Phương pháp giảng dạy

Phương pháp giảng dạy

Ba năm trước đây, Khoa Hàng không và Vũ Trụ của Học viện Công nghệ Massachusetts (MIT) đã mở rộng nhóm các chiến lược...

Dự án (Project) Dự án trong PBL là một vấn đề, một thử thách, hay một nhiệm vụ mà sinh viên thực hiện thông qua...

1. Công việc chính của giáo viên, theo thuyết kiến tạo là gì? Giáo viên theo quan điểm của thuyết kiến tạo khuyến khích người...

Chúng ta hãy đối diện với thực tế rằng: một vài môn học có nhiệm vụ đơn giản hơn so với những môn học...

Bài viết dưới đây mang đến cho độc giả một cái nhìn sơ lược về thuyết học tập chuyển hóa (transformative learning theory), một...

Dạy học gợi mở (IBL) là gì? Dạy học gợi mở (Inquiry-based learning IBL) là một trong các phương pháp giảng dạy kiến tạo phổ...

Thuyết học tập trải nghiệm đưa ra quan điểm về quá trình học tập cơ bản khác với các lý thuyết về hành vi...

Quan điểm từ giáo dục phi chính quy Trong cuốn sách của Jarvis (2011) về Học tập người lớn trong bối cảnh xã hội, ông...