The Digital Teaching Platform (DTP) is a category of products designed to bring interactive technology to teaching and learning in classroom. A DTP is...

Biggs (1999) mô tả nhiệm vụ thiết kế sư phạm tốt như một phần đảm bảo rằng hoàn toàn không có sự mâu thuẫn...

Giữ người học có động lực trong suốt một khóa học eLearning là một thách thức đối với ngay cả những nhà thiết kế...

Không có gì bảo đảm cho những gì tương lai nắm giữ. Tuy nhiên, nhìn cận cảnh hơn về các xu hướng công nghệ...

Bản đồ khung chương trình đào tạo là các tài liệu mang ý nghĩa và có tính thực tiễn sắp xảy ra để hướng...

Dường như có vô số bài viết mà chúng ta đã đọc về chủ đề này mỗi tuần. Với vai trò là những nhà...

Một báo cáo công phu hơn 200 trang của OECD có tên “Học sinh, máy tính và sự học: Tạo lập kết nối” công bố...

Các công nghệ giáo dục ngày nay không chỉ hướng đến việc tạo ra những SGK kiểu mới, chương trình học kiểu mới, môi...

Những năm gần đây, nhiều công nghệ giáo dục đã từ “vòng ngoài” của các trào lưu học tập mới đi vào trong các...

Dự án (Project) Dự án trong PBL là một vấn đề, một thử thách, hay một nhiệm vụ mà sinh viên thực hiện thông qua...