CDIO là gì? CDIO là viết tắt của cụm từ tiếng Anh Conceive - Design - Implement - Operate, nghĩa là: Hình thành ý tưởng,...

TÓM TẮT Trường Đại Học FPT đang hướng tới việc xây dựng chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo đáp ứng nhu cầu thực...

Ba năm trước đây, Khoa Hàng không và Vũ Trụ của Học viện Công nghệ Massachusetts (MIT) đã mở rộng nhóm các chiến lược...

“Giáo dục kĩ thuật và nhu cầu thực tiễn về các kĩ sư trong những năm gần đây cứ ngày càng giãn xa nhau....

Trước đây, Phát triển chương trình (PTCT) của Cao đẳng FPT Polytechnic chỉ đơn thuần tham khảo chuẩn đầu ra các chương trình đào...

Lần đầu tiên, hệ thống đảm bảo chất lượng của Mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á sẽ đánh giá chất lượng...

CDIO là viết tắt của Conceive (Ý tưởng), Design (Thiết kế), Implement (Triển khai) và Operate (Vận hành). Mô hình này phản ánh nguyên...

Giảng dạy trong lớp học với số lượng lớn sinh viên luôn là một thách thức lớn đối với các giảng viên, đặc biệt...

Kiểm thử kỹ thuật là một vấn đề quan trọng trong lĩnh vực kỹ thuật và cũng là các kỹ năng cơ bản mà...

Nếu triển khai CDIO tại Tổ chức giáo dục FPT (FE), chúng ta sẽ có một số lợi thế, ví như việc FE được...