Giới thiệu: Sổ tay thiết kế dự án

  0
  4664

  Thom Markham là một nhà tâm lí học, một nhà giáo dục học đồng thời cũng là nhà viết sách, một diễn giả. Ông đã từng làm việc với hơn 250 trường học, các bang và thực hiện nhiều cuộc hội thảo cho hơn 5000 giáo viên ở khắp các châu lục nhằm cung cấp các phương pháp giáo dục đã được kiểm chứng, đồng thời tạo dựng nên các dự án ở tất cả các ngành kể cả khoa học và kĩ thuật. Đối với những trường tìm kiếm sự phát triển lâu dài, Thom cung cấp những khóa huấn luyện từ xa thông qua phương pháp học tập qua dự án (Project – based learning), cam kết hỗ trợ tất cả các trường.

  PBL-Handbook-300x394

  Cuốn sách “Project-based learning Design and Coaching guide” là toàn bộ những nghiên cứu của Thom về thiết kế dự án theo PBL với các bước triển khai được minh họa và áp dụng một cách thông minh. Phần lớn các thiết kế dự án và cách quản lí dự án của cuốn sách này đều được chứng minh bằng thực hành từ thời Thom làm việc tại Viện Giáo dục Buck (BIE) với vai trò cố vấn chính.

  Nội dung cuốn sách đi sâu vào các yếu tố cần có khi thiết kế dự án gồm: (1)Phần chuẩn bị cho PBL: xây dựng môi trường văn hóa thân thiện, huấn luyện cách thuyết trình, sử dụng các tiêu chuẩn chấm điểm; (2) Phần thiết kế dự án: xác định thử thách, câu hỏi, khung nội dung, xây dựng chiến lược đánh giá; (3) Quản lí quá trình: tập trung vào chất lượng, chuẩn bị triển lãm, phản tỉnh về dự án; (4) Các công cụ lập kế hoạch.

  Ngoài ra, cuối cuốn sách cũng đưa ra một số biểu mẫu (template) dành cho thiết kế dự án để người đọc có thể tham khảo, sử dụng.

  Cuốn sách đặc biệt nhấn mạnh mối quan hệ giữa thiết kế của môi trường học tập và tư duy kỉ luật mang theo thông điệp lớn dành cho những nhà giáo dục muốn áp dụng PBL cho môn học, ngành học của mình: “Nếu chúng ta thực sự tin rằng tất cả học sinh có thể tìm hiểu và phát triển thì chúng ta cần trao quyền cho người học, không phải là hạn chế học sinh bằng cách chỉ tập trung vào những gì sẽ kiểm tra.”

  Hoàng Giang Quỳnh Anh | Đại học FPT

  NO COMMENTS