Mẫu dự án áp dụng PBL dành cho học sinh phổ thông – Phần 2

  0
  537

  Câu hỏi định hướng Các hàm số có thể được sử dụng như thế nào để hỗ trợ các nhà lập pháp đưa ra quyết định về biến đổi khí hậu?
  Kế hoạch đánh giá
  Các sản phẩm nhóm chính Presentation to the Aides(Presentation Criteria)
  Các dự án cá nhân chính Function JournalGlobal Climate Changes Brief
  Đánh giá và phản tỉnh Thông tin thêm Assessment and Reflection Explanation.

  Phiếu đánh giá tôi sẽ sử dụng Cộng tác Phiếu đánh giá bản tóm tắt truyền thông biến đổi khí hậu toàn cầu (Criteria for the Written Brief)  X
  Tư duy phản biện và giải quyết vấn đề Phiếu đánh giá bản trình bày nội dung kiến thức để hỗ trợ (Presentation Criteria)Phiếu đánh giá bản tóm tắt biến đổi khí hậu toàn cầu (Criteria for the Written Brief)  X
  Phiếu đánh giá bài thuyết trình để hỗ trợ (Presentation Criteria) X Khác
  Các đánh giá khác trong lớp học về việc học tập: Trắc nghiệm/Kiểm tra
  Practice Quiz IPractice Quiz II

  Transforming Equations Understanding Check

  X Thuyết trình thực hành
  Presentation Peer Review
  X
  Tự đánh giá
  Group Contribution LogEnd–of–Project Self–Assessment

  Function Journal

  X Các ghi chú
  Record of Internet Research
   X
  Đánh giá chéo
  Presentation Peer Review
  X Checklists/Dự giờ
  Progress Checklist
  Group Observation Checklist
   X
  Các bài kiểm tra online Các bản đồ khái niệm
  Phản tỉnh: Khảo sát Nhóm tập trung
  Thảo luận X Biểu đồ quản lý công việc
  Nhật ký học tập
  Function Journal
  X Khác
  End–of–Project Self–Assessment
  X
  Sắp xếp sản phẩm Chủ đề toán học cho dự án này là các hàm số. Chủ đề ngữ cảnh là biến đổi khí hậu toàn cầu. Học sinh sẽ được yêu cầu sử dụng sự hiểu biết về hàm số, biểu diễn hàm số, nghịch đảo của hàm số, các phép toán của hàm số, và biến đổi hàm số để phân tích và giải thích dữ liệu về biến đổi khí hậu toàn cầu để viết báo cáo cho Thượng nghị sĩ Byrd. Các thượng nghị sĩ sẽ sử dụng báo cáo này để đưa ra quyết định về làm thế nào để bỏ phiếu cho dự luật trước khi đưa ra Thượng viện.Dự án được thiết kế đẻ khi một số nhóm học sinh tiến hành tìm kiếm biến đổi khí hậu toàn cầu trên một số lượng hạn chế máy tính của lớp học, nhóm khác làm việc trong Trung tâm Tài nguyên để xem lại hoặc thu thập thông tin mới về hàm số. Nếu phòng lab của trường có sẵn để tất cả các nhóm có thể tiến hành các nghiên cứu trong cùng một ngày, việc đảo ngược các bài tập nhóm sử dụng trong Storyboard sẽ không cần thiết. Tất cả các nhóm sau đó sẽ làm việc trong Trung tâm Tài nguyên cùng một ngày với chủ đề phù hợp của nhóm. Bởi vì không thể biết các nhóm học sinh cụ thể sẽ cần gì, Storyboard chỉ có thể cung cấp các gợi ý cho học sinh khi thực hiện các công việc trong Trung tâm tài nguyên vào một ngày cụ thể nào đó. Giáo viên sẽ cần phải phát triển các tài nguyên để thêm vào Trung tâm Tài nguyên nhằm đáp ứng công việc cho học sinh.

  Học sinh sẽ làm việc theo nhóm để thu thập, biểu diễn và diễn giải dữ liệu của họ. Học sinh sẽ kết hợp các dữ liệu và nghiên cứu của mình thành một bài thuyết trình với các biểu diễn hàm bội sẽ hỗ trợ cho quan điểm của họ: biến đổi khí hậu toàn cầu là một hiện tượng tự nhiên hay con người là nguyên nhân của quá trình phá vỡ cân bằng tự nhiên. Bài thuyết trình sẽ bao gồm một số cách để sử dụng hàm số để dự báo tác động của biển đổi khí hậu toàn cầu theo thời gian. Nhóm thuyết trình sẽ được gửi đến các trợ lý của Nghị sĩ Byrd. Sau đó học sinh có cơ hội để thảo luận về các thông tin phản hồi mà họ nhận được, mỗi học sinh sẽ viết phiên bản báo cáo riêng của họ. Nếu thời gian cho phép cả phần trình bày và tóm tắt nên được review chéo.

  Storyboard

  Sản phẩm:        Global Climate Changes Brief

  Những kiến thức và kĩ năng cần thiết thực hiện dự án Đã được học trước đó Đã được dạy trước dự án Được dạy trong dự án
  1. Sử dụng kí hiệu khoảng, ước lượng, sắp thứ tự các số thập phân và phần trăm, làm tròn đến chữ số cụ thể nào đó, thực hiện các phép tính các số nguyên và số mũ, xem xét chuyển đổi đơn vị đo lường, và kiểm tra sự thay đổi thông qua các hệ số tỉ lệ
  X
  1. Kiểm tra và giải thích các thông tin từ bảng, đồ thị, phương trình và các tình huống rút ra từ dữ liệu thực tế
  X  X
  1. Sử dụng các phép toàn hàm số để tạo ra các hàm số mới hoặc phân tích 1 phương trình phức tạp để xác định xem nó biểu diễn hàm số nào.
   X
  1. Thay đổi biểu diễn của một hàm số thông qua các phép biến đổi.
  X  X
  1. Nhận ra hoặc có thể sử dụng tất cả các biểu diễn cho họ hàm số tuyến tính, bậc hai, căn, có chứa dấu giá trị tuyệt đối, bậc thang, liên tục, mũ và logarit
  X  X X
  1. Đưa ra các suy luận, phỏng đoán và xây dựng các lập luận thuyết phục cho cả trình bày nói và viết.
  X X X
  1. Phát triển dạng đệ quy và dạng tổng quát cho các mô hình cụ thể
  X X X
  1. Tìm nghịch đảo của một hàm số
  X
  1. Làm việc và đóng góp vào nhóm hợp
  X X X

   

  Hằng Lê Thanh|Đại học FPT

  Dịch từ http://wveis.k12.wv.us/

  NO COMMENTS