TÓM TẮT Trường Đại Học FPT đang hướng tới việc xây dựng chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo đáp ứng nhu cầu thực...

Bảng tổng kết xếp hạng các trường đại học Châu Á vừa được xếp hạng vừa được gắn sao QS năm 2016. Tổng hợp từ http://www.topuniversities.com/university-rankings/asian-university-rankings/2016

Lần đầu tiên, hệ thống đảm bảo chất lượng của Mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á sẽ đánh giá chất lượng...

This Brief discusses teacher development needs and suggests innovative strategies for meeting those needs through professional development. There are some strategies to develop teaching...

Trước đây, Phát triển chương trình (PTCT) của Cao đẳng FPT Polytechnic chỉ đơn thuần tham khảo chuẩn đầu ra các chương trình đào...

Bài báo này đưa ra các phương pháp học tập chủ động được áp dụng trong các khoá học ngôn ngữ Thái Lan trong...

Lần đầu tiên Khối giáo dục FPT (FE) có đầy đủ thành phần Ban đào tạo và phát triển chương trình của các khối:...

Trên chặng đường 10 năm phát triển, Đại học FPT đã gặt hái được nhiều thành công, với những dấu mốc đặc biệt như...

Năm 2011, Trường Kỹ Thuật thuộc Đại Học Católica de la Santísima Concepción (UCSC) đã cải cách các chương trình của 5 ngành kỹ thuật...

PHẢN ỨNG CỦA GIẢNG VIÊN ĐỐI VỚI HỌC TẬP CHỦ ĐỘNG Trong phần này, chúng tôi mô tả phản hồi của giảng viên khi áp...