Các câu hỏi đánh giá lớp học Active learning

  0
  505

  Nếu bạn mới tiếp cận với học tập chủ động, hãy tự hỏi chính mình những câu hỏi sau:

  Sinh viên trong lớp học của tôi cần phải học cái gì?

  Hãy thử nghĩ về kỹ năng cũng như nội dung môn học.

  Nhiệm vụ tôi lựa chọn sẽ giúp đỡ sinh viên học như thế nào?

  Mục tiêu học tập khác nhau cần các loại nhiệm vụ khác nhau. Bạn biết điểm mạnh và điểm yếu của chính các sinh viên của mình. Vì vậy, bạn có thể nghĩ về những gì sinh viên của bạn đặc biệt cần để giúp họ đạt được.

  Tôi nên sử dụng các câu hỏi như thế nào?

  Giảng viên dễ dàng hỏi các câu hỏi thực tế – gợi mở và các câu hỏi đóng. Mặt khác, những câu hỏi kết thúc – mở giúp sinh viên tư duy và phát triển ý tưởng của họ. Cũng rất hữu ích để đặt câu hỏi bổ sung nhắc nhở sinh viên nói (và nghĩ) nhiều hơn, chẳng hạn như “Cho tôi biết thêm về điều đó “, hay “Tại sao bạn lại nghĩ thế?”.

  Hãy chắc chắn rằng tất cả các sinh viên đều tham gia vào cuộc thảo luận. Hãy xem xét việc lựa chọn sinh viên trả lời, chứ không phải là mời họ giơ tay. Bằng cách này, mỗi sinh viên đều phải suy nghĩ, bởi vì sinh viên nào cũng có thể được yêu cầu đóng góp. Cũng nên xem xét tạm dừng trước khi cho phép sinh viên trả lời. Dừng lại ba giây, chứ không phải là một, trước khi cho phép sinh viên trả lời, để cho tất cả mọi người có thêm thời gian để suy nghĩ về những gì họ muốn nói.

  Tôi đang tạo ra một môi trường học tập tích cực nơi không có những rủi ro trí tuệ?

  Sinh viên cần phải tự tin trong tìm kiếm những ý tưởng mới. Họ cần phải biết rằng họ sẽ không bị cười chê, và rằng có những cấp độ cao của sự tôn trọng lẫn nhau.

  Nếu tôi cần phải tập trung vào nội dung, tôi có thể khuyến khích sự phát triển của một kỹ năng cùng một lúc?

  Ví dụ, nếu một giảng viên muốn các sinh viên của mình tìm hiểu thông tin thực tế quan trọng mà họ có thể sử dụng trong một bài viết, giảng viên có thể thử các hoạt động sau đây:

  (I) Yêu cầu sinh viên suy nghĩ trong năm yếu tố quan trọng mà họ có thể sử dụng như là bằng chứng cho một câu hỏi tiểu luận cụ thể.

  (Ii) Yêu cầu sinh viên sử dụng ít nhất một trong những sự yếu tố này để viết một đoạn văn ngắn như là một phần của câu trả lời cho câu hỏi này.

  (Iii) Hỏi năm yếu tố có thể được tái sử dụng cho một câu hỏi tiểu luận nhau cùng chủ đề như thế nào. Giảng viên có thể cung cấp cho họ những câu hỏi này, hoặc có thể nhận được những câu hỏi của chính sinh viên.

  (iv) Yêu cầu sinh viên viết một đoạn văn như là một phần của câu trả lời cho một trong những câu hỏi mới. Họ phải sử dụng ít nhất một trong năm yếu tố của họ để hỗ trợ quan điểm của họ.

  Bằng cách này, các sinh viên đang học các thông tin thực tế và cũng là ứng dụng phân tích các thông tin này. Điều tương tự cũng đúng theo một hướng khác – phát triển kỹ năng làm việc thường dẫn đến những suy nghĩ mức độ cao hơn nếu nó được liên kết với nội dung có ý nghĩa.

  Tôi sẽ trình bày các nhiệm vụ cho sinh viên như thế nào?

  Sinh viên có thể là một chút lo lắng về việc bị động viên phải chịu trách nhiệm nhiều hơn cho việc học tập của họ. Sẽ rất hữu ích khi giải thích ngắn gọn cho sinh viên rằng tại sao họ đang làm nhiệm vụ này và những gì họ sẽ học được từ nó. Nếu có thể, giải thích bất kỳ mối liên hệ giữa nhiệm vụ và những gì sinh viên cần cho bài kiểm tra cuối kỳ của họ, để họ hiểu tại sao nó sẽ hữu ích.

  Làm thế nào tôi sẽ biết rằng mỗi sinh viên trong lớp học của tôi đã học được một cái gì đó?

  Nếu bạn xây dựng trong các bài tập đánh giá, bạn có thể kiểm tra việc học tập của sinh viên. Đánh giá hiệu quả sẽ cung cấp cho bạn một ý tưởng tốt về những gì để tập trung vào các bài học tiếp theo, và cũng sẽ giúp bạn tìm ra những nhiệm vụ là hữu ích nhất cho sinh viên. Đánh giá không phải là chính thức (hoặc được đánh dấu). Nó là một công cụ chẩn đoán để giúp bạn và sinh viên của bạn tìm hiểu những gì đã được học và hiểu rõ.

  Hằng Lê Thanh|Đại học FPT

  Lược dịch từ “Getting started with Active Learning”, Cambridge International Examinations
  Teaching and Learning Team, http://www.cambridge-community.org.uk/

  NO COMMENTS