Bạn có thể nghe nói về Airbnb, trang web cho thuê nhà (hoặc dành một phòng để khách đến thuê nhà của họ) trong...

Năm 2008, Dave Cormier ở University of Prince Edward Island và Bryan Alexander ở National Institue for Technology in Liberal Education bắt đầu sử...

Ngày càng có nhiều giáo viên tìm đến các công cụ hỗ trợ quản trị lớp học, nhất là khi các phương pháp học...

Trong bối cảnh bùng nổ thông tin như hiện nay khi chỉ cần một click chuột ta có thể tìm trong nháy mắt thông...

Ban đầu Facebook không được thiết kế cho mục đích giáo dục nhưng lại có tiềm năng rất lớn cho việc giảng dạy và...

  Việc đưa công nghệ trong giáo dục là một chủ đề rất hay được nhắc đến. Tuy nhiên không phải ai cũng biết kết...

Khái niệm MOOCs (Massive Open Online Courses – Các khóa học đại trà mở trực tuyến) xuất hiện lần đầu năm 2008, và lên...

Làm thế nào chúng ta có thể ứng dụng một cách hài hòa các thành tựu của công nghệ thông tin vào dạy học? Sau...

Constructivism (Chủ nghĩa kiến tạo) đang là một từ khóa trong FPT. Theo Chủ tịch HĐQT FPT Trương Gia Bình Constructivism “là sức mạnh làm...

Công nghệ và giáo dục ngày nay có mối liên hệ chặt chẽ với nhau. Có lẽ không quá khi nói rằng, gần như...