Những nguyên tắc chung trong hợp tác giữa trường đại học và doanh nghiệp

  0
  592

  Different types of engagement between universities and companies vary in intensity, commitment level, cost, and potential outputs and benefits. Among the general principles which are conducive to a successful relationship are the following:

  Các kiểu hợp tác giữa trường đại học và doanh nghiệp khác nhau về cường độ, mức độ cam kết, chi phí, kết quả đầu ra và các lợi ích tiềm năng. Trong số các nguyên tắc chung nhằm hướng đến một mối quan hệ thành công giữa hai bên, cần kể tới những điều sau đây:

  1. Sự điều chỉnh các mục tiêu và việc chọn được đúng người thực hiện ở cả hai bên là cực kỳ quan trọng.
  2. Một thỏa thuận đảm bảo bí mật nội bộ giúp tạo ra  sự tin tưởng và cởi mở giúp cả hai bên đều có thể chú trọng tới nhu cầu của đối tác và làm việc theo cách thức nhằm mang lại lợi ích mọi nơi mọi lúc.
  3. Duy trì sự tương tác hiệu quả với một trường đại học có thể mất rất nhiều thời gian và cần có cam kết cá nhân – nếu không phải chính bạn là người sẽ phát triển mối quan hệ này, hãy chắc chắn bạn chọn đúng người để nuôi dưỡng mối quan hệ đó.
  4. Đòi hỏi cao ở giai đoạn đầu của dự án để định hình và chỉ đạo việc nghiên cứu giúp đảm bảo sự chắc chắn của kết quả cuối cùng. Những dự án chia theo từng giai đoạn với đánh giá theo thời điểm, chứ không phải là một dự án dài, thường sẽ thuận lợi hơn.
  5. Hãy hiểu rằng nghiên cứu và kết quả của nó chỉ là một phần của một bức tranh lớn hơn về những lợi ích của mối quan hệ – các tương tác và các mối quan hệ cá nhân là nền tảng cho các giá trị phát sinh từ mối quan hệ với trường đại học của một công ty.

  universities6. Sự tham gia tích cực của cả hai bên, cả chính thức và không chính thức và việc lôi kéo được một loạt các nhân viên, là rất quan trọng để tối đa hóa các lợi ích – thăm quan hay trao đổi cán bộ có thể giúp mang lại điều này và nuôi dưỡng các cơ hội tiến tới cam kết dài hạn.

  7. Một trường đại học cam kết  đặt quan hệ với doanh nghiệp nên phân bổ một “nguồn tài trợ” để đảm bảo quyền lợi và cơ hội của cả hai được công bằng.

  8. Sự tham gia trực tiếp của các chuyên gia nội bộ thích hợp trong việc quản lý các dự án giúp đảm bảo chuyển giao kiến ​​thức một cách hiệu quả cho công ty.

  9. Giao tiếp giữa các đối tác là điều cần thiết cho việc quản lý thành công một dự án hợp tác – cơ cấu và quy trình quản lý cần phải thúc đẩy được sự tương tác giữa các nhà nghiên cứu và các nhà quản lý của tất cả các bên.

  10. Thế giới chuyên môn bên ngoài rộng hơn nhiều so với trong nội bộ tổ chức của bạn, vì vậy hãy chuẩn bị một tư duy rộng mở hơn.

  11. Bạn cần phải suy nghĩ khá cẩn thận ngay từ khi bắt đầu việc tranh chấp về sở hữu trí tuệ (IP) có thể phát sinh như thế nào từ mối quan hệ hợp tác và bạn nên đưa sở hữu trí tuệ vào trong các điều khoản để quản lý được.

  Trần Hương – Dịch

  Nguồn: http://www.cbi.org.uk/cbi-prod/assets/File/pdf/Best_of_both_worlds.pdf

  NO COMMENTS