Kỹ thuật giảng dạy

Kỹ thuật giảng dạy

Will Rogers từng nói, "Đó không phải là những gì mọi người không biết là nó làm tổn hại chính mình. Đó là những...

Ấn tượng đầu tiên Đến sớm và ghi thông tin cần thiết về khóa học, lớp học lên bảng Bắt đầu lớp đúng giờ Đưa thông tin...

Tại sự kiện về “sáng kiến Harvard cho việc học và dạy”, tại đây các giáo sư đã tập hợp để thảo luận về...

Không ít lần chúng ta từng nghe về việc ngôi sao này, diễn giả kia hát hay, nhảy đẹp, nhưng gu ăn mặc thì...

FPT Aptech cũng giống như bao trung tâm đào tạo lập trình viên khác, sinh viên được học và thực hành phát triển phần...

Hãy bắt đầu với câu hỏi mà tôi đã hỏi không ít lần. “Tôi biết nhiệm vụ của mình và học sinh của tôi cũng...

Đánh giá quá trình (formative assessment) là công cụ sống còn của tất cả giáo viên trong bất cứ lớp học nào. Các giáo...

Phản tỉnh là một hoạt động cho phép sinh viên suy nghĩ về những kiến thức mà họ đã học được, để xác định bất...

Nhiều giáo viên hiện nay mong muốn có thể chấm điểm cho học sinh dựa trên các hoạt động nhóm. Những hoạt động này,...

Nội dung tóm tắt dưới đây sẽ giúp người đọc nắm được những thông tin, cơ bản về mô hình lớp học đảo ngược. Thông...