Phương pháp giảng dạy

Phương pháp giảng dạy

Bài viết của tác giả Thành Nguyễn, chuyên gia Khoa học máy tính hiện đang công tác tại Nhật Bản. Lâu rồi không viết cái...

Giảng viên thành công thường có mục tiêu bài dạy rõ ràng Làm thế nào để bạn biết bạn đang lái xe đúng đường khi...

The Digital Teaching Platform (DTP) is a category of products designed to bring interactive technology to teaching and learning in classroom. A DTP is...

Profession-Oriented Higher Education (POHE) is to train teaching staff with professional activities (combining knowledge - skills and professional attitude) to meet the needs of...

Blended learning không còn chỉ là một lựa chọn cho các lớp học. Sự kết hợp giữa giảng dạy trực tiếp và cơ hội...

Phát triển giảng viên dạy blended learning vượt xa việc chỉ ra cho giảng viên cách để sử dụng các công cụ mới trong...

Thông qua bảng xếp loại đào tạo và danh mục, mối quan tâm về học tập đảo ngược tiếp tục lớn mạnh. Bằng cách dịch chuyển...

Bạn đã từng có cơ hội nghe về lớp học đảo ngược? Trong thực tế, bạn có thể mệt mỏi khi nghe về nó...

Với các công cụ tạo ra học trực tuyến cổ điển, thật khó mà xâm nhập vào tâm trí học viên. Tuy nhiên, bây...

Một con số tăng lên ở các tổ chức khắp toàn cầu dựa vào học trực tuyến nhiều như một phương tiện hiệu quả...