Bản tin thị trường lao động Quý 1 – 2016

  0
  437

  1. Báo cáo thông tin thị trường lao động Quý I – 2016

  1.1 Kết nối Nhà trường và Doanh nghiệp

  Trong quý  1/2016, 64 Trung tâm dịch vụ việc  làm  do  ngành   LĐ-TB&XH  quản  lý  tổ chức  được  265  phiên giao dịch việc làm với gần  415  nghìn  lượt  người  được   tư  vấn,  giới thiệu việc làm, trong đó có 230  nghìn lượt người  tìm  được  việc  làm  (chiếm  55,42%  số người được  tư vấn).

  Bảng 1.1. Tình hình kết nối cung-cầu của 64 Trung tâm do ngành LĐ-TB&XH quản lý

  1

  Quý 1/2016, có  10.153  người  được hỗ  trợ tạo việc làm thông qua Quỹ  quốc gia về  việc làm.

  Phân tích xu hướng cung  –  cầu lao động từ  cổng  thông  tin  điện  tử  việc  làm  của  Bộ LĐ-TB&XH, quý 1/2016

  1.2 Về nhu cầu tuyển dụng lao động:

  Nhu cầu tuyển dụng là  224,4 nghìn  người, tăng  23,9  nghìn  người  (11,9%)  so  với  quý 4/2015,  tuy  nhiên  giảm  16,7%  so  với  quý 1/2015.

  Nhu  cầu  tuyển  dụng  theo  loại  hình  doanh nghiệp gồm: công ty TNHH và doanh nghiệp  tư nhân  chiếm  52,2%,  công  ty  cổ phần  chiếm 29,6%,  doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chiếm 9,6%, loại hình khác chiếm 1,3%.

  Bảng 1.2. Nhu cầu tuyển dụng lao động trên cổng thông tin điện tử việc làm theo loại hình doanh nghiệp

  Đơn vị: nghìn người

  2

   Nguồn:  Tính  toán  từ  cổng  thông  tin  điện  tử  của  Bộ  LĐ-TB&XH

  So với quý  4/2015,  nhu  cầu  tuyển  dụng của công ty TNHH và doanh nghiệp tư nhân tăng  17,1 %, công ty cổ phần  tăng  9,2%, doanh  nghiệp  vốn  đầu  tư  nước  ngoài  tăng 18,8%, các loại hình  khác tăng 47,4% .

  Quý  1/2016,  một  số  công  visệc  có  nhu  cầu tuyển dụng lao động lớn là: lao động phổ thông ( 29,4 nghìn người); dệt, may mặc và công nghệ may  ( 20,6  nghìn  người);  lái  xe  (4,8  nghìn người);  bán  hàng,  nhân  viên  kinh  doanh  (3,3 nghìn người ; điện, điện tử (3,6 nghìn người) và cơ khí chế tạo máy  2,0 nghìn người).

  So với quý 4/2015, nhu cầu tuyển dụng lao động đã giảm đối với một số  công việc: lái xe (giảm  10  nghìn  người);  bán  hàng,  nhân  viên kinh  doanh  (giảm  5,5  nghìn người ;  điện, điện tử (giảm 5,0 nghìn người) và cơ khí chế tạo máy (giảm 0,2 nghìn người).

  Theo giới tính:  nhu  cầu tuyển dụng đối với lao  động  nam  là  100,2  nghìn  người  (chiếm 44,6%  và  lao  động  nữ  là  124,2  nghìn  người (chiếm 55,4%).

  1.3 Về nhu cầu tìm việc làm:

  Số  người  có  nhu  cầu tìm việc làm là 236,3 nghìn người, tăng 5  so với quý 4/2015.  Theo giới tính, nữ  có nhu cầu tìm việc  chiếm 46,0%, tăng 4,3  so với quý 4/2015.

  Theo  trình   độ  chuyên môn kỹ thuật,  người  có  trình   độ trung  cấp  có  nhu  cầu  tìm  việc  làm  nhiều  nhất chiếm 29,3%;  tiếp  đến  là người    trình độ cao đẳng (chiếm 19,7 % và đại học trở  lên (chiếm 17,5%);  số  người  không  có  chuyên môn kỹ thuật  tìm  việc chiếm 20,4%.

  Theo nhóm nghề, “tài   chính –  kế  toán”    số lượt  người  tìm  việc  nhiều  nhất,  79,5  nghìn người  (chiếm  35,5 ,  tăng  12,8%  so  với  quý 4/2015).  Tiếp  theo  là  “quản  trị  nhân  sự”,  22,7 nghìn người (chiếm 10,1%, giảm 6,6%). Một số nghề  có số  người đi tìm việc nhiều   n so với qu  4 2015 như: lái xe và   công nghệ thực phẩm tăng lần lượt là 12,9% và 18%).

  Bảng 1.3. Nhu cầu tìm việc của người lao động trên cổng thông tin điện tử việc làm

  Đơn vị: nghìn người

  3

  4

  Nguồn: Viện KHLĐ và XH, tổng hợp từ cổng thông tin điện tử của Bộ LĐ-TB&XH.

   Theo mức lương mong muốn, khoảng 53,45 người tìm việc sẵn sàng chấp nhận mức lương theo thỏa thuận; 26,2% có nhu cầu mức lương từ 4 đến 6 triệu đồng/tháng và 6,5% có nhu cầu mức lương trên 10 triệu.

  1.4 Thông tin từ các thành phố lớn

  Hà Nội:

  Trong quý 1/2016, 2 Trung tâm dịch vụ việc làm do Sở LĐ-TB&XH quản lý tổ chức được 28 phiên giao dịch việc làm, với sự tham gia của 801 doanh nghiệp. Các doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng 13.287 việc làm, giảm 9% so với quý 1 2015. Có 8.545 lao động được tham gia phỏng vấn, chiếm 64,3% số nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp; 4 158 người được tuyển dụng, chiếm 48,7% số được phỏng vấn và 31,3% so với nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp qua sàn giao dịch việc làm.

  Kết quả khảo sát tình hình cung-cầu lao động cho thấy nhóm ngành/nghề “công nghệ thông tin” bậc  cao đẳng trở lên với các vị trí công việc IT/phần cứng, IT/phần mềm, lập trình viên C+, Java, PHP… , lập trình di động ứng dụng… có sự đáp ứng cao giữa cung và cầu. Tuy nhiên, một số nhóm nghề/công việc có sự chênh lệch lớn giữa cung và cầu như: kế toán, kiểm toán, hành chính văn  phòng (chênh  lệch về  mức lương); nhóm “kinh  doanh ,  bán  hàng, bất động sản” (chênh lệch về số năm kinh nghiệm).

  Trong quý 1/2016, đã giải quyết việc làm cho 35.000 lao động. Các quận, huyện, thị xã và hội đoàn thể đã tổ chức kiểm tra xét duyệt cho vay 795 dự án với số vốn vay 156 tỷ đồng, góp phần giải quyết việc làm cho 3.670 lao động theo dự án.

  Đà Nẵng:

  Trong quý 1/2016, Trung tâm Dịch vụ việc làm thuộc Sở LĐ-TB&XH Đà Nẵng đã tổ chức 08 phiên giao dịch việc làm, với sự tham gia của 673 doanh nghiệp. Các doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng 12.760 việc làm, tăng 31,5% so với cùng kỳ năm 2015. Có 3.762 lao động được tư vấn; 1.789 lao động được kết nối giới thiệu việc làm; 1 379 người được tuyển dụng, chiếm 77,08% số lao động được kết nối giới thiệu việc làm, trong đó, trình độ đại học trở lên là 442 người (32,1%), cao đẳng là 320 người (23,1%), trung cấp là 92 người (6,8%), công nhân kỹ thuật là 58 người (4,2%) và 467 lao động phổ thông (33,8%).

  Trong quý 1/2016, đã giải quyết việc làm cho 5.700 lao động. Các quận, huyện và các hội, đoàn thể đã tổ chức kiểm tra xét duyệt và cho vay 44 dự án với số vốn vay 1,05 tỷ đồng, góp phần giải quyết việc làm cho 46 lao động theo dự án.

  TP Hồ Chí Minh:

  Trong quý 1/2016, Trung tâm dịch vụ việc làm do Sở LĐ-TB&XH quản lý tổ chức được 10 phiên giao dịch việc làm, với sự tham gia của 186 doan nghiệp  và 11.072 lao động. Ngoài ra, còn 265 doan nghiệp và 6.906 lao động tham gia trên trang việc làm trực tuyến của Trung tâm.Tổng số người được  tư vấn việc làm là 57.573 lượt người, số người được giới thiệu việc làm là 18.618 lượt người, số người nhận được việc là 8.979 người.

  Nhu cầu tuyển dụng lao động quý 1-2016 tăng 1,74 so với cùng kỳ năm 2015, các nhóm ngành có nhu cầu tuyển dụng nhiều lao động là: “Kinh doanh – bán hàng” (22,55%); “Dịch vụ phục vụ” (20,17%); “Dịch vụ du lịch – nhà hàng khách sạn” (8,47%);  “Vận  tải  –  kho bãi xuất nhập  khẩu” (6,02%); “Công nghệ thông tin ” (6%); “Dịch vụ thông tin tư vấn – chăm sóc khách hàng” (3,76%); “Kế toán- kiểm toán” (3,45%); “Dệt may – giày da” (3,39%).

  Trong quý 1-2016, các thành phần  kinh  tế đã thu  hút giải quyết việc làm cho 74.550 lượt lao động, tăng 0,6% so với  cùng kỳ năm 2015.

  1. Triển vọng thị trường lao động, nhu cầu sử dụng lao động quý 2 năm 2016

  Xâm nhập mặn ở Đồng bằng sông Cửu Long, hạn hán ở miền Trung, Tây Nguyên tiếp tục diễn biến phức tạp và tình hình cá chết hàng loạt ven biển đang tạo sức ép lên mục tiêu tăng trưởng kinh tế 6,7% năm 2016 của Chính phủ, trong khi yếu tố tạo động lực cho tăng trưởng từ các hiệp định tự do thương mại (TPP, FTAs….) vẫn chưa có hiệu lực hoặc đang trong giai đoạn khởi động (AEC). Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương dự báo tăng trưởng GDP quý 2/2016 khoảng 6,17%.

  Dự báo một số chỉ tiêu thị trường lao động quý 2/2016:

  Về cung lao động: LLLĐ ước đạt 54,47 triệu người, chiếm 76% dân số từ 15 tuổi trở lên, trong đó nữ chiếm 48,5%, thành thị chiếm 30,6%.

  Về việc làm: LLLĐ việc làm ước đạt 53,49 triệu người, chỉ tăng khoảng 0,4% so với quý 1 2016, trong đó nữ chiếm 48,7%, thành thị chiếm 30,5%.

  Lao động làm việc trong một số ngành sẽ tăng so với quý 1, bao gồm: “Công nghiệp chế biến chế tạo” tăng 254 nghìn người (2,9%); “xây dựng” tăng 135 nghìn người (3,7%); “thông tin và truyền thông” tăng 187 nghìn người (7,8%). Một số ngàn lao động sẽ giảm: “Nông lâm và ngư nghiệp” giảm 109 nghìn người (-0,5%; “giáo dục đào tạo” giảm 177 nghìn người (- 9,1%).

  Tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động có xu hướng giảm, dự báo khoảng 1,9%.

   Nguồn: http://www.molisa.gov.vn/Images/FileAnPham/fileanpham2016527916887.pdf

   

  NO COMMENTS