Kỹ thuật giảng dạy

Kỹ thuật giảng dạy

Ban đầu Facebook không được thiết kế cho mục đích giáo dục nhưng lại có tiềm năng rất lớn cho việc giảng dạy và...

Một phương thức đánh giá đang được các nhà giáo dục quan tâm về tầm quan trọng và sự chiếm lĩnh “thị phần” của...

Quản lý hành vi là yếu tố quan trọng nhất để giúp giảng viên thành công trong lớp học. Tuy nhiên, không như nhiều...

Trong bối cảnh bùng nổ thông tin như hiện nay khi chỉ cần một click chuột ta có thể tìm trong nháy mắt thông...

Thuyết kiến tạo (constructivist theory) bao trùm những phương pháp giáo dục nổi bật những năm gần đây. Không chỉ nhấn mạnh tính tích...

Project-based learning (Học tập qua dự án) là một phương pháp toàn diện, sinh viên theo đuổi các giải pháp cho các vấn đề...

Nội dung tóm tắt dưới đây sẽ giúp người đọc nắm được những thông tin, cơ bản về mô hình lớp học đảo ngược. Thông...

Thời gian đó, công việc giảng  dạy của tôi THỰC SỰ vất vả. Tôi nghĩ rằng mình đang làm công việc vĩ đại, nhưng...

Giới thiệu Học tập qua trải nghiệm (experiential learning) là một cách học thông qua làm, với quan niệm việc học là quá trình tạo...

Các bước dễ dàng để bạn đảo ngược lớp học của mình. Bước 1: Tạo 1 video: Giáo viên hãy bắt đầu từ những điều...