Áp dụng thuyết xã hội học tập để tăng hiệu quả học tập trực tuyến  

  0
  877

  Chúng ta là những thực thể xã hội một cách tự nhiên. Chúng ta tương tác, chia sẻ những ý tưởng và quan sát người khác. Trừ khi bạn là một người tập Yoga Tây Tạng, cách ly xã hội trong thời gian dài có khả năng từ chối những tác động về mặt tâm trí.

  Không có gì ngạc nhiên khi sự tương tác xã hội đóng một vai trò quan trọng trong việc học. Lý thuyết xã hội học tập của nhà tâm lý học Albert Bandura cho rằng hành vi của người học đến từ môi trường thông qua việc quan sát, bắt chước và mô hình hóa. Bạn có thể nghĩ rằng học tập trực tuyến phản đối với lý thuyết này vì nó được trình bày cho cá nhân chứ không phải cho một nhóm của người học. Tuy nhiên, công nghệ cho phép chúng ta cung cấp rất nhiều cơ hội để thực hiện một chiến lược xã hội học tập trong học tập trực tuyến.

  Hãy xem xét một số các nguyên tắc cơ bản của lý thuyết xã hội học tập của Bandura và làm thế nào chúng ta có thể được áp dụng trong bối cảnh học tập trực tuyến.

  1. Học tập qua quan sát

  Đâu là nơi đầu tiên bạn đến khi bạn muốn tìm hiểu cái mới? Tôi đoán là YouTube. Lý thuyết xã hội học tập nói rằng chúng ta học qua quan sát. Điều này có thể là cách của một người nào đó bày tỏ tự nhiên hành vi của mình hoặc mô tả một nhiệm vụ bằng lời nói.

  Video và audio trong học tập trực tuyến là phương pháp mạnh mẽ để tái tạo lại kinh nghiệm này. Công nghệ lớp học ảo tiến một bước xa hơn bằng cách cho phép giáo viên trong thời gian thực vừa thuyết trình, góp ý, trao đổi ​​và hợp tác.

  1. Sự duy trì và bối cảnh

  Chúng ta học bằng cách chủ quan hóa các thông tin trong ký ức của mình và khi chúng ta được yêu cầu phải đáp lại một tình huống tương tự, chúng ta nhớ lại những thông tin đó. Điều làm cho thông tin đáng nhớ là nó được gắn với bối cảnh và kết nối cảm xúc. Xã hội học tập cũng có vai trò trong việc này. Khi mọi người bắt đầu nói về một điều gì đó, họ thường gắn nó với những kinh nghiệm cá nhân và khi chia sẻ với người khác, họ cũng kết nối với kinh nghiệm của chính mình.

  Có rất nhiều cơ hội trong học tập trực tuyến để có được người nói chuyện, trao đổi cùng. Một số hệ thống LMS có diễn đàn được xây dựng cho việc giao tiếp giữa giảng viên và người học, hoặc bạn có thể thiết lập một trang Facebook cho khóa học. Nếu học tập trực tuyến của bạn thú vị và hấp dẫn, mọi người sẽ nói về nó cả sau khi nó kết thúc, nên hãy thêm vào việc lưu giữ thông tin. Sử dụng cách thức kể chuyện hiệu quả là một cách khác để làm cho học tập trực tuyến của bạn đáng nhớ. Cần cung cấp các cơ hội hợp tác và khuyến khích chia sẻ kiến ​​thức và hỗ trợ nhau giữa các học viên.

  1. Động lực và phần thưởng

  Người học lớn tuổi cần phải có động lực cho việc học tập. Lý thuyết xã hội học tập cho thấy rằng động lực có thể bắt nguồn từ việc khen thưởng hoặc trừng phạt, như khi chúng ta đang ở trong một tình huống tương tự, chúng ta sẽ bắt chước hoặc tránh né các hành vi dựa trên kinh nghiệm trong quá khứ của mình.

  Nguyên tắc trò chơi hóa trong học tập trực tuyến là một cách tuyệt vời để truyền cảm hứng thông qua việc khen thưởng. Một chút cạnh tranh lành mạnh cũng đủ để giúp nhiều người sẵn sàng nói ra quan điểm của mình. Điều này có thể bao gồm cả việc ban lãnh đạo khuyến khích giao tiếp giữa người học và người học.

  1. Tình trạng của tâm trí

  Trong lý thuyết xã hội học tập, các trạng thái của tâm trí và tinh thần rất quan trọng với việc học. Bandura phát biểu rằng nó không chỉ là những yêu tố bên ngoài ảnh hưởng đến việc học và các hành vi, mà việc khen thưởng nội tại còn được biết đến như giúp tăng cường động lực bên trong là rất quan trọng. Củng cố động lực bên trong đi kèm với cảm giác tốt sau khi thực hiện thành công một nhiệm vụ hoặc có hành vi nào đó, dẫn đến một cảm giác hoàn thành và tăng sự tự tin ở bản thân người học.

  Trong học tập trực tuyến, thiết lập các hoạt động có tính thách thức và kiểm tra việc học có thể thúc đẩy các động lực nội tại. Bạn cũng có thể cung cấp cho người học chứng chỉ cá nhân khi họ hoàn thành khóa học, họ có thể tải về vào cuối khóa học, hoặc một hình thức công nhận, khen thưởng nào đó.

  Hoàn toàn chắc chắn để khẳng định rằng hiệu quả của học tập trực tuyến là học viên của bạn sẽ không bao giờ có một kinh nghiệm học tập cô lập.

  Ruby Spencer

  Phương Nguyễn dịch

  NO COMMENTS