Câu chuyện giáo dục

Câu chuyện giáo dục

Trong hoạt động nghiên cứu, gặp gỡ, thảo luận là một trong những hình thức làm việc đã được chứng minh là có hiệu...

Ngày 22/1/2013, trung tâm NeoEDU thuộc Trường Đại học FPT đã chính thức ra mắt tại Tòa nhà FPT Cầu Giấy, Hà Nội. Đây...

“Đổi mới giáo dục” là từ khóa được nhắc rất nhiều tại Việt Nam trong những năm gần đây. Xuất phát từ những đòi hỏi...