SP là trường đầu tiên ở châu Á áp dụng CIDO. Trước đó, PBL được lựa chọn, bắt đầu từ quy mô nhỏ. Qua...

Đại học FPT đang chuẩn bị hồ sơ gia nhập hiệp hội CDIO quốc tế. Ngày 22/1 vừa qua, nhà trường đã tổ chức...

CDIO là gì? CDIO là viết tắt của cụm từ tiếng Anh Conceive - Design - Implement - Operate, nghĩa là: Hình thành ý tưởng,...

Tiếp theo sự kiện hội thảo mở (FPT EduCamp) đầu tiên được tổ chức vào tháng 11/2014, Đại học FPT bắt đầu xây dựng...