Môi trường học tập đích thực trong giáo dục bậc cao

  1
  1279

  Trong thập kỉ qua, học tập đích thực đã phát triển mạnh mẽ và là một phương pháp phổ biến. Một trong những lí do khiến phương pháp học tập này trở nên phổ biến, do phương pháp giáo dục đại học truyền thống không cho những kết quả học tập phù hợp. Đặc biệt, sự ảnh hưởng của thuyết kiến tạo như là một cách tiếp cận với triết học, nhiều cuộc tranh luận và nhiều công trình nghiên cứu mô tả quá trình dạy và học đã làm cho “phương pháp học tập đích thực” nổi lên như một thách thức trong môi trường học tập hiện tại. Tuy nhiên, việc thực hiện phương pháp học tập đích thực cần sự hỗ trợ của công nghệ và các khóa học trực tuyến. Cuốn sách này cung cấp nhiều ví dụ về môi trường học tập đích thực, giúp độc giả lấy nguồn cảm hứng để dạy các môn học và các khóa học của mình theo những cách tích cực nhất.

  Cuốn sách này được chỉnh sửa nội dung bởi Nhà xuất bản Khoa học thông tin (Information Science Publishing) gồm 21 chương chia thành ba phần. Ngoài hai biên tập viên, cuốn sách được viết với sự tham gia của ba mươi tác giả, hầu hết trong số họ là những giảng viên có uy tín tại Úc. Còn lại là các chuyên gia và giảng viên đại học từ Mỹ, Canada và Hồng Kông.

  51BiDKqNKyL._SY344_BO1,204,203,200_ (1)

  CẤU TRÚC CỦA CUỐN SÁCH:

  Cuốn sách được chia làm ba phần.

  Phần I cung cấp các hướng dẫn cho việc thiết kế môi trường học tập đích thực chất lượng. Anthony Herrigton và Jan Herrigton từ Đại học Wollongong, Úc đã giải thích các nguyên tắc và các đặc điểm trong việc thiết kế môi trường học tập đích thực cho giáo dục đại học nói chung, bằng cách cung cấp các ví dụ khác nhau trong các môn học và trong các nội dung khác nhau để giáo viên sẵn sàng từ bỏ những nhược điểm trong phương pháp giáo dục truyền thống. Trong phần này, chín đặc điểm quan trọng của phương pháp học tập đích thực chủ yếu xây dựng dựa trên triết lí của phương pháp tiếp cận kiến tạo và đặc biệt là học tập qua tình huống được trình bày chi tiết trong định hướng thực hành. Các đặc điểm quan trọng của cuốn sách cũng được trình bày trong phần này, và đó cũng là mục đích của cuốn sách, mặc dù khái niệm về học tập đích thực không phải là mới, nhưng việc thực hành phương pháp này còn diễn ra một cách tùy tiện, nên cần thiết phải đưa ra một khung thực hành.

  Phần II của cuốn sách bao gồm mười sáu chương, ban đầu đưa ra cách thức xây dựng, sau đó là thực hiện nguyên tắc của môi trường học tập đích thực trong các trường hợp khác nhau và các nguyên lí trong quá trình học tập.

  Chương một – Môi trường học tập đích thực là gì? – Anthon Herrington và Jane Harrington từ Đại học Wollongong, Úc mô tả hướng dẫn thiết kế môi trường học tập đích thực ở giáo dục đại học có thể áp dụng theo nguyên tắc và trong một loạt các mô hình.

  Chương hai – Giáo dục đích thực cho mỗi cá nhân và giúp thay đổi nơi làm việc – Marly Laiken từ Đại học Toronto đã kiểm tra việc xây dựng môi trường học tập đích thực theo tiêu chuẩn ánh sáng của giáo dục người lớn và biến đổi lí thuyết học tập bằng cách sử dụng chương trình sau đại học như một ví dụ trường hợp điển hình. Thông qua việc phân tích các thiết kế và các quá trình thực hiện sau đại học, cung cấp những ý tưởng cụ thể về cách thức giáo dục đại học có thể làm thay đổi cá nhân về giá trị và hành vi.

  Chương ba- Trình bày một trường hợp nghiên cứu, trong đó việc quan sát và phỏng vấn các cá nhân vào những thời điểm nhất định được nhóm dự án nghiên cứu và thực hiện, được sử dụng như một công cụ quan trọng để phân tích thiết kế chương trình giảng dạy, bao gồm cả nhu cầu, đánh giá, và bảng nhận xét về quá trình hỗ trợ.

  Chương bốn – Một môi trường học tập đích thực tại Bộ môn Sinh học – Annette Koenders tại Đại học Edith Cowan, Úc đã tìm hiểu việc thực hiện một nhiệm vụ học tập đích thực trực tuyến, tích hợp đánh giá hợp tác trong quá trình giới thiệu sinh học. Nhiệm vụ được giao cho 20 sinh viên không có kiến thức về sinh học và không có kinh nghiệm học tập trực tuyến. Nghiên cứu chỉ ra rằng học tập và giảng dạy đích thực không chỉ được áp dụng thành công để dạy sinh học, đồng thời có thể nâng cao trải nghiệm học tập và sự hài lòng cho sinh viên trên các môi trường học tập trực tuyến.

  Chương năm, chương sáu- Trình bày thiết kế về môi trường học tập đích thực trong kinh doanh, trình bày nghiên cứu nhằm thể hiện mục đích cho phép tất cả học sinh được tham gia vào quá trình học tập ở cường độ lớn, với mục đích hiểu các khái niệm về kinh tế thông qua môi trường học tập đích thực.

  Chương bảy- Sử dụng nhân vật trong mô phỏng trực tuyến – Shirley Agostinho từ Đại học Wollangang, Australia đã mô tả một môi trường học tập đích thực để người học có thể học các kĩ năng đánh giá và có chiến lược công nghệ thích hợp.

  Chương tám- Jennifer R. Jamison tại Đại học Murdoch, Australia đã thể hiện sự quan tâm của mình vềgiáo dục hiện đại, ít quan tâm đến mối quan hệ giữa các sự kiện và quá trình làm chủ tư duy, cập nhật và sử dụng những thông tin có liên quan đến môi trường học tập thông qua vấn đề.

  Chương chín- Cate Jerram từ Đại học Western Sydney, Úc đã trình bày kinh nghiệm của một nhà giáo dục trong quá trình giảng dạy về máy tính, qua giao tiếp trung gian cho sinh viên đại học.

  Chương mười- Sue Bennet từ Đại học Wollongong Úc đã mô tả công nghệ hỗ trợ thiết kế học tập trong môi trường học tập kiến tạo nhằm phát triển kĩ năng của người học trong thiết kế giảng dạy. Đặc điểm quan trọng của phương pháp này là việc sử dụng các minh họa có liên quan nhằm hỗ trợ các hoạt động dự án đích thực.

  Chương mười một- Brian Ferry, Lisa Kervin, Sarah Puglisi, Brian Cambourne, Jan Turbill từ Đại học Wollongong, Úc; David Jonassen từ Đại học Missouri, Hoa Kỳ và John Hedberg từ Macquarie, Australia đã mô tả sự phát triển và thực hiện một mô phỏng về lớp học trực tuyến để triển khai quyết định của giáo viên. Các mô phỏng lớp học trực tuyến cho phép người sử dụng đảm nhận vai trò của giáo viên trong một lớp học nhà trẻ ảo (tuổi từ năm đến sáu). Trong mô phỏng, người dùng được kích hoạt để đưa ra quyết định về các kỹ năng khác nhau của quá trình học tập và giảng dạy như tổ chức giảng dạy và trải nghiệm học tập.

  Chương mười hai- John Fitzsimmons từ Đại học Central Queensland, Úc đã khám phá những từ cơ bản mà những người đọc và giảng dạy văn học thường sử dụng.

  Chương mười ba- Sandra Jones từ Đại học RMIT, Úc thảo luận về công nghệ thông tin có thể được sử dụng để làm tăng thêm tính xác thực của trải nghiệm học tập trong môi trường lấy người học làm trung tâm.

  Chương mười bốn- Anthony và Jan Herrington đại học Wollongong Úc và Evan Glazer Roanoke Valley, Hoa Kỳ, đã mô tả một nghiên cứu tiến hành trong bốn năm, giáo viên đã được tham gia vào một môi trường học tập đích thực đa phương tiện để tìm hiểu chiến lược đánh giá, phân tích toán học.

  Chương mười lăm- Catherine McLoughlin từ Đại học Australian Catholic và Joe Luca từ Đại học Edith Cowan Úc đã khẳng định rằng học tập đích thực cung cấp cho các nhà giáo dục một quan điểm toàn diện và khuôn khổ để hỗ trợ người học bằng cách tạo ra môi trường có giá trị về xã hội, thực nghiệm và trải nghiệm của các cá nhân.

  Chương mười sáu- Karen Anderson tại Đại học Edith Cowan, Úc đã đưa ra một ví dụ về một chiến lược đánh giá dành cho sinh viên.

  Chương mười bảy- Mike Keppell từ Viện Giáo dục Hồng Kông đã xem xét học tập thông qua hệ thống vấn đề, có thể hình thành một cầu nối giữa nghiên cứu và giảng dạy thực hành trong thực tế.

  Phần III gồm bốn chương, thảo luận về vấn đề môi trường học tập đích thực có thể thực hiện và duy trì rộng rãi ở các tổ chức như thế nào.

  Chương mười tám – Tái sử dụng tài nguyên và môi trường học tập đích thực – Ron Oliver tại Đại học Edith Cowan, Úc đã phác thảo ra những tác động tiềm năng giúp giáo viên phát triển trong môi trường học tập đích thực.

  Chương mười chín – Học tập đích thực tại nơi làm việc – Lynne Hunt từ Đại học Charles Darwin, Úc đã mô tả các mô hình học tập dựa trên quá trình làm việc, từ đó đưa ra các đặc điểm quan trọng của phương pháp sư phạm.

  Chương hai mươi – Phát triển chuyên môn cho giáo viên trực tuyến: Phương pháp tiếp cận đích thực – Jan Herrington từ Đại học Wollongong và Ron Oliver Đại học Edith Cowan, Úc đã xem xét những tác động của Internet tới vai trò của giáo viên và khám phá những loại kỹ năng, chiến lược mà giáo viên cần phải có để đạt hiệu quả cao trong môi trường học tập trực tuyến.

  Chương hai mươi mốt- Dạy học tích cực, dạy học đích thực và tiêu chuẩn học tập đảm bảo chất lượng giáo dục Đại học – Ron Oliver, Sue Stoney, Jim Millar từ trường Đại học Edith Cowan và Anthony Herrington Đại học Wollongong, Úc đã cung cấp một khung các yếu tố cho việc dạy và học để đảm bảo chất lượng cho các hoạt động giảng dạy trọng tâm, phản ánh về cách tiếp cận học tập đích thực.

  Lời của ban biên tập: Cuốn sách “Môi trường học tập đích thực trong môi trường giáo dục bậc cao” (2006) là một trong những cuốn sách trình bày về học tập đích thực tổng quan, được cite (trích dẫn) nhiều trên googlescholar, chỉ sau cuốn “An instructional design framework for authentic learning environments” (2000), cung cấp nhiều ví dụ minh họa thực tiễn khi ứng dụng học tập đích thực tại nhiều nơi. Nếu các nhà giáo dục muốn thay đổi môi trường học tập, thì cuốn sách này có thể là một công cụ hữu ích.

  Hoàng Giang Quỳnh Anh| Dự án CNGD

  (lược dịch)

   

  1 COMMENT

  1. Sách này bằng tiếng Anh à? Đề nghị FPT dịch ra tiếng Việt cho mọi người đọc :D

  Comments are closed.