Phương pháp giảng dạy

Phương pháp giảng dạy

Profession-Oriented Higher Education (POHE) is to train teaching staff with professional activities (combining knowledge - skills and professional attitude) to meet the needs of...

Thông qua bảng xếp loại đào tạo và danh mục, mối quan tâm về học tập đảo ngược tiếp tục lớn mạnh. Bằng cách dịch chuyển...

The Digital Teaching Platform (DTP) is a category of products designed to bring interactive technology to teaching and learning in classroom. A DTP is...

1. Công việc chính của giáo viên, theo thuyết kiến tạo là gì? Giáo viên theo quan điểm của thuyết kiến tạo khuyến khích người...

Bạn đã từng có cơ hội nghe về lớp học đảo ngược? Trong thực tế, bạn có thể mệt mỏi khi nghe về nó...

Năm 2011, Trường Kỹ Thuật thuộc Đại Học Católica de la Santísima Concepción (UCSC) đã cải cách các chương trình của 5 ngành kỹ thuật...

Học tập chủ động là một trong các nguyên tắc quan trọng trong phương pháp tiếp cận CDIO (tiêu chuẩn 8: Học tập chủ...

Dự án (Project) Dự án trong PBL là một vấn đề, một thử thách, hay một nhiệm vụ mà sinh viên thực hiện thông qua...

Một con số tăng lên ở các tổ chức khắp toàn cầu dựa vào học trực tuyến nhiều như một phương tiện hiệu quả...

Tôi đã từng hỏi nếu bỏ qua yếu tố kiến thức chuyên môn, bỏ qua kinh nghiệm giảng dạy thì yếu tố nào sẽ tạo...