Lý thuyết học tập

Lý thuyết học tập

Suốt nhiều thế kỷ cho đến thế kỷ 18 phương pháp giảng giải trực tiếp (Direct Instruction - DI) chiếm lĩnh nền giáo dục...

Rubric cho chương trình Mức độ Tiêu chuẩn 5 Nhóm đánh giá thường xuyên xem xét các tác động của các phương pháp học tập kiến tạo và...

Chúng ta là những thực thể xã hội một cách tự nhiên. Chúng ta tương tác, chia sẻ những ý tưởng và quan sát...

Bất cứ ai làm giáo dục đều biết chúng ta có những biệt ngữ riêng không quen thuộc với tất cả mọi người. Những...

Bài báo này đưa ra các phương pháp học tập chủ động được áp dụng trong các khoá học ngôn ngữ Thái Lan trong...

Bài viết dưới đây mang đến cho độc giả một cái nhìn sơ lược về thuyết học tập chuyển hóa (transformative learning theory), một...

Bài viết của Cecilia O. Okoro, trường đại học Port Harcourt, Nigeria, nhấn mạnh các chiến lược siêu nhận thức áp dụng trong quá...

Thuyết học tập trải nghiệm đưa ra quan điểm về quá trình học tập cơ bản khác với các lý thuyết về hành vi...

2015 là một năm tốt đẹp của nghiên cứu giáo dục. Công nghệ chụp ảnh cộng hưởng từ chức năng (fMRI) đã cung cấp...

Bạn có đang thực sự tràn đầy năng lượng với công việc của mình không hay đó chỉ là vòng quay công việc của...