Bảy quan niệm sai lầm về học tập chủ động

  0
  568

  1. “Học tập chủ động hoàn toàn là thực hiện một hoạt động cụ thể”

  Học tập chủ động là khuyến khích học sinh tham gia tích cực vào hoạt động học tập của họ. Mục tiêu học tập là quan trọng hơn so với chính nhiệm vụ.

  Ví dụ, nhiều người nghĩ rằng một nhiệm vụ theo nhóm nhỏ tự động là một nhiệm vụ học tập chủ động. Chúng ta cũng thường nghĩ rằng một cuộc thảo luận cả lớp không thể là một nhiệm vụ học tập tích cực. Trong thực tế, một hoạt động có là một nhiệm vụ học tập chủ động hay không phụ thuộc vào kế hoạch giảng dạy và phong cách của giáo viên. giáo viên có kỹ năng tự hỏi mình những câu hỏi như:

  Trong các cuộc thảo luận trong lớp học, tôi sử dụng những câu hỏi mở để học sinh suy nghĩ?

  Trong một nhiệm vụ nhóm, học sinh biết làm việc này để đạt mục tiêu học tập nào?

  Trong hoạt động seminar các sinh viên có nguồn tài nguyên hiệu quả để hỗ trợ họ không?

  Tất cả các hoạt động phải phù hợp với những gì bạn muốn học sinh học. Một số mục tiêu học tập có thể phù hợp với việc thúc đẩy học sinh tham gia vào thảo luận nhóm nhỏ hoặc dự án hợp tác. Các mục tiêu khác có thể tốt hơn với hướng tiếp cận thuyết giảng.

  1. “Học tập chủ động giống như học tập gợi mở”

  Học tập gợi mở còn được biết đến như học tập dựa trên vấn đề. Trong học tập gợi mở, học sinh học bằng cách khám phá một loạt các câu hỏi. Đôi khi những câu hỏi này được thiết lập bởi các giáo viên, và đôi khi do học sinh tự thiết lập. Học sinh sau đó sẽ quyết định làm thế nào họ có thể trả lời những câu hỏi này một cách hiệu quả nhất. Giáo viên sẽ có mặt để giúp đỡ, nhưng học sinh tự thực hiện quá trình. Học tập gợi mở có thể là một kỹ thuật tuyệt vời để khuyến khích học tập tích cực. Tuy nhiên, thực tế nó chỉ là một trong số nhiều kỹ thuật của học tập chủ động.

  Như việc dạy, tập trung vào việc học chứ không tập trung vào nhiệm vụ. Hãy tự hỏi bản thân minh:

  Dẫn dắt học sinh học tập gợi mở có phải là cách hiệu quả nhất để học sinh đạt được mục tiêu học tập của mình trong bài học này?

  1. “Học tập chủ động có nghĩa là tước đi tầm ảnh hưởng của giáo viên”

  Học tập chủ động không có nghĩa là làm giảm vai trò của giáo viên. Các giáo viên vẫn là người điều hành quá trình học tập của học sinh. Kế hoạch khéo léo là rất quan trọng. Ví dụ, bạn cần phải xem xét: những gì học sinh của bạn sẽ nhận được từ một hoạt động, những tài nguyên bạn cần cung cấp và làm thế nào bạn tiếp cận được để đánh giá sự tiến bộ của học sinh.

  1. “Học tập chủ động có nghĩa là thay đổi hoàn toàn phong cách giảng dạy và cách bố trí lớp học”

  Học tập chủ động không có nghĩa là thay đổi hoàn toàn với lớp học hiện tại. Bạn nên suy nghĩ về cách học sinh sẽ được học trong từng hoạt động. Thỉnh thoảng, bạn có thể cần phải thiết kế một hoạt động hoàn toàn mới hoặc tạo ra những thay đổi lớn trong lớp học. Tuy nhiên, những thay đổi cần thiết sẽ thường chỉ là những thay đổi rất nhỏ. Bạn thậm chí có thể nhận ra rằng bạn đã thúc đẩy học tập chủ động, nhưng lại không nhận ra nó.

  1. “Học tập chủ động sẽ gây ra hành vi xấu”

  Nếu học sinh đang tích cực tham gia vào một cuộc thảo luận nhóm, lớp học sẽ ồn ào hơn nếu bạn là người duy nhất nói. Tuy nhiên, như với bất kỳ hoạt động nào, bạn sẽ vẫn chịu trách nhiệm về lớp học. Bạn sẽ cần phải quyết định mức độ tiếng ồn nào bạn thấy phù hợp.

  Một trong những điều thú vị về học tập chủ động là học sinh sẽ muốn tham gia với bạn trong cuộc thảo luận. Đôi khi, họ sẽ muốn thảo luận về những phần giải thích và ý tưởng của bạn. Thảo luận lành mạnh mang lại lợi ích cho sinh viên và giáo viên. Tuy nhiên, bạn vẫn còn đang phụ trách của lớp, và cần phải quyết định khi nào sẵn sàng để thảo luận, và khi nào lớp cần phải chuyển sang chủ đề hay nhiệm vụ tiếp theo.

  1. “Học sinh có hoạt động thể chất”

  Học tập chủ động là não hoạt động, không phải là người. Học tập chủ động không có nghĩa là học sinh phải di chuyển quanh phòng. Trong khi học sinh có thể di chuyển xung quanh lớp học nếu thích hợp, họ cũng có thể vẫn ngồi tại bàn làm việc của họ.

  1. “Học tập chủ động làm sinh viên ít tôn trọng”

  Một học sinh được tham gia chính quá trình tư duy của mình có thể luôn luôn không đồng ý với giáo viên. Tuy nhiên, cuộc thảo luận lành mạnh trong một môi trường tôn trọng không có nghĩa là học sinh sẽ tôn trọng giáo viên của họ ít hơn. Thảo luận lành mạnh có nghĩa là học sinh tham gia với giáo viên của mình như là một đối tác trong quá trình học tập của mình.

  Quan điểm sai lầm nào bạn nghĩ rằng bạn sẽ được nghe từ phụ huynh, học sinh hoặc đồng nghiệp? Bạn sẽ nói gì với họ?

  Hằng Lê Thanh|Đại học FPT

  Lược dịch từ “Getting started with Active Learning”, Cambridge International Examinations
  Teaching and Learning Team, http://www.cambridge-community.org.uk/

  NO COMMENTS