkthrough của Viện Highlander cung cấp các khung hữu ích cho việc đánh giá các vùng năng lực độc đáo mới.

  Vì điều này, TLA và iNACOL phát triển một khung năng lực giảng viên blended learning xác định bốn năng lực cần thiết – tư duy, phẩm chất, kỹ năng thích ứng và kỹ năng chuyên môn có liên quan đến triển khai thành công. Những vùng được phân biệt không chỉ trong nội dung (các loại năng lực và cách nó được thể hiện) mà còn ở cách chúng được phát triển trong từng cá nhân. Một mô tả ngắn gọn về từng vùng như sau:

  • Tư duy: Năng lực tư duy bao gồm các giá trị cốt lõi hoặc niềm tin rằng hướng dẫn suy nghĩ của một cá nhân, hành vi và hành động, và phù hợp với mục tiêu của sự thay đổi giáo dục và sứ mệnh. Trong blended learning, những người tham gia cần phải hiểu, chấp nhận, và cam kết tư duy giúp họ chuyển dịch theo hình thức mới của việc dạy và học.
  • Phẩm chất: Năng lực là những đặc điểm cá nhân và các mô thức của hành vi đó giúp đội ngũ giảng viên thực hiện quá trình chuyển đổi sang cách thức giảng dạy và học mới. Những phẩm chất này, như grit, linh hoạt và minh bạch, cần phải được huấn luyện, củng cố, và phát triển theo thời gian.
  • Kỹ năng thích ứng: Kỹ năng thích ứng là những kỹ năng chung áp dụng cho các vị trí và cả những môn học. Những kỹ năng đó – bao gồm những kỹ năng như hợp tác và giải quyết vấn đề – rất phức tạp; chúng giúp các người tham gia giải quyết các công việc mới hoặc phát triển các giải pháp trong các tình huống đòi hỏi phải học tập có tổ chức và đổi mới. Họ trở nên thành thạo thông qua làm mẫu, huấn luyện và thực hành phản tỉnh.
  • Kỹ năng chuyên môn: Kỹ năng chuyên môn là các “know-how” cụ thể và nội dung chuyên môn mà các nhà giáo dục sử dụng để thực hiện đối với các nhiệm vụ đã biết trong công việc của họ. Chúng được thu nhận và nắm vững thông qua hướng dẫn, đào tạo và thực hành.

  TLA đã tìm thấy sự hỗ trợ từ các vùng năng lực thường không đồng đều, do đó những người điều hành cần phải đảm bảo hướng phát triển phù hợp với tất cả các vùng. Nhiều trường học có xu hướng nhấn mạnh phát triển kỹ năng kỹ thuật (đặc biệt là đào tạo công nghệ) và cường điệu hóa các vùng kỹ năng khác (thay đổi nhận thức, phẩm chất và kỹ năng thích ứng). Lãnh đạo trường học nên bắt đầu lập kế hoạch với một bản đánh giá trên-trước về những thế mạnh hiện có của đội ngũ nhân viên và phát triển các vùng năng lực này để ưu tiên hỗ trợ.

  Cuối cùng, lãnh đạo trường học phải đảm bảo tích hợp những kỳ vọng mới về nội dung kiến thức và năng lực vào hệ thống quản lý nguồn nhân lực chiến lược của đơn vị. Công cụ dùng để hướng dẫn lựa chọn nhân viên, vị trí, và phát triển, bao gồm đánh giá giảng viên và đánh giá lớp học-nên sắp xếp khớp với tầm nhìn giảng dạy. Ví dụ những rubric mới được đưa vào sử dụng trong các trường sử dụng blended learning bao gồm Khung H.E.A.T. của LoTiConnectionMa trận tích hợp công nghệ Arizona.

  When: Thời gian hỗ trợ

  Những người điều hành trên phương diện kế hoạch khác nên xem xét nguồn lực phát triển giảng viên nên được sử dụng như thế nào theo thời gian. Triển khai blended leanring, giống như bất kỳ thay đổi quan trọng nào trong thực tế trường học, sẽ luôn đòi hỏi phải có nguồn đầu tư ban đầu trả trước trong hỗ trợ để tham gia và gắn kết cán bộ với tầm nhìn và thách thức cũng như đầu tư liên tục lâu dài để đảm bảo cán bộ đó tiếp tục phát triển và nắm vững các thiết kế giảng dạy mới.

  Đầu tư ban đầu đòi hỏi việc phân bổ các nguồn lực và thời gian cho đào tạo trước và trong giai đoạn đầu triển khai. Nếu có thể, các nhà lãnh đạo nên tham gia vào đội ngũ cán bộ giảng viên trong quá trình lập kế hoạch trước khi bắt đầu năm học mới (nếu không thể sớm hơn), cũng như trong suốt thời gian phát triển sau này và khi giới thiệu cho nhân viên mới. Họ cũng nên phân bổ thêm nguồn lực tại chỗ để giúp giảng viên xử lý các rắc rối về công nghệ và huấn luyện giảng dạy trong suốt năm học.

  Theo thời gian, sau khi thay đổi ban đầu chủ yếu được đưa lên và được thông qua bởi cán bộ giảng viên, những người điều hành sẽ cần phải chuyển các nguồn lực sang các cán bộ gắn bó lâu dài. Giảng viên cần có thời gian làm việc với nhau để rút ra bài học kinh nghiệm, chia sẻ cách thức triển khai, và xác định vùng cải tiến và đổi mới.

  How: Các phương thức đào tạo

  Trong khi các hình thức phát triển giảng viên truyền thống chỉ cần các buổi seminar-một-ngày hoặc các buổi đào tạo, dự giờ cá nhân và huấn luyện, các cộng đồng học tập phát triển giáo viên trên website có thể tích hợp nội dung và đối tượng mục tiêu, các nhà lãnh đạo cũng nên xem xét các hình thức phát triển khác, cho phép tùy biến nhiều hơn cũng như cho cán bộ thu nhận kinh nghiệm học tập “blending” của chính mình bằng cách kết hợp trực tuyến và truyền thống.

  Vì điều này, các nhà lãnh đạo cần xác định, hoặc khuyến khích cán bộ giảng viên khám phá các tài nguyên phi truyền thống. Phương pháp tiếp cận phát triển blended có thể bao gồm những điều sau đây (Lưu ý: sản phẩm và các ví dụ cụ thể được cung cấp mang tính minh họa, không phải giới thiệu, hoặc các mục đích khác):

  Hằng Lê Thanh|Đại học FPT

  Dịch từ BLENDED LEARNING IMPLEMENTATION GUIDE 3.0

  NO COMMENTS