Kỹ thuật giảng dạy

Kỹ thuật giảng dạy

1. Việc kiểm tra, đánh giá cần phải xác thực. Tính xác thực đảm bảo nhiệm vụ kiểm tra, đánh giá và các tiêu chí...

Kiểm tra, đánh giá là một phần rất quan trọng trong học tập và nghiên cứu. Đánh giá để biết được học sinh học...

Bài viết của tác giả Thành Nguyễn, chuyên gia Khoa học máy tính hiện đang công tác tại Nhật Bản. Lâu rồi không viết cái...

Giảng viên thành công thường có mục tiêu bài dạy rõ ràng Làm thế nào để bạn biết bạn đang lái xe đúng đường khi...

The Digital Teaching Platform (DTP) is a category of products designed to bring interactive technology to teaching and learning in classroom. A DTP is...

APA style is most commonly used to cite sources within the social sciences. Following APA style helps your writing reach the international standards of...

Trong kỷ nguyên của công nghệ thông tin và mạng Internet, cả thế giới đã chứng kiến sự ra đời của vô vàn công...

Quản lý hành vi là yếu tố quan trọng nhất để giúp giảng viên thành công trong lớp học. Tuy nhiên, không như nhiều...

Mô hình SAMR là viết tắt của Substitution Augmentation Modification Redefinition, được thiết kế bởi tiến sĩ Ruben Puentedura. Cách tiếp cận này sẽ...

  Bài giảng trên lớp trở thành bài tập về nhà để thúc đẩy sự tham gia của học sinh và tăng sự sáng tạo...