Mẫu dự án áp dụng PBL dành cho học sinh phổ thông – Phần 3

  0
  670

  Tài nguyên Cá nhân dựa vào trường học

  Giáo viên khoa học giữ vai trò hỗ trợ

  Công nghệ

  Internet, máy tính cầm tay vẽ được đồ thị, máy tính cài Word, Excel và các phần mềm đồ họa

  Cộng đồng:

  Cá nhân đóng vai trò trợ lý cho thượng nghị sĩ đã thuê một nhóm các chuyên gia tư vấn (tùy chọn) hoặc cá nhân đủ điều kiện có thể phục vụ hội đồng hỗ trợ

  Tài nguyên:

  Giấy vẽ đồ thị, thước kẻ, giấy trắng, giấy thủ công, Nhật ký hàm số, Trung tâm Tài nguyên

  Trung tâm tài nguyên đóng vai trò quan trọng trong dự án này. Bởi vì học sinh sẽ không tiến bộ theo cùng một mức độ nên các nguồn tài nguyên sẽ cần được chuẩn bị và sao chép trước. Một số nhóm học sinh sẽ cần hỗ trợ thêm từ những Trung tâm Tài nguyên khác. Các thành phần có thể là một phần của Trung tâm tài nguyên bao gồm:

  Xem xét lại các chủ đề – Bởi vì học sinh sẽ được kiểm tra và giải thích các thông tin từ bảng, đồ thị, phương trình, và các tình huống rút ra từ dữ liệu thực tế, họ sẽ được dự toán, tìm thập phân và phần trăm, làm tròn đến một chữ số có ý nghĩa cụ thể, làm việc với các phép toán số nguyên và số mũ, xem xét và chuyển đổi đơn vị đo lường, kiểm tra những thay đổi thông qua các yếu tố quy mô và tỷ lệ. Khi học sinh bắt đầu nghiên cứu trực tuyến của họ về sự nóng lên toàn cầu và những vấn đề toán học phát sinh, giáo viên có thể cần phải tạo ra và cung cấp các tài liệu bổ trợ thích hợp. Số lượng học sinh cần hỗ trợ xem xét  các chủ đề này sẽ thay đổi theo từng nhóm.

  Statement Sort

  Statement Resource Sheet

  Practice Quiz I

  Good Definition Handout

  Function Pairs

  Table Analysis Handout

  Table Analysis Homework

  Carbon Dioxide Emissions Handout

  Regression Models Handout

  Graph Analysis Sheet I

  Graph Analysis Sheet II

  Graph Analysis Sheet III

  Graph Analysis Sheet IV

  Equation Analysis Sheet I

  Equation Analysis Sheet II

  Equation Analysis Sheet III

  Equation Analysis Sheet IV

  Situation Analysis Sheet I

  Situation Analysis Sheet II

  Situation Analysis Sheet III

  Situation Analysis Sheet IV

  Situation Analysis Sheet V

  Internet Sites for Function Operations 

  Inverse Function Investigation Sheet

  Internet Sites for Function Inverses

  Function Operations Homework

  Transforming Equations

  Transforming Equations Understanding Check

  Các bản sao của tất cả các tài liệu dự án có thể được tạo ra và đặt tại Trung tâm tài nguyên hoặc có thể được lưu giữ bởi các giáo viên được phân công theo yêu cầu.

  Các bài trắc nghiệm có thể diễn ra tại Trung tâm tài nguyên hoặc có thể được lưu giữ bởi các giáo viên được phân công theo yêu cầu.

  Bởi dự án sẽ mất vài tuần, sinh viên với sự hỗ trợ của giáo viên sẽ cần phải đưa ra một kế hoạch để lưu trữ tài liệu của họ khi làm việc.

  Các tài nguyên liên quan khác:

  Assessment and Reflection Explanation

  Criteria for Examining Websites

  Directions for Preparation of Presentation  

  Function Card Game

  Function Card Game Instructions

  Function Pairs Handout

  Quản lý tiến trình dự án Dự án này dựa trên một bài học được xây dựng cho các khóa học Toán học chuyển tiếp của John Ford và Karen Mitchell. Giáo viên có thể quan tâm đến phần tư vấn trong Unit 4: Dysfunctional Families trên trang Teach 21 site  với các tài liệu bổ sung và gợi ý về cách học liệu được trình bày.Storyboard cũng như danh sách các tài nguyên và đánh giá được thiết kế không yêu cầu học sinh phải hoàn thành tất cả các tài nguyên theo thứ tự được liệt kê. Storyboard cung cấp cho giáo viên một danh sách của các khái niệm mà học sinh phải làm chủ được để hoàn thành thành công dự án. Những gì học sinh cần phải hoàn thành sẽ được tiết lộ khi họ tiến hành các nghiên cứu và nỗ lực để giải quyết các vấn đề chính trong phần hướng dẫn chuẩn bị của Presentation to the Aides và Global Climate Changes Brief.Giáo viên có thể muốn loại bỏ các đề cập liên quan đến các thượng nghị sĩ và đơn kiện. Trong khi những tài liệu tham khảo bổ sung vào thực tế của dự án, họ cũng có thể bỏ qua.Trước khi bắt đầu dự ánGiáo viên cần phải tìm một video giải thích cách thức mà các nhà lập pháp thu thập thông tin cần thiết để đưa ra quyết định về cách họ sẽ bỏ phiếu về dự án luật cụ thể. Nếu điều này không khả thi, hãy sắp xếp một thành viên của trường hoặc các cộng đồng để đóng vai trợ lý của Quốc hội, thuê học sinh làm tư vấn cho một thành viên của Quốc hội.Dự án này bao gồm việc nghiên cứu trực tuyến rộng lớn. Tùy thuộc vào chương trình đào tạo ở từng trường, giáo viên phải sắp xếp thời gian trong phòng thí nghiệm của trường hoặc xây dựng một lịch trình để một số nhóm có thể làm việc trong Trung tâm Tài nguyên trong khi các nhóm khác tiến hành các nghiên cứu trên một số lượng hạn chế máy móc của lớp học. Storyboard cho dự án này đã được thiết kế xung quanh kịch bản thứ hai.Kiểm tra tất cả các tài nguyên được cung cấp để xác định chúng thích hợp. Nhiều phiên bản của các tài liệu được cung cấp để giáo viên có thể phân biệt công việc. Nếu giáo viên muốn sử dụng dự án này để giới thiệu một họ hàm số cụ thể, tài nguyên có thể được sửa đổi để nhấn mạnh.

  Tài liệu, các câu hỏi trắc nghiệm, và đáp án phải được sao chép. Nếu giáo viên có kế hoạch cung cấp cho các câu hỏi trắc nghiệm khác và ít nhất một bài kiểm tra, thì các mục này cần phải được phát triển. Một số tài nguyên trong dự án này nên được xem xét cho học sinh và các chủ đề khác sẽ là mới đối với học sinh. Giáo viên có thể muốn phát triển một tiền-đánh-giá để xác định trước những khái niệm học sinh đã nhớ và những đánh giá khác được hỗ trợ bởi Trung tâm tài nguyên.

  Mỗi học sinh sẽ cần bản sao riêng của mình trên Function Journal. Giáo viên cần loại bỏ họ hàm số bất kỳ không được xử lý và sao chép của phần còn lại của các nhật kí. Các trang bổ sung cho phản tỉnh và định nghĩa có thể được thêm vào bởi học sinh. Function Journal không phải là nơi để học sinh chỉ đơn thuần ghi lại các ghi chú được cung cấp bởi giáo viên. Nhật ký được thiết kế để học sinh có cơ hội để thu thập và phản ánh sự hiểu biết của họ về từng họ và đặc điểm của các biểu diễn liên quan.

  Kiểm tra Internet Sites for Function Operations Handout và Internet Sites for Function Inverses để xác định có tải xuống được không. Thêm hoặc xóa các trang khi cần thiết để đáp ứng nhu cầu của học sinh và sao chép các tài liệu cho Trung tâm tài nguyên. Sau khi kiểm tra các trang web này giáo viên có thể chọn sử dụng sách giáo khoa lớp như một tài nguyên cho các phép toán hàm số và hàm ngược.

  Giáo viên cần phải kiểm tra các trang web hiện có cho các nghiên cứu biến đổi khí hậu toàn cầu để quyết định xem học sinh sẽ nhận được lợi ích tốt nhất từ tìm kiếm mở hay chỉ định các trang web cụ thể. Để đẩy nhanh việc kiểm tra của giáo viên về các nguồn tài nguyên có sẵn một danh sách, một danh sách các trang web hữu ích được cung cấp tại đây. (Internet Sites for Global Climate Changes).

  Học sinh sẽ được hoàn thành nhiệm vụ trong nhóm hợp tác 3 đến 4 thành viên. Các giáo viên sẽ cần phải quyết định làm thế nào để xác định các thành viên của các nhóm này.

  Giáo viên cần phải sắp xếp cho một hội đồng giáo viên khoa học, những người sẽ sẵn sàng lắng nghe bài thuyết trình và trả lời các câu hỏi của học sinh.

  Trong dự án:

  Học sinh sẽ cần sử dụng máy tính để tiến hành nghiên cứu biến đổi khí hậu toàn cầu và để chuẩn bị trình bày báo cáo của mình. Tùy thuộc vào các giáo viên hiện tại có thể cần tách rời công việc của các nhóm để tất cả học sinh không dùng các máy tính cùng một lúc.

  Các trang bổ sung có thể cần phải được thêm vào Function Journal. Mẫu có sẵn.

  Khi học sinh thực hiện dự án, các nhu cầu bổ sung sẽ được tiết lộ. Giáo viên có thể cần phải tạo ra các tài liệu giấy phát cho học sinh và những đánh giá hay tìm các nguồn tài nguyên mới giải quyết những quan niệm sai lầm của sinh viên.

  Giáo viên sẽ dành nhiều thời gian giúp các học sinh phối hợp công việc với nhau bằng cách lắng nghe tương tác nhóm và sau đó chỉ cho học sinh các tài nguyên sẽ giúp học sinh hiểu sâu hơn hoặc giải quyết các vấn đề. Nếu tất cả các nhóm đều có những vấn đề tương tự thì giáo viên có thể tạo điều kiện cho các cuộc thảo luận cả lớp.

  Giáo viên nên tìm một số phương tiện để theo dõi khả năng làm việc của các nhóm.  Group Observation Form được cung cấp.

  Học sinh cần phải làm các mục trong Function Journals hàng ngày. Giáo viên nên kiểm tra Function JournalProgress ChecklistRecord of Internet Research, và Planning Guide thường xuyên.

  Giáo viên sẽ cần phải đưa ra một phương pháp đánh giá cho các loại công cụ. Đặc biệt, kể từ khi Function Journals là đánh giá cá nhân chính, giáo viên có thể muốn cung cấp thêm hướng dẫn để hoàn thành nó.

  Vào cuối của dự án:

  Học sinh sẽ có cơ hội để tóm tắt công việc đã làm thông qua các bài thuyết trình của nhóm mình với các trợ lý nghị sĩ và thông qua tóm tắt cá nhân bằng văn bản. Giáo viên có thể muốn dành thời gian để đánh giá đồng đẳng bài trình bày và báo cáo cuối cùng.

  Giáo viên cần phải sắp xếp thời gian khi hội đồng giáo viên khoa học hoặc các thành viên cộng đồng phục vụ như là hội đồng trợ lý của các thượng nghị sĩ sẽ có mặt để lắng nghe bài thuyết trình của học sinh.

  Sinh viên cần phản ánh về chất lượng công việc mà họ hoàn thành trong dự án. Function Journals có thể phục vụ như là một nơi để phản tỉnh cá nhân cuối cùng này.

  Đánh giá dự án Học sinh sẽ hoàn thành End-of –Project Self-Assessment. Công cụ này sau đó sẽ được sử dụng làm cơ sở để cả lớp thảo luận về giá trị của dự án và làm thế nào để có thể cải thiện được dự án.

   

  Hằng Lê Thanh|Đại học FPT

  Dịch từ http://wveis.k12.wv.us/

  NO COMMENTS