Lý thuyết học tập

Lý thuyết học tập

Mô hình lớp học đảo ngược tạo ra rất nhiều phấn khích lúc ban đầu, nhưng gần đây một số nhà giáo dục –...

Chúng ta là những thực thể xã hội một cách tự nhiên. Chúng ta tương tác, chia sẻ những ý tưởng và quan sát...

Chương trình học tập trực tuyến yêu cầu người học tương tác với một nền tảng trực tuyến và hiểu thông tin, kiến thức...

Bài báo này đưa ra các phương pháp học tập chủ động được áp dụng trong các khoá học ngôn ngữ Thái Lan trong...

Bất cứ ai làm giáo dục đều biết chúng ta có những biệt ngữ riêng không quen thuộc với tất cả mọi người. Những...

Trong một cuộc thảo luận trên LinkedIn, một người đã hỏi, "Những đặc điểm của một giáo viên hiệu quả là gì?". Tôi đọc...

2015 là một năm tốt đẹp của nghiên cứu giáo dục. Công nghệ chụp ảnh cộng hưởng từ chức năng (fMRI) đã cung cấp...

Rubric cho chương trình Mức độ Tiêu chuẩn 5 Nhóm đánh giá thường xuyên xem xét các tác động của các phương pháp học tập kiến tạo và...

1. Công việc chính của giáo viên, theo thuyết kiến tạo là gì? Giáo viên theo quan điểm của thuyết kiến tạo khuyến khích người...

Bài viết dưới đây mang đến cho độc giả một cái nhìn sơ lược về thuyết học tập chuyển hóa (transformative learning theory), một...