Giáo dục Khai phóng có thể triển khai ở tất cả các trường đại học

  0
  1592

  Giáo dục Khai phóng có triển khai ở tất cả các trường đại học, bằng cách đưa vào như một Khoa, chịu trách nhiệm tất cả các môn giáo dục khai phóng của toàn trường. Đó cũng chính là cách “dễ thực hiện nhất” với các trường đại học thông thường. Sáng ngày 14/3 tại sảnh tầng 13 tòa nhà FPT Cầu Giấy, GS Chu Hảo đã đến chia sẻ với Cán bộ nhân viên và giảng viên của khối Giáo dục FE về chủ đề Giáo dục Khai phóng. Giáo sư đã chỉ ra 3 thách thức cơ bản của giáo dục đại học hiện nay: (1) Công nghệ thông tin phát triển, sinh viên có thể kiểm tra được độ đúng sai của bài giảng, giáo viên không còn là chuẩn duy nhất;(2) Từ thế kỉ 20 đã bắt đầu có tư duy hệ thống, và đến hiện nay là tư duy phức hợp, chính vì vậy các nội dung phải xuyên ngành; (3) Giá trị thực sự của giáo dục đại học hiện nay là gì?

  Chia sẻ về giáo dục khai phóng, giáo sư nhấn mạnh: giáo dục khai phóng là giáo dục vô vị lợi, phát triển con người bằng cách chú trọng các môn khoa học xã hội. Giáo dục khai phóng nuôi dưỡng khát vọng của sinh viên trong tư duy (đặc biệt là tư duy phản biện), thực hành vai trò công dân, và phương pháp chủ yếu sử dụng là phương pháp đối thoại của Socrate.

  Giáo dục khai phóng hiện đại:

  • Không phải lấn át các môn truyền thống;
  • Khoa học tự nhiên cũng là một phần;
  • Việc “tự chọn” của sinh viên không phải theo nghĩa đen mà bị giới hạn một cách lỏng; lẻo, học những điều phục vụ chuyên ngành của mình;
  • Chấp nhận quan điểm đa dạng, không tránh né các quan điểm đối nghịch (bảo thủ) nhằm mở mang khả năng phê phán của sinh viên;
  • Không chủ trương để sinh viên của mình suốt đời thất nghiệp;
  • Khuyến khích giáo viên nghiên cứu khoa học để nâng cao chất lượng giảng dạy” – GS khẳng định.

  Các cuộc thảo luận được đưa ra sau phần chia sẻ của giáo sư. Hầu hết các cán bộ nhân viên và giảng viên của khối Giáo dục FPT đều nhận định rằng, theo một cách nào đó tư tưởng của giáo dục Khai phóng đã được thực hiện ở FPT. Khi được hỏi về sự giống nhau giữa giáo dục khai phóng và dân chủ trong giáo dục, GS. Chu Hảo chia sẻ, giáo dục khai phóng chính là thực hiện ý tưởng dân chủ giáo dục của John Dewey từ thế kỉ trước. Giáo dục Khai phóng có triển khai ở tất cả các trường đại học, bằng cách đưa vào như một Khoa, chịu trách nhiệm tất cả các môn giáo dục khai phóng của toàn trường. Đó cũng chính là cách “dễ thực hiện nhất” với các trường đại học thông thường.

  Hoàng Giang Quỳnh Anh | Đại học FPT (ghi)

   

  NO COMMENTS