Project-Based Learning

Project-Based Learning

Học tập qua dự án (PBL) ra đời cũng nằm trong xu thế thay đổi liên tục, thay đổi không ngừng của giáo dục....

“Kế hoạch mà không có hành động thì vô nghĩa, hành động mà không có kế hoạch là tai họa”    Cornelius Fitchner Tiếp theo kỳ...

Tiếp theo kỳ 2 - Học tập qua dự án: Các bước triển khai Giáo viên đóng vai trò rất quan trọng trong phương pháp...

Project-based learning – Học qua dự án là một phương pháp học tập dựa trên việc giao một dự án cho người học và cần sự...

Trong phương pháp Project-based learning – Học theo dự án, người học trải qua một quá trình tìm tòi, khám phá để trả lời một câu...

Suzie Boss là một chuyên gia tư vấn về giáo dục, chuyên nghiên cứu về project-based learning và các thay đổi xã hội. Bà...

Trong FE, nếu muốn tìm một nơi triển khai các phương pháp học tập Kiến tạo như: học tập qua dự án (Project-based leaning),...

Tiếp theo phần 1: Học tập qua dự án là gì? Học tập theo dự án thường bắt đầu với 6 bước như sau: Bước 1: Bắt đầu...

Project-based learning (Học tập qua dự án) là một phương pháp toàn diện, sinh viên theo đuổi các giải pháp cho các vấn đề...

Constructivism (Chủ nghĩa kiến tạo) đang là một từ khóa trong FPT. Theo Chủ tịch HĐQT FPT Trương Gia Bình Constructivism “là sức mạnh làm...