Chương trình giao thoa văn hóa dựa trên CDIO dành cho các kỹ sư phần mềm quốc tế

  0
  550

  Một trong các nhiệm vụ chính của đào tạo Kỹ thuật phần mềm hiện đại là để giúp sinh viên có thể hiểu rõ giá trị của các nền tảng Kỹ thuật phần mềm: các phương pháp luận, các kỹ thuật và công cụ cho phát triển phần mềm. Ngoài ra, các kỹ năng mềm như quản trị, giao tiếp và làm việc nhóm là rất quan trọng cho một nhóm phát triển giao thoa văn hoá. Điều này có thể đạt được thông qua giới thiệu một dự án phần mềm mới dựa trên CDIO với khung chương trình giao thoa văn hóa định hướng thực hành.

  Chương trình được tiến hành bởi sinh viên, bao gồm các sinh viên Trung Quốc năm thứ 4 và các kỹ sư Công nghệ Thông tin (IT) từ các công ty Nhật Bản để làm việc nhóm trong một dự án phần mềm trong vòng hai tháng. Các kỹ sư IT Nhật Bản tham gia vào chương trình đến từ các doanh nghiệp IT nổi tiếng và tham gia phát triển hệ thống, bảo trì và tư vấn trong 2 hoặc 3 năm. Nhưng họ chưa đáp ứng về kinh nghiệm phát triển trong một chương trình hoàn chỉnh, kinh nghiệm làm việc trong một môi trường giao thoa văn hoá và quản lý. Trong khi đó, các sinh viên Trung Quốc có khả năng về phát triển phần mềm nhưng ít kinh nghiệm thực tế hơn về phát triển dự án.

  Các năng lực sau đây được yêu cầu để nâng cao thông qua chương trình đào tạo:

  1. Thông thạo về phân tích hệ thống định hướng mục tiêu và các phương pháp thiết kế phổ biến.
  2. Hiểu cách thức để hình thành ý tưởng (C) – thiết kế (D) – triển khai (I) – vận hành (O) một hệ thống phần mềm phức tạp trong bối cảnh làm việc nhóm.
  3. Thông thạo phương pháp quản trị dự án phần mềm và sử dụng nó trong dự án thực tế.
  4. Giao tiếp một cách hiệu quả trong môi trường làm việc giao thoa văn hoá.
  5. Viết và thuyết trình các báo cáo công nghệ bằng tiếng Anh

  Dựa vào đề xướng CDIO, chúng tôi thiết kế nội dung đào tạo và quy trình triển khai và tích hợp 5 năng lực trên trong chương trình đào tạo. Chương trình đào tạo được tối ưu hoá trong  bốn năm qua. Tài nguyên chương trình, các chức năng, cấu trúc, quản trị quy trình và các phương pháp đánh giá sẽ được giới thiệu trong bài viết này.

  1  . TÀI NGUYÊN VÀ NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

  Việc đào tạo được thiết kế để tập trung vào một dự án phát triển, là một dự án thực tế cho việc tuyển dụng được yêu cầu bởi một trong các công ty thuê ngoài nổi tiếng của Trung Quốc. Kể từ năm 1995, công ty này đã phân phối Kinh doanh/tư vấn IT, các giải pháp và dịch vụ thuê ngoài đẳng cấp thế giới cho các khách hàng toàn cầu. Một số lượng khổng lồ các nhân viên phát triển phần mềm được tuyển dụng từ các trường đại học và thị trường nguồn nhân lực hàng năm cho các nhu cầu kinh doanh. Có 80 nhà tuyển dụng tiến hành các công việc liên quan và xem xét số lượng lớn về thông tin tuyển dụng. Kết quả là, hệ thống quản trị tuyển dụng phát sinh nhằm kiểm soát quy trình tuyển dụng và phân loại sơ yếu lý lịch của ứng viên.

  Chu kỳ phát triển trong dự án này là hai tháng. Các nhà tổ chức điều chỉnh nhu cầu phát triển, co kéo lại dự án và giảm tính phức tạp để dự án có thể phù hợp cho việc giảng dạy trong lớp học. Các sinh viên có thể kết hợp lý thuyết và thực tiễn bằng cách học cách thức hình thành ý tưởng (C), thiết kế (D), triển khai (I) và vận hành (O) trong dự án thực tế…Các sinh viên có thể biết cái gì là thực sự cần thiết bằng cách trao đổi với các nhà tuyển dụng. Ngoài ra, các sinh viên có thể trải nghiệm dự án thực tế bằng cách tiếp xúc với các khách hàng và học cách thức đáp ứng yêu cầu.

  2. CẤU TRÚC DỰ ÁN

  Dự án được vận hành trong nhóm bao gồm 2 thành viên người Nhật Bản và hai sinh viên Trung Quốc. Có 6 vai trò trong nhóm, bao gồm Trưởng nhóm (TL), Kiến trúc sư trưởng (CA), Kỹ sư yêu cầu (RE), Phụ trách Đảm bảo Chất lượng (QAM), Phụ trách cấu hình (CM), Kỹ sư sát hạch (TE). Mỗi thành viên phải đóng một hay hai vai trò. Trong giai đoạn phát triển này, một thành viên đóng vai trò trưởng nhóm (TL) và lãnh đạo các thành viên khác trong nhóm.

  3. CÁCH TỔ CHỨC ĐỂ PHÁT TRIỂN DỰ ÁN

  Phát triển lặp được áp dụng trong dự án. Một phát triển lặp bao gồm sáu hoạt động: tiếp nhận nhu cầu, phân tích hệ thống, thiết kế hệ thống, thiết kế chi tiết, triển khai và kiểm thử.

  Dự án hoàn thành khi vòng đời phát triển kỹ thuật phần mềm hoàn thiện. Các sinh viên được giả định để hoàn thành toàn bộ vòng đời phát triển phần mềm với các phương pháp luận, các kỹ  thuật và công cụ được học trong lớp học. Để xây dựng một nhóm phát triển tự định hướng, một vài kỹ năng tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động nhóm được giới thiệu. Vào đầu của mỗi chu kỳ (PDCA): Lập kế hoạch – Thực hiện – Kiểm tra – Điều chỉnh, các nhóm phát triển lên kế hoạch trong khi đó vào cuối chu kỳ PDCA, các nhóm tổng kết các kinh nghiệm, tìm được một vài câu hỏi và đề xuất các giải pháp, mà hướng đến cải thiện hiệu suất và hiệu quả của chu kỳ PDCA tiếp theo. Hình thức này của đào tạo và học tập theo dự án (PBEL) này sẽ hữu ích để giúp sinh viên đào sâu hiểu biết về lý thuyết, trau dồi khả năng tự học của sinh viên, tự quản trị, tư duy phản biện và giải quyết vấn đề.

  4. ĐÁNH GIÁ VÀ KIỂM ĐỊNH

  Kiểm định và đánh giá tập trung vào các thành viên dự án. Đánh giá thuyết trình và đánh giá đồng đẳng là các phương pháp phê bình. Nói một cách chi tiết, đánh giá đối với mỗi thành viên bao gồm đánh giá cá nhân và đánh giá nhóm, tỷ lệ phần trăm là 50% và 50%.

  1. Đánh giá cá nhân: Bao gồm tự đánh giá và đánh giá của trưởng nhóm (TL). Thành phần tương ứng là 20% và 80%. Các nội dung cần đánh giá như sau:

  • Thực hiện trách nhiệm: Hoàn thành các công việc được giao trọn vẹn, chính xác và đúng hạn, đạt được kết quả như mong đợi, thể hiện mối quan tâm đối với mục tiêu và nhu cầu của phòng ban và các bộ phận khác phụ thuộc dịch vụ hay sản phẩm công việc, xử lý đa trách nhiệm hiệu quả và sử dụng thời gian làm việc một cách hữu ích. Phần này chiếm 30%
  • Giải quyết vấn đề/Sáng tạo: Nhận ra và phân tích vấn đề, hình thành các giải pháp tuỳ chọn, khuyến cáo các hành động phù hợp, theo sát để đảm bảo vấn đề được giải quyết. Phần này chiếm 30%.
  • Hợp tác/Làm việc nhóm: Sử dụng khả năng ngoại giao và sự tế nhị để duy trì các mối quan hệ làm việc hiệu quả và hoà hợp với đồng nghiệp và người uỷ thác, thích nghi để thay đổi các việc ưu tiên và nhu cầu, chia sẻ thông tin và các nguồn tài nguyên với những người khác nhằm phát huy mối quan hệ công việc hợp tác và tích cực, hỗ trợ các đề xướng đa dạng bằng cách thể hiện sự tôn trọng tất cả cá nhân. Phần này chiếm 20%.
  • Kỹ năng giao tiếp/giữa cá nhân với nhau: Có thể giao tiếp một cách hiệu quả và ảnh hưởng người khác để đáp ứng các mục tiêu của tổ chức, chia sẻ thông tin một cách cởi mở, quan hệ tốt với tất cả mọi người, có khả năng giao tiếp và viết tốt. Phần này chiếm 20%.

  2. Đánh giá nhóm: Giáo viên cho điểm nhóm bằng cách quan sát các thành viên cách tổ chức quy trình phát triển, đánh giá kết quả dự án và thuyết trình. Các nội dung bao gồm:

  • Chất lượng thuyết trình (20%)
  • Chất lượng quản lý thời gian (10%)
  • Các tài liệu (20%)
  • Chất lượng các giai đoạn làm việc (30%)
  • Quản trị (20%)

  5.KẾT LUẬN

  Các kết quả chỉ ra các kỹ sư Nhật Bản và sinh viên Trung Quốc đạt sự tiến bộ nhanh chóng trong khoá đào tạo. Họ có ảnh hưởng lẫn nhau tích cực bởi bối cảnh văn hoá khác nhau và hợp tác chủ động, đảm bảo dự án được hoàn thành đúng hạn.

  Hồ Thị Thảo Nguyên| ĐH FPT

   Lược dịch từ “A NEW CDIO-BASED CROSS-CULTURE TRAINING PROGRAM FOR INTERNATIONAL SOFTWARE ENGINEERS, 11th International CDIO Conference, Chengdu University of Information Technology, Chengdu, Sichuan, P.R. China, June 811, 2015.

  NO COMMENTS