Lý thuyết học tập

Lý thuyết học tập

1. Công việc chính của giáo viên, theo thuyết kiến tạo là gì? Giáo viên theo quan điểm của thuyết kiến tạo khuyến khích người...