Dự án kỹ thuật phương tiện bay – Kỳ 1

  0
  500

  1. Tổng quan dự án

  1.1. Mục tiêu tổng quan

  Lớp học được uỷ nhiệm bởi cơ quan chính phủ để phát triển một phương tiện bay phục vụ như một nền hệ thống cảm ứng trên không cho sự xác định kích thước anten độ chính xác cao. Lớp học kéo dài 1 năm (hai học kỳ) và trước cuối học kỳ mùa xuân, lớp học đã thiết kế, xây dựng và thử nghiệm một máy bay được cung cấp cho cơ quan chính phủ.

  1.2. Bối cảnh xã hội và sự liên quan

  Dự án này có ý nghĩa thực tế bởi  vì những người cộng tác tham gia, bao gồm cơ quan chính phủ và các chuyên gia khác đến từ các công ty không gian địa phương. Nhu cầu cho dự án phát triển thoát ra khỏi chi phí cao hiện tại của cơ quan chính phủ từ nhiệm vụ xác định kích thước rađa bay có người lái và khao khát của họ đến có một hệ thống xác định kích thước rađa linh hoạt hơn và có chi phí thấp hơn.

  Từ cơ quan chính phủ: Chúng tôi gần đây không có bất kỳ năng lực nào tương tự những gì chúng tôi đang đề xuất. Chúng tôi được giao hoặc sử dụng các tháp cố định với hình dạng hạn chế hoặc các nhiệm vụ bay đắt đỏ với máy bay hàng không thường. Chúng tôi tìm kiếm cách cải tiến sự linh hoạt đo lường cũng như giảm chi phí, và chúng tôi tin rằng một máy bay không người lái (UAV – Unmanned aerial vehicle) nhỏ dựa vào hệ thống sẽ đạt được điều này.

  1.3. Sự tích hợp (ví dụ, nơi mà các dự án phù hợp trong một khoá học, chương trình hay khung chương trình)

  Khoá học này tập trung vào tổng hợp của một thiết kế phương tiện máy bay để đáp ứng một tập hợp các mục tiêu hay thông số kỹ thuật thiết kế. Nó là một cơ hội để thực hành các môn học riêng biệt được dạy trong ngành hàng không và ngành du hành vũ trụ (ví dụ, lưu chất, các kết cấu, kiểm soát, các yếu tố con người,vv..) và để khám phá sự tương tác phức tạp giữa các môn học.

  Khoá học này là một trong những môn chuyên ngành được thiết kế cho sinh viên năm thứ 3/thứ 4. Nó là môn chuyên ngành năm cuối duy nhất đóng góp vào dự án máy bay. Mỗi khoá học chuyên ngành năm cuối kéo dài hai hay ba học kỳ và đóng góp theo tỷ lệ cho những học kỳ nhằm thiết kế, xây dựng & thử nghiệm , và các hoạt động vận hành liên quan. Các sinh viên tự do để” pha trộn và phối hợp” trong số nhiều môn học khi họ đăng ký ít nhất ba học kỳ đáng giá các tín chỉ cân đối để thiết kế, xây dựng & thử nghiệm,và các hoạt động vận hành liên quan.Vì vậy, các môn học thiết kế chuyên ngành năm cuối thường có một thành phần sinh viên khá nhất thời, mà có thể làm cho môn học mang tính thách thức để giữ được động lực của môn học chuyên ngành năm cuối nhất quán.

  Sinh viên đăng ký tham gia khoá học phải hoàn thành ít nhất bốn học kỳ của các môn học ngành hàng không liên quan nhiệt động lực học, kết cấu &vật liệu, kiểm soát và khí động lực học căn bản.Các sinh viên sẽ cần phải biết sử dụng hoặc sẵn sang học phần mềm lập trình lien quan như Thực hành toán và phần mềm mô hình máy tính như SolidWorks.

  1.4. Mô tả(ví dụ, tính phức tạp, khoảng thời gian, quy mô và số lượng nhóm,ngân sách)

  Dự án này gồm 36 sinh viên đại học và 8 sinh viên sau đại học, 3 thành viên giảng viên bộ môn, 1 thành   viên nhân viên kỹ thuật, 1 trợ lý nghiên cứu, 1 trợ giảng, 1 thành viên nhân viên truyền thông.

  Bởi vì có một cơ hội thiết kế/xây dựng duy nhất, các khoá học hệ thống máy bay của sinh viên đại học và sau đại học được tích hợp vào một nỗ lực thiết kế chính.Nói chung, các yêu cầu và các hoạt động cốt lõi là giống nhau cho cả hai nhóm sinh viên mà đã tham gia như một nhóm thong thường .Tuy nhiên, vẫn có một vài yêu cầu khác cho sinh viên sau đại học.Nhiều công việc của học kỳ mùa thu rơi vào các giai đoạn thai hình thành khái niệm và thiết kế. Trong khoá học mùa xuân theo sau, phương tiện bay được xây dựng,thử nghiệm và bay.

  1.5. Các hoạt và nhiệm vụ học tập (tóm tắt ngắn gọn)

  Các sinh viên sẽ thiết kế, xây dựng và thử nghiệm một phương tiện bay mà phục vụ như hệ thống cảm ứng trên không cho sự xác định kích thước anten độ chính xác cao.Trải nghiệm thu được từ dự  án thiết kế sẽ được tăng bởi các bài giảng về các chủ đề mà  đặc trưng nảy sinh trong các thiết kế máy bay hoặc có liên quan một vấn đề thiết kế cụ thể. Các hoạt động thực hành sẽ bao gồm các hoạt động thiết kế nhóm và cá nhân cũng như sự tạo nguyên mẫu chính xác.Sự xem xét thiết kế mà được tiến hành bao gồm:

  • Xem xét yêu cầu hệ thống (SRR) để thể hiện các yêu cầu điều khiển mà được phát triển dựa vào sự phân tích của các mục tiêu khách hàng và nhiệm vụ và các yêu cầu khách hàng cụ thể.
  • Xem xét khái niệm (CoDR) để thể hiện các yêu cầu điều khiển, các cơ hội công nghệ, các vấn đề trao đổi thiết kế mà được xác định,một hay nhiều các khái niệm phương tiện cơ bản mà nảy sinh từ sự cân bằng các đánh đổi này.Các vấn đề này nên được xác định theo cùng với các phương pháp để giải quyết các vấn đề này.
  • Xem xét thiết kế sơ bộ (PDR) để đánh giá quy trình đối với một thiết kế chi tiết.Chỉ một khái nhiệm nên được tiến hành phía trước tại điểm này.Nói chung thiết kế sơ bộ sẽ bao gồm một tá cấu hình phương tiện, thiết kế sơ bộ về các yếu tố hệ thống chính, kết quả ban đầu, sự ổn định và kiểm soát, các ước tính số lượng và chi phí, cũng như các yêu cầu thử nghiệm và các khu vực rủi ro.
  • Xem xét thiết kế phản biện (CDR) để xem xét các thiết kế chi tiết có liên quan và phát hiện bất kỳ phạm vi khó khăn hoặc tình trạng không chắc chắn cần chú ý thêm.Sự xem xét này nên tương tự với xem xét thiết kế sơ bộ ( PDR) với sự đặc trưng hơn. Nó nên được bao gồm thiết kế chi tiết về các thành phần chủ chốt được xây dựng, xem xét về các quy trình chế tạo, và kết quả được trau chuốt và các ước tính số lượng.Bất kỳ rủi ro còn lại nên được xác định .
  1. Mục tiêu học tập

  2.1. Các mục tiêu chuyên môn (ví dụ, toán cơ bản, các kiến thức kỹ thuật và khoa học, kỹ năng, quy trình và thủ tục)

  Sau khi hoàn hành học kỳ mùa thu, sinh viên sẽ có thể:

  • Tóm tắt các yêu cầu nhiệm vụ và phát triển một tập hợp các yêu cầu hệ thống và hệ thống phụ mà định nghĩa một phương tiện mà đáp ứng các yêu cầu nhiệm vụ
  • Phát triển một tập hợp về hệ số chất lượng (FOM) mà mô tả đặc điểm kết quả về hệ thống một cách định lượng để đáp ứng các yêu cầu nhiệm vụ.
  • Phát triển một cấu trúc hệ thống mà cung cấp một “giải pháp tốt nhất” để đáp ứng các yêu cầu nhiệm vụ mà dựa vào FOM
  • Dựa vào cấu trúc hệ thống được chọn, thiết kế một phương tiện mà” kết thúc” một cách chính xác,ví dụ. thoả mãn các quy luật tự nhiên; có thể được xây dựng trong giới hạn thời gian và chi phí; có thể được thử nghiệm để xác minh rằng nó đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; vận hành trong môi trường nhiệm vụ
  • Hoàn thành thiết kế phương tiện chi tiết với sự phân tích và các bản vẽ đến một mức độ mà phương tiện có thể được sản xuất bởi một người nào đó khác.

  Cuối học kỳ mùa xuân sinh viên sẽ có thể:

  • Chế tạo hoặc có được các hệ thống phụ và đồng bộ toàn bộ hệ thống để chuẩn bị cho thử nghiệm và đánh giá
  • Thực thi thử nghiệm mức độ hệ thống và hệ thống phụ để thể hiện rằng phương tiện có thể được vận hành một cách an toàn và đạt được các yêu cầu nhiệm vụ
  • Báo cáo chuẩn đầu ra của hiệu suất phương tiện và bài học kinh nghiệm rút ra

  Sau khi hoàn thành các học kỳ mùa thu và mùa xuân, các sinh viên sẽ có thể:

  • Áp dụng các phương pháp quản trị dự án để thực thi dự án theo lịch trình, với các giới hạn nguồn lực và kết quả kỹ thuật được đo đạc bởi hệ số chất lượng (FOM)
  • Duy trì việc ghi chép công việc hoàn thành và quy trình tài liệu được tạo ra để đạt được các mục tiêu dự án thiết kế
  • Thực hành các kỹ năng giao tiếp kỹ thuật – cả bằng văn nói và bằng văn viết cho một dãy các tình huống nghề nghiệp: làm việc nhóm phi chính thức, xem xét thiết kế chính thức, các danh mục hồ sơ văn bản viết và các báo cáo bằng văn viết chính thức.
  • Đánh giá sự tiến triển đối với các mục tiêu nhóm và lớp học.

  2.2. Chuẩn đầu ra CDIO (ví dụ., các kỹ năng và tố chất cá nhân và nghề nghiệp, làm việc nhóm, giao tiếp, các kỹ năng hình thành ý tưởng, thiết kế, triển khai và vận hành)

  • Giải pháp và đề xuất
  • Kiểm tra giả thuyết, và Bảo vệ
  • Trao đổi, Phán xét và Cân bằng trong Hướng giải quyết
  • Tư duy phản biện
  • Quản trị thời gian và Nguồn lực
  • Hoạt động nhóm
  • Giao tiếp bằng văn viết
  • Giao tiếp đồ hoạ
  • Thuyết trình và Giao tiếp liên cá nhân
  • Mô hình hoá hệ thống và Đảm bảo Mục tiêu có thể đạt được
  • Quản lý đề án phát triển
  • Quy trình thiết kế

  3. Mô tả dự án dự án và các hướng dẫn sinh viên

  3.1. Mô tả dự án (ví dụ., mô tả ngắn gọn về các mục đích và bối cảnh dự án)

  Hệ thống phương tiện bay sẽ hỗ trợ trong các sự đo lường giữa trời của khuôn mẫu anten được lắp đặt của rađa mặt đất và các hệ thống cảm ứng khác.Các mục tiêu hệ thống cụ thể bao gồm:

  • Tự động bay một nhiệm vụ 1 đến 3 giờ với một mô tả sơ lược chuyến bay phù hợp cho việc thu thập dữ liệu đo lường anten được yêu cầu.Mục tiêu chính là chuyến bay được kiểm soát thông qua độ cao mong muốn và các vị trí mẫu.Các yêu cầu thiết kế bước đầu cần cho vận hành chuyến bay tại cao độ 2,000 và 10,000 feet và phạm vi mặt đất từ 2 đến 10 km từ mặt đất dựa vào vị trí rađa.Hơn thế nữa, mục tiêu thiết kế là cho phép sự vận hành tại cao độ lên đến 25,000 feet và phạm vi mặt đất  từ 25-50 km từ vị trí rađa.
  • Thực hiện các nhiệm vụ cụ thể)(ví dụ thực hiện đo đạc công suất) mà không yêu cầu thiết bị đỡ cố định quan trọng (ví dụ, hơn là một máy phát điện cho việc cấp điện cho các thành phần mặt đất, không có năng lượng khác, giao tiếp hay cơ sở vật chất được yêu cầu).Kết quả của mục tiêu này, kích thước và cân nặng tối thiểu như mong đợi.Kích thước trọng tải, cân nặng,và năng lượng sẽ được cung cấp bởi cơ quan chính phủ và sẽ là khối kết cấu trong thiết kế.
  • Trả lại dữ liệu thu thập.Dữ liệu này phải bao gồm vị trí phương tiện chính xác và thời gian đáp ứng mỗi đo lường. Phụ thuộc vào trọng tải, dữ liệu thu được có thể bao gồm đo lường công suất nhận được.
  • Có thể tiến hành một nhiệm vụ khác trong 24 giờ.

  3.2. Mục tiêu học tập/ Learning objectives

  Sau khi hoàn hành học kỳ mùa thu, sinh viên sẽ có thể:

  • Tóm tắt các yêu cầu nhiệm vụ và phát triển một tập hợp các yêu cầu hệ thống và hệ thống phụ mà định nghĩa một phương tiện mà đáp ứng các yêu cầu nhiệm vụ
  • Phát triển một tập hợp về hệ số chất lượng (FOM) mà mô tả đặc điểm kết quả về hệ thống một cách định lượng để đáp ứng các yêu cầu nhiệm vụ.
  • Phát triển một cấu trúc hệ thống mà cung cấp một “giải pháp tốt nhất” để đáp ứng các yêu cầu nhiệm vụ mà dựa vào FOM
  • Dựa vào cấu trúc hệ thống được chọn, thiết kế một phương tiện mà” kết thúc” một cách chính xác,ví dụ. thoả mãn các quy luật tự nhiên; có thể được xây dựng trong giới hạn thời gian và chi phí; có thể được thử nghiệm để xác minh rằng nó đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; vận hành trong môi trường nhiệm vụ
  • Hoàn thành thiết kế phương tiện chi tiết với sự phân tích và các bản vẽ đến một mức độ mà phương tiện có thể được sản xuất bởi một người nào đó khác.

  Cuối học kỳ mùa xuân sinh viên sẽ có thể:

  • Chế tạo hoặc có được các hệ thống phụ và đồng bộ toàn bộ hệ thống để chuẩn bị cho thử nghiệm và đánh giá
  • Thực thi thử nghiệm mức độ hệ thống và hệ thống phụ để thể hiện rằng phương tiện có thể được vận hành một cách an toàn và đạt được các yêu cầu nhiệm vụ
  • Báo cáo chuẩn đầu ra của hiệu suất phương tiện và bài học kinh nghiệm rút ra

  Sau khi hoàn thành các học kỳ mùa thu và mùa xuân, các sinh viên sẽ có thể:

  • Áp dụng các phương pháp quản trị dự án để thực thi dự án theo lịch trình, với các giới hạn nguồn lực và kết quả kỹ thuật được đo đạc bởi hệ số chất lượng (FOM)
  • Duy trì việc ghi chép công việc hoàn thành và quy trình tài liệu được tạo ra để đạt được các mục tiêu dự án thiết kế
  • Thực hành các kỹ năng giao tiếp kỹ thuật – cả bằng văn nói và bằng văn viết cho một dãy các tình huống nghề nghiệp: làm việc nhóm phi chính thức, xem xét thiết kế chính thức, các danh mục hồ sơ văn bản viết và các báo cáo bằng văn viết chính thức.
  • Đánh giá sự tiến triển đối với các mục tiêu nhóm và lớp học.

  3.3. Các hoạt động học tập cụ thể bao gồm thủ tục cụ thể, nhiệm vụ

  Các xem xét thiết kế là một phần quan trọng của quá trình thiết kế mà đánh dấu cực điểm của các giai đoạn thiết kế khác nhau. Họ cung cấp cơ hội cho một xem xét phản biện về thiết kế để đánh giá tính sống còn và xác định các phạm vi quan tâm.Người ta kỳ vọng rằng các xem xét thiết kế sẽ bao gồm (ít nhất) một mô tả của phương tiện (ví dự 3 quang cảnh, ngân sách và biên lợi,danh sách thiết bị chính, cân nặng và cân bằng,etc), một cơ sở hợp lý cho các lựa chọn và quyết định mà được làm với sự chú ý đến thiết kế của phương tiện, và sự thảo luận về các vấn đề. Thật là bình thường để có các vấn đề hiện ra trong các xem xét thiết kế.Các vấn đề này nên được xử lý trước khi buổi xem xét chính tiếp theo hoặc trong một vài trường hợp xem xét’’đenta” sẽ được tiến hành nhanh chóng sau khi xem xét chính giải quyết các vấn đề cụ thể.Sẽ có bốn xem xét thiết kế.Các xem xét thiết kế theo giai đoạn của hoạt động đỉnh điểm và các sinh viên nên lập kế hoạch trước đó tương tứng.Người ta kỳ vọng rằng mỗi sinh viên sẽ trình bày trong ít nhất 1 lần xem xét thiết kế. Nếu sinh viên trình bày trong hơn một lần xem xét,điểm tốt nhất sẽ được sử dụng.Xem xét thiết kế mà sẽ được tiến hành bao gồm:

  • Xem xét yêu cầu hệ thống (SRR) để thể hiện các yêu cầu điều khiển mà được phát triển dựa vào sự phân tích của các mục tiêu khách hàng và nhiệm vụ và các yêu cầu khách hàng cụ thể.
  • Xem xét khái niệm (CoDR) để thể hiện các yêu cầu điều khiển, các cơ hội công nghệ, các vấn đề trao đổi thiết kế mà được xác định,một hay nhiều các khái niệm phương tiện cơ bản mà nảy sinh từ sự cân bằng các đánh đổi này.Các vấn đề này nên được xác định theo cùng với các phương pháp để giải quyết các vấn đề này.
  • Xem xét thiết kế sơ bộ (PDR) để đánh giá quy trình đối với một thiết kế chi tiết.Chỉ một khái nhiệm nên được tiến hành phía trước tại điểm này.Nói chung thiết kế sơ bộ sẽ bao gồm một tá cấu hình phương tiện, thiết kế sơ bộ về các yếu tố hệ thống chính, kết quả ban đầu, sự ổn định và kiểm soát, các ước tính số lượng và chi phí, cũng như các yêu cầu thử nghiệm và các khu vực rủi ro.
  • Xem xét thiết kế phản biện (CDR) để xem xét các thiết kế chi tiết có liên quan và phát hiện bất kỳ phạm vi khó khăn hoặc tình trạng không chắc chắn cần chú ý thêm.Sự xem xét này nên tương tự với xem xét thiết kế sơ bộ ( PDR) với sự đặc trưng hơn. Nó nên được bao gồm thiết kế chi tiết về các thành phần chủ chốt được xây dựng, xem xét về các quy trình chế tạo, và kết quả được trau chuốt và các ước tính số lượng.Bất kỳ rủi ro còn lại nên được xác định .

  CoDR,PDR và CDR sẽ có “ sự tập dợt” với các giảng viên giao tiếp và trợ giảng (TA) một vài ngày trước buổi xem xét để giúp các sinh viên và các nhóm tinh chỉnh phần thuyết trình.Người ta khuyến khích một cách mạnh mẽ rằng các sinh viên thực hành các thuyết trình SRR trước khi SRR diễn ra.

  Báo cáo và tài liệu hiệu quả là rất cần thiết một cách tuyệt đối trong bất kỳ dự án ngành kỹ thuật lớn. Hỗ trợ có sẵn cho việc thuyết trình và giao tiếp bằng văn bản.Các hoạt động báo cáo là:

  • Sổ ghi chép – Mỗi thành viên nhóm phải ghi chép một vài công việc của anh ấy/cô ấy về dự án, nếu nó dưới dạng ghi chú bằng tay, các bảng tính lưu trữ dưới dạng đĩa hay bản in máy tính hay các biểu đồ.Cuối cùng, tất cả nguyên liệu liên phải được đông đặc dưới dạng các báo cáo tiến độ bằng vấn đáp và báo cáo viết cuối cùng, vì vật việc tổ chức sớm sẽ mang lại kết quả sau đó.Nếu một ai đó khác có thể kiểm tra kỹ lưỡng các tài liệu thô của bạn và theo sát nó, bạn đã chuẩn bị tốt hơn một vài người.
  • Danh mục hồ sơ – Mỗi sinh viên sẽ tạo ra danh mục hồ sơ mà cung cấp tài liệu công việc và các đóng góp của họ xuyên suốt học kỳ.Đat là một tài liệu phát triển liên tục, mở rộng lien tục và được chỉnh sửa.Thật hữu ích để nghĩ danh mục hồ sơ như hình thức tiêu hoá của nguyên vật liệu thô từ các sổ ghi chép.Người ta kỳ vọng rằng các phần của danh mục hồ sơ sẽ được sử dụng như một phần của tài liệu thiết kế cuối cùng.Danh mục hồ sơ thể hiện các công việc cá nhân của mỗi sinh viên như một đóng góp cho dự án lớn hơn. Một ví dụ sẽ được cung cấp trong wiki.Danh mục hồ sơ nên được cập nhật liên tục nhưng nên được nộp cho việc xem xét 3 lần mỗi học kỳ.Trong một vài trường hợp nhân viên có thể đưa ra đề xuất tạm thời để xem xét các danh mục hồ sơ cụ thể.
  • Tài liệu Thiết kế – Đây là bộ tài liệu chính của nỗ lực mỗi nhóm.Nó thông thường là một sự sưu tập các chương hay các phần được viết bởi các thành viên nhóm riêng biệt.Mỗi chương sẽ có một sinh viên chịu trách nhiệm tích hợp.Mỗi thành viên nhóm sẽ chịu trách nhiệm tích hợp toàn bộ báo cáo. Phiên bản nháp của tài liệu thiết kế cần đến hạn 9 ngày trước ngày nộp bản cuối cùng để cho phép phản hồi từ nhân viên phụ trách khoá học. Các hướng dẫn chi tiết hơn cho báo cáo viết sẽ được đưa ra sau đó.
  • Đánh giá đồng đẳng – Hai lần suốt học kỳ (vào thời gian của CoDR và PDR), mỗi sinh viên sẽ nộp một đánh giá đồng nghiệp về sáu sinh viên khác trong lớp cũng như bản thân họ cũng đánh giá về bạn thông qua hình thức điện tử.Bạn sẽ được chấm điểm dựa vào các bản xem xét của bạn về những người khác sâu sắc và mang tính xây dựng như thế nào cũng như những người khác cảm nhận sự đóng góp của bạn đối với dự án.

  3.4. Các tiêu chí và tiêu chuẩn đánh giá

  Các hoạt động Điểm Nhóm/Cá nhân
  Xem xét yêu cầu hệ thống 5 Nhóm
  Xem xét Khái niệm (Thuyết trình) 5 Nhóm
  Xem xét thiết kế sơ bộ (Thuyết trình) 5 Nhóm
  Xem xét Thiết kế Phản biện (Thuyết trình) 10 Nhóm
  Tài liệu Thiết kế Nháp (Báo cáo) 5 Nhóm
  Tài liệu Thiết kế Cuối  (Báo cáo) 20 Nhóm
  Đóng góp Cá nhân (Kỹ thuật và Chương trình) 20 Cá nhân
  Danh mục hồ sơ 20 Cá nhân
  Xem xét Đồng đẳng 5 Cá nhân
  Chỉ dẫn Cá nhân 5 Cá nhân
  Bài giảng Hệ thống phụ (Chỉ áp dụng cho sinh viên sau đại học) 15 Cá nhân

  Lớp học này không có cơ chế hàng tuần để giúp đỡ sinh viên theo dõi điểm số của họ.Sẽ có các giai đoạn kéo dài ra khi mà các sinh viên không được đưa các phản hồi định lượng về kết quả thực hiện.

  3.5. Thiết bị, công cụ, nguồn cung cấp và/hay nguyên vật liệu

  Phòng thực hành được trang bị toàn bộ và cửa hàng máy móc.Nguyên vật liệu phức hợp bao gồm bọt khí, vải,nhựa epoxy và nhựa.

  3.6. Các thủ tục giảm nhẹ rủi ro và an toàn

  Phòng thực hành tiêu chuẩn và các thủ tục an toàn cửa hàng với sự thêm vào sự xử lý và quan tâm đặc biệt cho nhiên liệu và pin. Các sự đề phòng được tiến hành suốt giai đoạn thử nghiệm đặc biệt khi vận hành động cơ máy bay bởi vì các tư thế cánh quạt máy bay xoay tròn.

  Khi vận hành hay thử nghiệm máy bay, người ta yêu cầu rằng ít nhất hai sinh viên cần có mặt để giúp giảm việc bất ngờ xảy ra bởi vì sơ suất.Bởi vì máy bay tự động, nó không thể bay được trong không phận chung.

  3.7. Các sản phẩm chuyển giao (ví dụ, các sản phẩm, báo cáo vấn đáp và báo cáo viết,và/hay các nhật ký phản tỉnh)

  BẢN THÂN SẢN PHẨM (Phương tiện bay)

  Các xem xét thiết kế

  • Xem xét Các yêu cầu Hệ thống (SRR)
  • Xem xét Khái niệm (CoDR)
  • Xem xét Thiết kế Sơ bộ(PDR)
  • Xem xét Thiết kế Phản biện(CDR)
  • Các sổ ghi chép
  • Danh mục hồ sơ
  • Tài liệu Thiết kế
  • Đánh giá Đồng đẳng

   Hồ Thị Thảo Nguyên lược dịch

  Hansman, J. (2009). Kỹ thuật phương tiện bay và hệ thống máy bay: Thư viện Kiến thức CDIO, Cambridge, MA: Đề xướng toàn cầu CDIO, www.cdio.org.

  NO COMMENTS