Một trong các nhiệm vụ chính của đào tạo Kỹ thuật phần mềm hiện đại là để giúp sinh viên có thể hiểu rõ...

Lần đầu tiên Khối giáo dục FPT (FE) có đầy đủ thành phần Ban đào tạo và phát triển chương trình của các khối:...

Nếu triển khai CDIO tại Tổ chức giáo dục FPT (FE), chúng ta sẽ có một số lợi thế, ví như việc FE được...

Trong thời gian qua, FE đã có những tín hiệu ban đầu trong việc tiếp CDIO như việc tham gia các hội nghị, hội...

CDIO là viết tắt của cụm từ tiếng Anh Conceive – Design – Implement – Operate, nghĩa là: Hình thành ý tưởng, thiết kế,...

Ba năm trước đây, Khoa Hàng không và Vũ Trụ của Học viện Công nghệ Massachusetts (MIT) đã mở rộng nhóm các chiến lược...

CDIO là viết tắt của Conceive (Ý tưởng), Design (Thiết kế), Implement (Triển khai) và Operate (Vận hành). Mô hình này phản ánh nguyên...

Kiểm thử kỹ thuật là một vấn đề quan trọng trong lĩnh vực kỹ thuật và cũng là các kỹ năng cơ bản mà...

Giảng dạy trong lớp học với số lượng lớn sinh viên luôn là một thách thức lớn đối với các giảng viên, đặc biệt...

“Giáo dục kĩ thuật và nhu cầu thực tiễn về các kĩ sư trong những năm gần đây cứ ngày càng giãn xa nhau....