Cha đẻ của học thuyết kiến tạo

  0
  1051

  Hai trong số những đóng góp quan trọng nhất của Piaget cho lĩnh vực giáo dục là thuyết kiến tạo và quan điểm về sự tự chủ trong giáo dục. Piaget được coi là người tiên phong của thuyết kiến tạo. Ông tin rằng kiến thức và các giá trị đạo đức của con người được xây dựng từ bên trong thông qua sự tương tác với môi trường, hơn là bởi tiếp thu trực tiếp từ môi trường. Ngoài ra, quan điểm về sự tự chủ của ông đã khẳng định rằng việc ra quyết định dựa trên các yếu tố liên quan sẽ mở ra trang mới cho lĩnh vực giáo dục, trường học sẽ đào tạo ra những học sinh có tinh thần trách nhiệm cao với chính bản thân mình cũng như hạnh phúc của người khác.

   Piaget’s two of the most important contributions to the field of education are constructivism and viewpoint about autonomy in education. Piaget was considered the pioneer of constructivism. He believed that knowledge and moral values of human beings were built from the inside through interaction with the environment, rather than by acquiring directly from the outside. In addition, his viewpoint about autonomy confirmed that making a decision based on relevant factors would open a new page for the field of education; the schools would train students with high accountability and responsibility for themselves as well as the happiness of others.

  Jean_Piaget_in_Ann_Arbor

  Jean Piaget sinh năm 1896 tại Neuchâtel, Thụy Sĩ, và qua đời tại Geneva năm 1980. Năm 1918, Piaget nhận bằng tiến sĩ khoa học từ trường Đại học Neuchâtel với nghiên cứu về động vật thân mềm, nhưng ông luôn luôn dành sự quan tâm sâu sắc cho triết học. Sau đó, ông đã nghiên cứu tâm lý học và triết học tại Zurich và Sorbonne, Paris. Ông là giáo sư trong nhiều lĩnh vực tại các trường Đại học ở Neuchâtel, Geneva, và Lausanne, và Sorbonne : xã hội học, triết học, lịch sử khoa học, tâm lý học thực nghiệm và tâm lý học phát triển, nhưng đam mê nghiên cứu của ông bắt đầu từ những năm 1920 về nhận thức luận. Ông thường được biết đến với vai trò là nhà tâm lý học, nhưng tâm lý học trẻ em đối với ông mới là cơ sở để trả lời các câu hỏi nhận thức luận như: Làm thế nào để chúng ta biết được cái mà chúng ta nghĩ là chúng ta biết, và loài người đã làm thế nào để xây dựng lên kiến thức kể từ thời tiền sử? Với vai trò là một nhà khoa học, ông khẳng định rằng những câu hỏi kiểu như thế này phải được trả lời một cách khoa học, nhưng bằng chứng lịch sử đã không còn nữa. Ông đã dựa trên những dữ liệu từ thực nghiệm để xây dựng học thuyết về sự hình thành và phát triển trí tuệ loài người.

  Piaget đã có nhiều cống hiến về mặt tâm lý học cho việc học tập trên lớp. Hai trong số đó được nhắc đến ở đây.

  Đầu tiên là thuyết kiến tạo (contructivism). Jean Piaget là “người tiên phong của lý thuyết kiến tạo”, theo Ernst von Glasersfeld. Học thuyết này nói rằng con người có được các kiến thức và các giá trị đạo đức bằng cách xây dựng chúng từ bên trong mỗi người thông qua sự tương tác với môi trường, hơn là bởi hấp thụ trực tiếp từ môi trường. Quá trình học một ngôn ngữ của trẻ em cũng chính là điển hình về thuyết kiến tạo. Bởi hầu hết trẻ em Mỹ học tiếng anh, và hầu hết trẻ em Pháp học tiếng Pháp, rất dễ để nghĩ rằng trẻ em học một ngôn ngữ thông qua việc hấp thụ từ môi trường sống của chúng. Tuy nhiên, khi xem xét kĩ hơn, họ tìm ra rằng trẻ em bắt đầu bằng cách thốt ra một từ như “ball” và tiếp tục nói 2 từ, như “ball gone”. Đến lúc chúng đến trường, trẻ em thốt ra cả câu như ” I thinked it in my head”. Những ví dụ này đã cho thấy việc học ngôn ngữ của trẻ em không đơn thuần là hấp thụ từ môi trường sống bởi các cuộc đối thoại hàng ngày không nói theo cách như vậy.

  Nhiều nhà tâm lý học cho rằng sự đóng góp quan trọng nhất của Piaget là tìm ra các giai đoạn phát triển, tuy nhiên các giai đoạn này chỉ quan trọng bởi chúng cung cấp bằng chứng hỗ trợ cho thuyết kiến tạo. Nhiều phần kiến thức và đạo đức có thể được học bởi sự tiếp thu từ bên ngoài, tuy nhiên việc học này thường hời hợt hoặc mang tính tạm thời. Theo Jean Piaget, trẻ em lý luận và suy nghĩ khác biệt trong các giai đoạn cuộc đời chúng. Jean Piaget tin rằng mỗi cậu bé hay cô bé, trải qua một chuỗi bất biến. Trình tự này chia thành bốn giai đoạn trong cuộc đời mỗi người. Mặc dù, tất cả trẻ em sẽ trải qua các giai đoạn này, nhưng ở các lứa tuổi nào chúng trải qua hoặc bước vào các giai đoạn vẫn còn là biến số. Bốn giai đoạn nhận thức bao gồm:

  • Sensorimotor (từ sơ sinh đến hai tuổi): Trong giai đoạn này, các cấu trúc tinh thần/ trí tuệ của trẻ em chủ yếu tập trung hướng tới việc nắm vững các đối tượng cụ thể.
  • Preoperational (từ hai tuổi đến bảy tuổi): Trong giai đoạn này,trẻ em nắm vững về các biểu tượng
  • Concrete (từ bảy tuối đến mười một tuổi): Trong giai đoạn này, trẻ em tìm hiểu về cách lập luận và nắm vững về các con số và các mối quan hệ.
  • Formal Operation or Abstract Thinking (từ mười một tuổi trở lên): đây là giai đoạn giải quyết nắm vững các vấn đề về mặt suy nghĩ, tư tưởng.

  Jean Piaget đã có những đóng góp đáng kể cho lĩnh vực tâm lý học mà vẫn được sử dụng cho đến ngày nay. Nhưng cũng như những con người vĩ đại khác, ông cũng phải đối mặt với rất nhiều lời chỉ trích vào thời điểm đó bởi những người thích sống bên trong vùng an toàn của họ.

  Đóng góp lớn thứ hai của Piaget dành cho lĩnh vực tâm lý học giáo dục là quan điểm sự tự chủ chính là mục tiêu chính của quá trình dạy và học. Trong lý thuyết của ông, tự chủ không có nghĩa là có quyền ra những quyết đinh. Nó có nghĩa là khả năng ra quyết định dựa trên các yếu tố có liên quan, độc lập giữa phần thưởng và hình phạt. Những quyết định này là về thế nào là đúng và sai trong các lĩnh vực đạo đức, và về sự thật và dối trá trong lĩnh vực tư duy trí tuệ. Tự chủ là ngược lại với sự phụ thuộc, cái mà mang nghĩa không thể tự ra các quyết định cho mình và do đó bị chi phối bởi người khác. Đối với người tự chủ như Copernicus, lý thuyết nhật tâm đã được công bố, mặc dù nó bị chối bỏ bởi các nhà khoa học khác.

  Các trường học hiện nay nhìn chung được tổ chức theo các quy tắc đã được tạo ra sẵn và được hỗ trợ bởi phần thưởng và hình phạt; như vậy sự tuân thủ là mục tiêu chính của giáo dục. Học thuyết của Piaget đã làm thay đổi một số lớp học ở lứa tuổi nhỏ (những năm đầu), nhưng ảnh hưởng của nó vẫn chưa đóng vai trò gốc rễ. Khi những người làm giáo dục áp dụng tự chủ về đạo đức và trí tuệ như mục tiêu của giáo dục, trường học sẽ được điều hành một cách hoàn toàn khác và đào tạo ra những học sinh có tinh thần trách nhiệm cao với chính bản thân mình cũng như hạnh phúc của người khác. Trường học sẽ nỗ lực để đào tạo ra những nhà tư tưởng với khả năng tạo ra kiến thức mới thay vì chỉ đơn thuần lặp lại những điều người khác nói.

  Lưu Hoa – Tổng hợp và dịch

  Nguồn:

  http://www.education.com/reference/article/piaget-jean-1896-1980/

  http://www.fountainmagazine.com/Issue/detail/CONSTRUCTIVISM-in-Piaget-and-Vygotsky

  http://www.sciography.com/jean-piaget.htm

   

  NO COMMENTS