Giải pháp công nghệ cho lớp học kiến tạo

  0
  2410

  The Digital Teaching Platform (DTP) is a category of products designed to bring interactive technology to teaching and learning in classroom. A DTP is designed to operate in a teacher-led classroom as the major carrier of the curriculum content and to function as the primary instructional environment in today’s technology intensive classrooms. This writing fully describes the major requirements of contemporary classrooms and the evolution of DTP as a smart solution for constructive classrooms.

  Nền tảng giảng dạy kỹ thuật số (Digital Teaching Platform – DTP) là một trong những sản phẩm được thiết kế để mang công nghệ tương tác áp dụng vào việc dạy và học; trong lớp học DTP, mỗi học sinh và giáo viên được trang bị một máy tính xách tay hoặc một công cụ giống như máy tính cá nhân nào đó có kết nối Internet. Một lớp học DTP được thiết kế để giáo viên đóng vai trò trung tâm như một nhân vật chính truyền tải nội dung chương trình, đồng thời đó cũng là một môi trường học tập căn bản trong những lớp học áp dụng sâu công nghệ ngày nay.

  Một lớp học DTP giải quyết được cả 3 yêu cầu chính của một lớp học đương đại:

  Thứ nhất, lớp học DTP là một môi trường kỹ thuật số kết nối mạng mà ở đó có giao diện tương tác dành cho cả giáo viên và học sinh. Giáo viên sử dụng công cụ quản lý trong môi trường đó để tạo ra các bài học hay các assignments cho học sinh, đồng thời quản lý và đánh giá các kết quả mà học sinh phản hồi. Một lớp học với DTP cung cấp những công cụ hữu ích, chi tiết cho việc đánh giá như thiết kế các bài kiểm tra, giao những bài kiểm tra đó cho học sinh, và kiểm tra kết quả. Các công cụ dành cho giáo viên cũng cung cấp những báo cáo kịp thời về sự tiến bộ của học sinh hoặc những nhu cầu có thể đáp ứng được của học sinh. Công cụ quản lý dành cho học sinh giúp họ hoàn thành các bài tập và các assignment. Quan trọng hơn, những công cụ này còn dùng được đồng thời trong cả trường hợp làm việc cá nhân và làm việc nhóm. Một số học sinh có thể làm việc độc lập để hoàn thành bài tập cá nhân của mình trong khi một số khác làm việc kết hợp với nhau để hoàn thành một bài tập nhóm.

  Thứ hai, lớp học DTP cung cấp nội dung chương trình và các bài kiểm tra đánh giá trong quá trình dạy và học ở dạng kỹ thuật số. Nội dung này bao gồm tất cả các thông tin trong chương trình, chỉ dẫn, bài tập và các bài kiểm tra. Ngoài ra nó còn bao gồm các yếu tố tương tác, các hoạt động hấp dẫn, những ứng dụng có mục đích cụ thể và các tài liệu đa phương tiện.

  Thứ ba, lớp học DTP hỗ trợ tương tác ngay lập tức dưới sự điều khiển của giáo viên. Nó bao gồm những công cụ đặc biệt dùng trong việc quản lý các hoạt động của lớp học; theo dõi tiến độ làm bài của học sinh; hiển thị quá trình học tập của học sinh, minh chứng và các khó khăn học sinh gặp phải trên màn hình hiển thị; quản lý các thảo luận nhóm; và kết nối các hoạt động giữa nhóm lớn và nhóm nhỏ.

  Tất cả những khả năng này của lớp học với DTP được thiết kế để hoạt động một cách hiệu quả trong không khí trao và nhận của một lớp học truyền thống. Giáo viên có thể nhanh chóng chuyển từ hoạt động với nhóm lớn sang hoạt động với nhóm nhỏ, hay hoạt động luyện tập, đánh giá cá nhân. Học sinh một cách vô thức chuyển từ việc dùng máy tính cho các hoạt động này đến việc gập máy và tham gia thảo luận. Giáo viên hoàn toàn kiểm soát được hoạt động của học sinh thông qua việc giao assignment, trợ giúp việc học cá nhân hay điều khiển việc thảo luận nhóm. Trong các lớp học DTP, phương pháp sư phạm của chương trình được thiết kế sử dụng các nguyên lý của thuyết kiến tạo xã hội là lý thuyết học tập.

  Sự ra đời của nền tảng giảng dạy kỹ thuật số

  Sự phát triển của các hệ thống chương trình và kiểm tra đánh giá toàn diện đã trải qua lịch sử 40 năm, từ thời Patrick Suppes trong những năm 1960 với sự ra đời của việc đào tạo dựa trên máy tính (Computer Based Training – CBT). Vào những năm 1980, sự đào tạo dựa trên máy tính phát triển thành hệ thống học tập tích hợp (Intergrated Learning System – ILSs). Những hệ thống này hiện nay được gọi là hệ thống quản lý học tập (Learning Management System – LMS). Qua quá trình phát triển này, có sự kết nối chặt chẽ giữa việc truyền tải nội dung và việc đánh giá sinh viên. Mô hình LMS có liên kết chặt chẽ với việc truyền tải một khung chương trình quá tải và những phản hồi định kỳ từ những đánh giá học tập, như trong sơ đồ 1.

  1

  Sơ đồ 1: Mối quan hệ chặt chẽ giữa việc học và đánh giá có thể được khai thác tối đa trong các sản phẩm dựa trên nền tảng máy tính.

  Hạn chế của những hệ thống này là sự phụ thuộc thái quá vào hoạt động của máy tính. Những bài kiểm tra mà LMScos thể đưa ra và đánh giá hoàn toàn bao gồm các câu hỏi đóng – những câu hỏi trắc nghiệm chỉ có 1 câu trả lời đúng duy nhất. Hơn thế nữa, mỗi câu hỏi riêng lẻ gắn trực tiếp với một khía cạnh nào đó của chương trình. Điều này tạo ra một mẫu thức đánh giá khá nghiêm ngặt mà ít có sự linh hoạt trong các câu trả lời. Những hạn chế này được tìm thấy ở tất cả các sản phẩm LMS.

  Hệ thống này thích hợp với lý thuyết hành vi và loại hình học tập được lên chương trình sẵn. Tuy nhiên, các cách tiếp cận khác với học tập và phát triển, được học thuyết kiến tạo xem là chủ đạo, chỉ ra rằng việc học sâu sắc không hiệu quả thông qua một hệ thống được thiết kế chặt chẽ, khó có những thay đổi. Các hệ thống đi theo thuyết kiến tạo đòi hỏi những câu hỏi mở hơn từ sinh viên, ví dụ như các bài tập viết, làm dự án, giải quyết vấn đề, sáng tạo, khám phá, v.v.v Những câu trả lời mở không thể được đánh giá một cách hiệu quả nhờ vào máy tính, cho nên một hệ thống hỗ trợ được việc học sâu đòi hỏi sự có mặt của giáo viên trong lớp.

  Lớp học với DTP tạo ra một vòng lặp phản hồi khép kín và cũng cung cấp một vòng lặp phản hồi khép kín thứ 2 thông qua giáo viên trong những tương tác đặc trưng của một lớp học thông thường. (Sơ đồ 2.) Giáo viên đánh giá câu trả lời của học sinh và đưa ra các quyết định tương ứng với mỗi học sinh dựa trên đánh giá đó. DTP chứa đựng 3 chuyển dịch lớn mà những chuyển dịch đó sắp làm thay đổi hệ giáo dục K-20: chuyển thể học liệu in ấn sang kỹ thuật số, tương tác máy tính 1:1 và công nghệ hiển thị tương tác.

  2

  Sơ đồ 2: DTP còn cung cấp một vòng lặp phản hồi khép kín thứ 2 thông qua giáo viên trong những tương tác đặc trưng của một lớp học thông thường

  • Chuyển thể học liệu in ấn sang kỹ thuật số: Sự chuyển đổi tương đối ổn định từ học liệu in ấn sang học liệu kỹ thuật số đang xảy ra. Sự chuyển đổi này đòi hỏi học liệu kỹ thuật số phải dễ tiếp cận với học sinh, giáo viên trong lớp, ở nhà, ở thư viện và ở mọi nơi họ có nhu cầu tiếp cận.
  • Tương tác máy tính 1:1: Sự sẵn có của những phương tiện máy tính rẻ và công hiệu đang khiến việc sử dụng máy tính xuất hiện ở khắp mọi nơi trong các lớp và trường học. Tương tác 1:1 hay việc sử dụng máy tính rộng rãi đòi hỏi sự tích hợp giữa phương pháp sư phạm và chương trình học.
  • Công nghệ hiển thị tương tác: Sự xuất hiện của các sản phẩm hiển thị trong lớp học như bảng kỹ thuật số đang nâng cao vai trò của giáo viên và thay đổi bản chất những tương tác diễn ra trong lớp.

  Những chuyển dịch này, khi kết hợp để nâng cao vai trò của giáo viên đồng thời cũng nâng cao hiệu quả của các lớp học. Nền tảng giảng dạy kỹ thuật số là một công nghệ đánh dấu sự chuyển dịch trong bản chất của chương trình và phương pháp sư phạm, và nó còn đối nghịch hoàn toàn với sự bắt đầu của một môi trường giáo dục toàn diện theo chủ nghĩa hành vi. DTP hỗ trợ quản lý nhóm học sinh mà không mất sự chú ý tới những học sinh đang học tập cá thể. Hệ thống giúp giáo viên rất nhiều trong việc quản lý nhóm nhỏ học sinh hay chỉ bảo từng học sinh. Bằng những cách thức này, nền tảng kỹ thuật số vẫn hoàn toàn hướng theo những chính sách xác đáng của nhà trường bằng việc dạy học theo chuẩn và trang bị cho học sinh những kỹ năng và kiến thức làm bài thi bậc cao.

  Vì vậy, nền tảng giảng dạy kỹ thuật số không chỉ hỗ trợ việc thông hiểu của một nhóm lớn đồng nhất mà còn của cả cá nhân từng học sinh. DTP được thiết kế để nâng cao năng lực của giáo viên trong lớp nhưng nó cũng giúp người học học tập được dễ dàng ở mọi nơi, mọi lúc. Thông qua quá trình học tập cá nhân hóa mà DTP có thể tạo ra, hệ thống này có thể truyền tải quá trình dạy và học tới tất cả mọi học sinh.

  Trần Hương – Dịch

  Nguồn: John, R. & Chris, D., (2012), Digital Teaching Platform Customizing Classroom Learning for Each Students, p.1-4, New York and London, Teachers College Press (Columbia University).

  NO COMMENTS