Giáo viên được lợi gì khi dạy theo dự án?

  0
  729

  Có lẽ câu hỏi đầu tiên mà giáo viên thường tự hỏi là: Liệu tôi có thời gian để làm dự án này? Học tập theo dự án không nên được coi là làm mất thời gian của chương trình đào tạo chính khóa. Dự án cần được xem là một phương pháp trung tâm của việc dạy và học, và nó có thể thay thế phương pháp giảng dạy truyền thống. 

  Dự án này dạy cho học sinh những thông tin cần thiết, có thể giống với cách dạy thông qua các bài giảng và thảo luận. Tất nhiên, chúng ta không chỉ gói gọn toàn bộ dự án trong lớp học. Một trong những lý do đó là dự án sẽ liên quan đến việc hợp tác với cộng đồng, hay các tổ chức bên ngoài nhà trường. Ví dụ, vào thời gian đầu của dự án hoặc trong quá trình thực hiện các dự án, khi cần phải tổ chức các cuộc thảo luận, tóm tắt ngắn gọn về những gì đã được thực hiện hoặc tham khảo ý kiến . Khi đó, sự tương tác thực sự với cộng đồng lại chính là các tổ chức. Lý do thứ hai là các hoạt động khá nhiều và phức tạp để làm điều chỉ trong phạm vi lớp học. Một phần của các hoạt động có thể được thực hiện là bài tập về nhà, bài tập về nhà đôi khi là bài tập mở.

  Điều này cho thấy rằng có một số hoạt động sẽ do sinh viên thực hiện. Giáo viên hướng dẫn tham gia toàn thời gian cùng với lớp, cùng nói chuyện, giải thích, cùng trải nghiệm, quan sát sinh viên… Điều này thực sự không dễ dàng, đặc biệt với các giáo viên mới. Học tập theo dự án chuyển tất cả các hoạt động hướng tới sinh viên. Các sinh viên tham gia vào việc thiết kế toàn bộ dự án: giao tiếp với cộng đồng, thiết kế nghiên cứu, nghiên cứu, hợp tác với nhau, chúng có trách nhiệm cho sự thành công của toàn bộ dự án. Và thực hiện tất cả điều đó với sự giúp đỡ của giáo viên. Điều này có nghĩa rằng các giáo viên cũng không thụ động. Giáo viên hướng dẫn các sinh viên, cung cấp phương pháp, giúp chúng tổ chức các hoạt động. Các giáo viên là đối tác giàu trải nghiệm, là người luôn ở đó để giúp đỡ chúng nếu chúng gặp khó khăn.

  Trải nghiệm của giáo viên cho thấy rằng một khi các giáo viên cảm thấy thoải mái với học tập theo dự án, họ thường cảm thấy thú vị và thực hiện cho tới khi dự án được hoàn thành.

  Hầu hết các giáo viên cho rằng học tập tích cực là rất quan trọng. Nhưng, không phải tất cả giáo viên cùng phản ứng giống nhau về phương pháp học tập này. Một số giáo viên cho rằng dự án này còn nhiều xáo trộn. Đây là một lý do để mỗi giáo viên nhìn lại phương pháp giảng dạy và kỹ năng của chính mình. Làm thế nào để thực hiện trong môi trường học tập theo dự án?

  Các giáo viên cần kiểm tra lại bản thân mình, liệu họ có phải là một nhà lãnh đạo hay một người quản lý. Tạo điều kiện cho sinh viên giải quyết vấn đề trong nhóm và giúp nhóm đưa ra giải pháp riêng của họ. Quản lý nhóm, mặt khác, đưa ra quy định cho kết quả và kiểm soát quá trình tìm kiếm những kết quả đó. Giáo viên cần biết được những yếu tố cơ bản về học tập theo dự án, và đã thực hiện chúng, tuy nhiên có thể chưa nhận thức hết về nó. Rất tốt để bắt đầu với những yếu tố nhỏ và xây dựng chúng lên những bước tiếp theo. Điều này cần được dẫn dắt từ các dự án nhỏ, phát triển và cuối cùng đi đến một dự án lớn.

  Học tập theo dự án không thể thực hiện với mọi chủ đề. Đôi khi, chúng ta sẽ bị hạn chế về thời gian Nếu giáo viên bị ép về thời gian và cần phải bao gồm nhiều chủ đề trong khung giảng dạy, khi đó cần suy nghĩ về khái niệm không bao phủ (uncoverage). Điều này có nghĩa là đưa ra quyết định thận trọng về những chủ đề mà bạn muốn dạy sâu, với chủ đề mà chỉ đơn giản là “phủ kín chương trình”. Trong những chủ đề có thể được thực hiện dễ dàng và thành công thông qua các bài giảng hoặc bài tập sách giáo khoa? Mà trong những chủ đề đòi hỏi sâu hơn? Xác định các chủ đề cùng với những ý tưởng quan trọng và khái niệm trong chương trình giảng dạy, kết hợp những chủ đề vào các dự án. Đó là những chủ đề mà bạn muốn sinh viên phải giải quyết. Các chủ đề còn lại bạn có thể “đối phó” bằng cách hướng dẫn trực tiếp. Nói cách khác, giáo viên có thể trực tiếp hướng dẫn và dành ít thời gian hơn cho các khái niệm, đó là phương pháp để thực hiện các chủ đề và mục tiêu trong giáo trình. Nhưng, những khái niệm quan trọng hơn cần phải được phát hiện bởi sinh viên.

  Giáo viên trong trường thường xuyên đặt ra câu hỏi: có thể thực hiện học tập theo dự án trong trường của tôi không? Có, hoàn toàn có thể, bởi vì, như đã được đề cập trước đó, rất nhiều các yếu tố học tập theo dự án giáo viên đã biết và áp dụng. Tất nhiên, yếu tố quan trọng không thể bỏ qua là giáo viên hướng dẫn trực tiếp. Giáo viên thảo luận với các sinh viên và các sinh viên thảo luận với nhau, nghiên cứu, thí nghiệm, hợp tác với cộng đồng, thiết kế dự án, tất cả các yếu tố đó đều cần cho PBL- học tập theo dự án. Số lượng của mỗi phần tử trong PBL tùy thuộc vào chủ đề, tình huống trong nhà trường và cộng đồng, kĩ năng của giáo viên và học sinh. Có những khi, học sinh thiếu kỹ năng, chúng sẽ mong muốn được hướng dẫn trực tiếp. Tuy vậy, giáo viên không được phải bỏ dự án!

  Khi giáo viên phát triển một dự án, họ sẽ bắt đầu suy nghĩ từ một chủ đề. Ý tưởng dự án có thể đến từ các bài báo, các vấn đề, các sự kiện, hay các cuộc đàm thoại. Thông thường, ý tưởng xuất hiện từ các cuộc thảo luận giữa các thành viên trong nhóm của sinh viên. Khi một ý tưởng được gửi đến các giáo viên, giáo viên sẽ phải làm việc cùng với sinh viên để tạo dựng ý tưởng có đáp ứng các tiêu chuẩn và kết quả của chương trình giảng dạy.

  Nguyễn Hương Giang| Đại học FPT

  Dịch từ Project-based learning: Dilemmas and questions (O. Zajkov and B. Mitrevska)

   

   

  NO COMMENTS