Khởi đầu tuyệt vời: Những điều cần làm sớm trong lớp học của bạn

  0
  679

  Ấn tượng đầu tiên

  • Đến sớm và ghi thông tin cần thiết về khóa học, lớp học lên bảng
  • Bắt đầu lớp đúng giờ
  • Đưa thông tin cụ thể, rõ ràng về đề cương môn học và sử dụng nó một cách thân thiện
  • Cho sinh viên thấy được sự nhiệt tình của bạn với môn học, chủ đề học tập

  Xây dựng cộng đồng

  • Chào mừng sinh viên ở cửa và trò chuyện với sinh viên khi họ đến
  • Giới thiệu bản thân bạn và điều bạn quan tâm trong lớp học này
  • Nói về nghiên cứu mà bạn quan tâm tại thời điểm hiện tại và chuyên môn mà bạn bắt đầu
  • Kiểm tra sự hiện diện của sinh viên và ghi nhớ tên của họ
  • Sử dụng các hoạt động phá băng để giúp sinh viên nhớ tên các bạn khác
  • Đưa bài tập hợp tác cho vài sinh viên để họ có cơ hội làm việc cùng nhau

  Khâu tổ chức của khóa học

  • Nói với sinh viên điều bạn kỳ vọng họ, ví như: sự có mặt, điểm số, sự đóng góp, bài tập và nguyên tắc làm việc
  • Nói với sinh viên điều họ có thể trông đợi ở bạn như: giờ bạn có mặt tại văn phòng, đọc trước giáo trình, liên hệ – trao đổi, cách tiếp cận ngoài giờ học…
  • Giải thích sự khác nhau giữa sự hợp tác hợp pháp và bất hợp pháp/gian lận trong học thuật
  • Tổ chức lớp của bạn và cung cấp cấu trúc bằng cách đưa nó thành “menu” trên bảng hoặc ở vị trí sinh viên dễ tiếp cận

  Thách thức sinh viên

  • Yêu cầu sinh viên viết về trải nghiệm mà họ có liên quan đến khóa học và mục tiêu của họ trong việc học
  • Cho sinh viên “tiếp đất” với các khái niệm trọng yếu
  • Cung cấp tài liệu khóa học liên quan đến trải nghiệm và sở thích của sinh viên
  • Đưa cho sinh viên hai văn bản có quan điểm trái ngược nhau để so sánh và đối chiếu
  • Yêu cầu sinh viên áp dụng nội dung quan trọng để giải quyết các vấn đề thực tế
  • Yêu cầu sinh viên điền vào bảng liệt kê về những hiểu biết, kinh nghiệm của họ

  Khuyến khích học tập chủ động

  • Yêu cầu sinh viên viết câu hỏi lên thẻ liệt kê để thu thập và trả lời trong buổi học tới
  • Khuyến khích làm việc theo nhóm và thảo luận tích cực để hoàn thành mục tiêu cụ thể của bài học
  • Chia sinh viên thành từng cặp hoặc nhóm học tập nhỏ để kiểm tra nhanh tài liệu học tập hoặc hiểu biết trong giờ học đó
  • Di chuyển xung quanh lớp học của bạn
  • Cho học sinh một vấn đề mang về nhà liên quan những tài liệu học tập trong giờ học đó

  Ghi nhớ những nguyên tắc vàng khi giảng dạy

  • Hãy chuẩn bị
  • Hãy chân thành
  • Hãy sáng tạo

  Phương Nguyễn dịch từ Teachingcommons.stanford.edu

   

   

  NO COMMENTS