Project-Based Learning

Project-Based Learning

Căn cứ vào tài liệu của BIE và CDIO, chúng tôi tổng hợp một danh sách 10 tiêu chuẩn cần có trong thiết kế...

Dự án (Project) Dự án trong PBL là một vấn đề, một thử thách, hay một nhiệm vụ mà sinh viên thực hiện thông qua...

Nhiều giáo viên hiện nay mong muốn có thể chấm điểm cho học sinh dựa trên các hoạt động nhóm. Những hoạt động này,...

Đánh giá quá trình là một yếu tố quan trọng trong học tập qua dự án nói riêng và trong hoạt động giáo dục nói...

Nếu như bạn đang lập kế hoạch cho một dự án trong năm học mới, chắc hẳn, bạn rất hi vọng có thể tìm...

Có lẽ câu hỏi đầu tiên mà giáo viên thường tự hỏi là: Liệu tôi có thời gian để làm dự án này? Học tập...

Tạo ra một tiêu chuẩn vàng cho học tập qua dự án và sau đó đạt được tiêu chuẩn đó dường như là cả...

Danh mục các năng lực của thế kỉ 21 thường sử dụng 3C – tư duy phê phán (critical thinking), hợp tác (collaboration) và...

Trong lớp khoa học tại một trường trung học phổ thông, cô McIntyre đặt một tập hồ sơ lên bàn của mỗi học sinh...

 Matt Weyers và đồng tác giả Jen Dole, là giáo viên ở trường trung học Byron Middle School ở Byron, Minnesota, đang thực hiện phần...