Dự án kỹ thuật phương tiện bay – Kỳ cuối

  0
  426

  1. Hướng dẫn giảng viên

  4.1. Chú thích về tiến trình dự án thúc đẩy việc hướng dẫn sinh viên

  Một website được trường cung cấp sẵn dùng cho việc đăng các bài giảng hay thông báo của lớp học.

  Một trang wiki cũng sẽ được thiết lập cho lớp học. Các sinh viên sẽ được yêu cầu tải lên đó các tài liệu văn bản bao gồm: các tài liệu thiết kế, các danh mục hồ sơ cá nhân, và các bài thuyết trình. Quyền truy cập được thiết lập để sinh viên có thể thêm tài liệu cho hầu hết các trang, nhưng không thể xoá tài liệu. Trang wiki được thiết lập nhằm duy trì tính cá nhân của thông tin trong phạm vi mỗi nhóm. Công việc cá nhân sẽ được quản lý sao cho chỉ được công bố hoàn thành.

  Tiến trình môn học

  Các buổi thuyết giảng được tổ chức từ 2.30 -5.00 chiều thứ Ba và thứ 5. Thông thường, có một buổi họp toàn lớp 30-40 phút đầu buổi học hoặc để nhấn mạnh các vấn đề/khó khăn mà kết nối nhiều hơn một nhóm hệ thống phụ. Buổi họp thỉnh thoảng có thể loại bỏ nếu có một bài thuyết giảng vào ngày hôm đó. Sau buổi họp, các sinh viên đến thẳng phòng thực hành. Trong khi các sinh viên gặp gỡ và thực hiện hầu hết các công việc của họ bên ngoài thời gian của khoá học chính thức, quan trọng hơn là tất cả họ đều có mặt từ 3.30 -5.00 pm vào ngày thứ ba và ngày thứ năm để đảm bảo ít nhất một vài phiên làm việc trong một tuần được đưa ra nơi mà các sinh viên và nhân viên hướng dẫn có thể dựa vào “mọi người” có mặt ở đó.

  NASA PROJECT TEMPLATE

  Phần sau đây được cung cấp cho sinh viên trong đề cương

  Các phần sau là các bài học được học từ các khoá học chuyên ngành trước đó. Xin vui lòng đọc những phần này một cách cẩn thận bởi vì chúng được học thông qua các công việc và trải nghiệm cực nhọc. Bằng cách hiểu nguyên nhân, hậu quả và giải pháp , lớp học này sẽ có thể làm việc một cách năng suất hơn mà dẫn đến một sản phẩm tốt hơn và trải nghiệm học tập và có thể ít hơn công việc toàn bộ.

  • Các sinh viên (và giảng viên) thường có được tư duy mà họ không thể thực hiện công việc mãi cho đến khi họ có thông tin từ những người khác. Điều này chắc chắn dẫn đến một quá trình theo trình tự, ngày dài mà tiêu tốn thời gian trước đó.Thật quan trọng để tìm kiếm các nhiệm vụ mà có thể được làm đồng thời hoặc trên “ một giấy thông hành đầu tiên”mà sử dụng các ước tính sơ bộ. Mỗi khi thông tin được cần trở nên có sẵn, sử dụng nó để hoàn thành công việc của bạn
  • Dẫn dắt thông qua ví dụ, không phải các thứ tự. Thỉnh thoảng một người trầm lặng nhất có thể là lãnh đạo tốt nhất. Người mà xác định và giải quyết các vấn đề, và giúp đỡ những người khác để làm những thứ giống như vậy, là một người lãnh đạo tự nhiên.
  • Tìm kiếm các quan điểm và các ý kiến phức tạp. Không giống như các vấn đề bài tập về nhà tiêu chuẩn, các giải pháp thiết kế có nhiều khả năng. Nó thường khó cho một cá nhân riêng biệt để nghĩ về nhiều phương pháp giải quyết vấn đề. Đây là nơi mà phương pháp nhóm trở nên có giá trị. Luôn luôn nắm bắt một khoảnh khắc để cân nhắc các tranh luận đối đầu suốt các buổi thảo luận. Thường cố gắng để tranh cãi theo hướng đối đầu sẽ giúp cung cấp một viễn cảnh mới mà dẫn đến một thiết kế tốt hơn. Tránh từ chối các đề nghị ”vượt khỏi tầm tay” mà không có sự tạm dừng để phản tỉnh. Thường”Một thứ này dẫn đến một thứ khác” và suy nghĩ một cách tích cực về một đề nghị sẽ dẫn đến một ý tưởng mới.
  • Thiết kế, xây dựng và vận hành một sản phẩm đòi hỏi một sự đánh giá làm việc cho việc chế tạo phần cứng và các kỹ thuật kiểm thử.Có được trải nghiệm các sớm càng tốt trong chương trình trong chương trình.Một phương pháp xoắn ốc là hiệu quả nhờ đó nhóm đi qua một chu kỳ hoàn chỉnh, biết tuy nó không có thiết kế hay câu trả lời cuối cùng, nhưng trong quy trình đạt trải nghiệm có giá trị.
  • Không giống các lớp học với các tập hợp bài kiểm tra và các bài tập mà cung cấp sự cập nhật hàng tuần về kết quả học tập, lớp học này thì không giới hạn và mang tính đại diện của ‘thế giới thực tế.” Học hỏi để tự đánh giá .Phát triển các kỹ năng để nhận diện khi nào bạn đang làm tốt và khi nào kết quả thực hiện của bạn là dưới mức trung bình.Các thành viên nhóm tìm kiếm bạn cho việc hướng dẫn?Bạn có đúng giờ với việc nộp các sản phẩm và tham dự tất cả các buổi họp theo lịch, cả trong và ngoài lớp học? Bạn có là một người đóng góp chính suốt” các giai đoạn quan trọng?Lớp học bắt đầu để bỏ qua bạn?
  • Phân tích tiết kiệm thời gian và tiền bạc.Dự đoán và xây dựng trước khi phân tích nguồn nhân lực bị lãng phí.
  • Số lượng lớn nhất về các nỗ lực bị lãng phí trong suốt một phần ba của học kỳ đầu tiên.Nghĩ về những gì bạn có thể hoàn thành.Hình dung trạng thái kết thúc.Xác định các sản phẩm và các giao diện với các thành viên nhóm của bạn và các nhóm khác.

  4.2. Tổ chức Nhóm và các đề xuất Quản trị  (ví dụ, số lượng nhóm và quy mô nhóm, tổ chức ban đầu và sự quản trị tiến triển)

  2 -4 nhóm được tạo ra bởi các nhân viên phụ trách khoá học trong suốt giai đoạn thiết kế.Sau giai đoạn thiết kế, nhân viên phụ trách khoá họctạo ra nhiều nhóm chuyên môn (ít nhất bao gồm 4 sinh viên) dựa vào sở thích và sở trường chuyên môn khi có thể.

  4.3. Đánh giá

  4.3.1   Tiêu chí (ví dụ, để đánh giá chất lượng của các sản phẩm sinh viên, các quy trình hay các kết quả cong việc liên quan đối với các chuẩn đầu ra và hoạt động.

  Các  sinh viên được đánh giá dựa vào việc hoàn thành các yêu cầu, bao gồm các phần xem xét thiết kế và các tài liệu báo cáo.Nhân viên phụ trách khoá học cũng cân nhắc việc xem xét việc đầu tư sinh viên liên quan nỗ lực và thời gian.

  4.3.2    Các phương pháp và học liệu (ví dụ, thang đo đánh giá cho các phương pháp phản tỉnh bằng lời nói/bằng văn bản, sự tự đánh giá chéo/nhóm, các assignment, các báo cáo thực hành và các quiz tiêu chuẩn được gắn vào trong hoạt động học tập)

  1. Các nguồn

  5.1. Ngân sách (ví dụ, các chi phí định kỳ và phi định kỳ)

  Sự tài trợ được yêu cầu để hỗ trợ 3 Trợ giảng (TA) toàn thời gian, 3 thành viên giảng viên bộ môn,một thành viên nhân viên hỗ trợ kỹ thuật.Khoảng chừng $50,000 được xác định cho các nguyên vật liệu

  5.2. Equipment and tools

  Các phòng thực hành được trang bị toàn bộ và cửa hàng máy móc Nguyên vật liệu phức hợp bao gồm bọt khí, vải,nhựa epoxy và nhựa.

  5.3. Nguyên vật liệu và nguồn cung cấp/(ví dụ, nguyên vật liệu tái sử dụng và có thể được tiêu huỷ bao gồm các nguyên vậy liệu nguy hiểm)

  Pin và nguồn nhiên liệu được sử dụng trong dự án này được xem như các nguyên vật liệu nguy hiểm

  5.4. Trang bị số nhân viên ( ví dụ, mô tả các kỹ năng chuyên biệt và phạm vi của cam kết)

  • Người hướng dẫn
  • Nhân viên kỹ thuật
  • Những người khác ( ví dụ, sở trường chuyên môn bổ sung hay  quá trình cấp giấy phép)

  Bao gồm 3 thành viên giảng viên bộ môn, 1 thành viên nhân viên kỹ thuật, 1 trợ lý nghiên cứu, 1 trợ giảng và một nhân viên truyền thông

  5.5. Không gian (ví dụ, các yêu cầu không gian khả thi trên mỗi sinh viên hay mỗi nhóm sinh viên liệu không gian được sử dụng triệt để hay chỉ sử dụng trong lúc hoạt động sinh viên và việc sử dụng không gian cho thiết kế, xây dựng, vận hành và lưu trữ)

  Phòng thực hành thiết được chia sẻ, cửa hang máy móc được chia sẻ, hội trường giảng dạy và khu vực kiểm thử

  5.6. Các nguồn khác (ví dụ, phần cứng và phần mềm máy tính)

  • Athena Vortex Lattice (AVL) XFOIL
  • Matlab & Simulink Maple, Mathematica Tecplot
  • LaTex
  • SolidWorks
  1. An toàn và Giảm thiểu Rủi ro

  6.1. An toàn vận hành

  Kiểm thử các phương tiện tự xử lý đòi hỏi sự xem xét an toàn thêm vào. Từ một quan điểm vận hành, phải có một cơ chế bảo đảm để hạ máy bay xuống nếu nó bước vào một khu vực “không bay” được chỉ dẫn trước và phải luôn luôn có một người vận hành bằng tay quan trọng hơn năng lực

  6.2. Các chính sách và quy định điều hành (ví dụ, của chính phủ và tổ chức)

  Phụ thuộc vào các đặc điểm của máy bay, nó có thể rơi theo quy định của Cơ quan chủ quản Hàng không Liên bang (FAA.Kiểm thử sẽ sự dự phòng đặc biệt nếu đó là trường hợp.

  Bởi vì việc sử dụng rađa trong dự  án này, các quy định của Ủy ban Truyền thông Liên bang sẽ được xem xét.

  Các quy luật và quy trình máy bay có thể tìm thấy tại:

  http://www.modelaircraft.org/documents.aspx.

  1. Các thông tin khác

  7.1. Sự đa dạng có thể trong dự án 

  Trong các năm trươc, dự án môn học là một đầu vào cho cuộc thi sinh viên Thiết kế/Xây dựng/Bay hệ thống tên lửa Cessna/Raytheon.Nhiều thông tin hơn về cuộc thi có sẵn ở đây: http://www.aiaadbf.org/.

  7.2. Đa phương tiện bổ sung và các nguồn khác

  Tài liệu tham khảo Web

  FAR phần 23 Các yêu cầu Khả năng bay được: Google ”Luật điện tử về các Quy định Liên Bang, Tiêu mục 14 – Ngành hàng không và Không gian , Phần 23

  Hồ Thị Thảo Nguyên lược dịch

  Hansman, J. (2009). Kỹ thuật phương tiện bay và hệ thống máy bay: Thư viện Kiến thức CDIO, Cambridge, MA: Đề xướng toàn cầu CDIO, www.cdio.org.

  Đọc thêm: Dự án kỹ thuật phương tiện bay – Kỳ 1

  NO COMMENTS