Project-Based Learning

Project-Based Learning

Trong khi học tập qua dự án đã tồn tại trong nhiều thập kỷ, tư duy thiết kế gần đây mới bước vào từ...

Thứ 6 hàng tuần chúng tôi đều liệt kê những bài báo, bài viết trên các blog, và những nguồn khác mà chúng tôi...

Khoảng vài tuần trước một nhóm các thanh thiếu niên chủ yếu đến từ Boston đã phát triển một cánh tay giả với giá...

Hướng dẫn giảng viên 4.1. Chú thích về tiến trình dự án thúc đẩy việc hướng dẫn sinh viên Một website được trường cung cấp sẵn dùng cho...

Tài nguyên Cá nhân dựa vào trường học Giáo viên khoa học giữ vai trò hỗ trợ Công nghệ Internet, máy tính cầm tay vẽ được đồ thị,...

Tổng quan dự án 1.1. Mục tiêu tổng quan Lớp học được uỷ nhiệm bởi cơ quan chính phủ để phát triển một phương tiện...

Câu hỏi định hướng Các hàm số có thể được sử dụng như thế nào để hỗ trợ các nhà lập pháp đưa ra quyết...

Dự án làm cho cả thế giới chuyển động. Trong hầu hết các công việc – cho dù đó là phóng một chiếc tàu...

Trong phương pháp Project-based learning – Học theo dự án, người học trải qua một quá trình tìm tòi, khám phá để trả lời một câu...

Triển khai môn học theo PBL thường khó khăn và gặp nhiều vấn đề. Chúng tôi liệt kê và gợi ý giải quyết một...