Giới thiệu một số loại bài kiểm tra trong đánh giá kết quả học tập

  0
  915

  Kiểm tra, đánh giá là một phần rất quan trọng trong học tập và nghiên cứu. Đánh giá để biết được học sinh học được những gì, nắm kiến thức đến đâu. Kết quả kiểm tra, đánh giá được sử dụng nhiều mục đích khác nhau, như để đánh giá kết quả học sau môn học hay quá trình học tập, để học sinh có thể tốt nghiệp,…..Lợi ích khác của việc kiểm tra đánh giá là chỉ ra cho sinh viên phương pháp học tập như thế nào.  Bài kiểm tra là một trong những hình thức kiểm tra, đánh giá. Hiện nay bài kiểm tra được dùng rất phổ biến để đánh giá kết quả học tập của học sinh. Có nhiều loại bài kiểm tra được dùng trong lớp học. Hiện nay bài kiểm tra có các loại sau đây:

  Testing and evaluation is a very important part of learning and doing research. Assessment helps to check what students learn and which level of their knowledge acquisition. Test results are used with many different purposes, such as to assess the learning outcomes of study subjects or learning process with which students are supposed to be qualified ….. Another benefit of assessment is to indicating for students suitable learning methods. The test is one form of evaluation. Currently the tests are used to assess popular learning outcomes of students. There are many types of tests used in the classroom. At present there are the following categories of tests:

  1. Bài kiểm tra trắc nghiệm (Multiple-choice tests)

  Đây là loại bài kiểm tra phổ biến nhất. Loại bài này có thể kiểm tra những kiến thức của học sinh đơn giản đến phức tạp. Kiểm tra trắc nghiệm được thiết kế đặc biệt để xác định mức độ sẵn sàng của một học sinh trong việc trả lời một câu hỏi cụ thể.  Câu hỏi có thể là một lựa chọn hoặc nhiều lựa chọn. Ưu điểm của loại bài kiểm tra này học sinh sẽ không mất nhiều thời gian để tính toán mà sẽ đưa ra câu trả lời dựa vào đáp án có sẵn; kiến thức có thể bao quát nhiều nội dung và lĩnh vực; dễ dàng cho việc chấm điểm (có thể chấm bằng máy tính). Tuy nhiên, nhược điểm của loại bài kiểm tra này là học sinh sẽ đoán được câu trả lời dù kiến thức về môn học đó rất ít; hơn nữa nếu sinh viên chọn câu trả lời sai sẽ ảnh hưởng đến suy nghĩ sau đó với nội dung tương tự; việc xây dựng một bài trắc nghiệm sẽ mất nhiều thời gian, đặc biệt là để xây dựng được một bài kiểm tra tốt.

  12. Loại bài lựa chọn đúng-sai (True – False tests)

  Bài kiểm tra đúng-sai được thiết kế đặc biệt để xác định các quyết định của một học sinh về một câu hỏi cụ thể. Đây có lẽ là một trong những cách tốt để đánh giá các kiến thức của một học sinh. Khi thiết kế dạng bài này kỹ thuật thuật ngữ sử dụng trong câu hỏi rất quan trọng. Hầu hết các bài kiểm tra đúng-sai được tính thời gian để sinh viên có thể đưa ra quyết định nhanh chóng. Một số bài kiểm tra đúng-sai cũng bao gồm ‘nhận xét’ hoặc cột ‘giải thích’ trong bảng trả lời.  Điều này cho phép các học sinh có thể đưa ra lý do tại sao mình lại đúng hay sai. Ưu điểm của loại bài này là chấm điểm nhanh. Nhưng nó lại có nhược điểm là học sinh nếu không biết câu trả lời thường đoán hoặc chọn hết các câu “đúng”, hoặc chọn hết các câu “sai”.

  3. Loại bài nối thông tin (Matching Tests)

  Loại bài kiểm tra này cũng là một hình thức quen thuộc để đánh giá học sinh. Bài kiểm tra dạng này được thiết kế và thực hiện nhằm đánh giá sự hiểu biết của học sinh về mối quan hệ giữa các sự kiện và ngày tháng, sự kiện, địa điểm, …Ưu điểm của loại bài này là dễ dàng thiết kế câu hỏi với các dạng câu hỏi như “ai”, “ở đâu”, “cái gì”, “khi nào”. Dạng bài này cũng dễ dàng để chấm điểm. Nhược điểm của nó là không thích hợp để đánh giá kiên thức sâu của học sinh (phân tích, tổng hợp); học sinh sẽ tốn thời gian để tìm câu hỏi phù hợp nối với nhau nếu thiết kế quá nhiều câu hỏi.

  match_test

  1. Loại bài có câu trả lời dạng ngắn (Short-answer tests)

  Những bài kiểm tra dạng này bao gồm các câu hỏi, câu trả lời có thế là vài chữ hoặc 2-3 dòng. Các câu hỏi được thiết kế để xác định câu trả lời ngắn gọn nhưng toàn diện cho bất kỳ vấn đề hoặc khái niệm cụ thể. Ưu điểm của loại bài này là học sinh viết nhanh và ngắn gọn, giáo viên dễ dàng chấm điểm. Nhưng nhược điểm của nó là học sinh nắm kiến thức không sâu, chỉ nhớ được những từ khóa.

  1. Kiểm tra vấn đáp (Oral Exams)

  Vấn đáp là một cách tuyệt vời để đánh giá kiến thức của học sinh.Kiểm tra viết có thể không cung cấp cho một cái nhìn sâu sắc gần gũi hơn về kiến thức của học sinh, nhưng nếu  khi giáo viên được nghe học sinh nói ra ý tưởng và quan điểm của mình thì kết quả sẽ rõ ràng hơn. Nhược điểm của loại bài kiểm tra này là tốn thời gian, chỉ sử dụng khi số lượng học sinh ít.

  1. Kiểm tra tự luận (Essay Tests)

  Đây là bài được thiết kế để đánh giá khả năng giải thích khách quan, thu thập và  sắp xếp tài liệu, và cuối cùng là đưa ra kết luận. Ưu điểm của loại bài kiểm tra này là học sinh có thể chứng minh kiến thức và khả năng của mình bằng nhiều cách khác nhau, phát triển được kỹ năng viết, đặc biệt khả năng lập luận vấn đề. Tuy nhiên, loại bài này mất nhiều thời gian chấm bài, người chấm bài thường sử dụng các tiêu chí chủ quan để chấm.

  Để kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh hiệu quả, giáo viên cần phải vận dụng đa dạng các hình thức đánh giá. Bài kiểm tra là một trong những cách giúp giáo viên thấy được kết quả học tập của học sinh. Giáo viên có thể sử dụng một bài kiểm tra với nhiều dạng câu hỏi khác nhau dựa vào điều kiện của tình hình mỗi lớp. Dựa vào những ưu nhược điểm của từng loại bài kiểm tra, giáo viên có thể lựa chọn ra những bài kiểm tra phù hợp nhất.

  Tăng Thùy – Tổng hợp

  NO COMMENTS