Chúng tôi là ai?

  0
  6661

  neo3

  Ngày 22/1/2013, trung tâm NeoEDU thuộc Trường Đại học FPT đã chính thức ra mắt tại Tòa nhà FPT Cầu Giấy, Hà Nội. Đây là dự án phát triển giáo dục dựa trên nền tảng Internet với tham vọng tạo nền móng cho những xu hướng phát triển giáo dục hiện đại , đáp ứng những nhu cầu học tập ngày càng cao của con người trong tương lai.

  NeoEDU với nhiệm vụ xây dựng hệ thống quản lý thông tin chung cho ĐH FPT; xây dựng và quản trị hệ thống website trong trường, đảm bảo thống nhất thông điệp về truyền thông và hình ảnh; phát triển các sản phẩm, dịch vụ giáo dục dựa trên nền tảng online, nghiên cứu lý thuyết và thực tiễn công nghệ giáo dục; triển khai các dự án dạy học theo công nghệ giáo dục; đánh giá và xây dựng chiến lược phát triển cho Cyber University.

  Trung tâm gồm có các bộ phận:

  • Phòng Hệ thống thông tin
  • Phòng Công nghệ giáo dục
  • Phòng ViOlympic
  • Dự án Cyber University.

  NO COMMENTS