7 bước để trở thành một nhà lãnh đạo có tư duy đổi mới

  0
  1332

  Tìm hiểu những gì các nhà lãnh đạo cần làm để nuôi dưỡng một nền văn hóa của sự sáng tạo và tư duy phê phán.

  Bộ trưởng Giáo dục đòi hỏi các trường học phải đổi mới. Trường yêu cầu giáo viên phải đổi mới. Giáo viên yêu cầu học sinh đổi mới.

  Nhưng lãnh đạo nhà trường cần phải dẫn đường bằng cách tự đổi mới mình. Và tại hội nghị T + L ở Phoenix vào ngày 20 tháng 10, họ phát hiện ra cần phải thực hiện như thế nào.

  Trong một phiên thảo luận về việc đổi mới nhân tố lãnh đạo, Cheryl Lemke, Chủ tịch và Giám đốc điều hành của công ty tư vấn công nghệ giáo dục Metiri Group, chia sẻ bảy bước để trở thành một nhà lãnh đạo đổi mới. Bao gồm:

  1. Nắm lấy thách thức

  Nhà lãnh đạo đổi mới không chối bỏ nhiệm vụ sáng tạo và đổi mới; họ dẫn dắt nó. Và các nhà lãnh đạo đổi mới nuôi dưỡng một nền văn hóa của tư duy phê phán và sáng tạo giúp vượt qua những thách thức.

  Bằng cách này, yếu tố sáng tạo đứng đầu danh sách những phẩm chất lãnh đạo quan trọng nhất cần thiết trong vòng năm năm tới, theo một cuộc thăm dò của IBM năm 2010 đối với 1.500 CEO.

  Tại khu công nghệ cao thuộc vùng San Diego, các nhà lãnh đạo đã đưa ra một thách thức sáng tạo rằng họ cần phải thay đổi lớp cho học sinh từ lớp này sang lớp khác trong suốt cả ngày. Họ nói ý này với các nhân viên và yêu cầu họ đưa ra một giải pháp sáng tạo. Kết quả là, các giáo viên tạo ra một lịch trình mới. Trong buổi sáng, một giáo viên dạy ngôn ngữ và xã hội học. Và vào buổi chiều, một giáo viên khác dạy môn toán và khoa học.

  1. Kiểm soát sự thay đổi bằng sáng tạo và kiến ​​thức tập thể

  Nhà lãnh đạo đổi mới thể hiện được tính sáng tạo và luôn đi tìm kiếm kiến ​​thức. Khi họ kiểm soát được sự thay đổi, họ sẽ vừa chấp nhận vừa có ý chỉ trích công nghệ kỹ thuật số – và cách mà trẻ em sử dụng công nghệ ấy.

  innovative leaders

  1. Định hình văn hóa tổ chức

  Nhà lãnh đạo đổi mới tạo ra được văn hóa chấp nhận rủi ro, thay đổi, và tư duy phê phán, sáng tạo. Họ nghĩ cho bản thân, và họ không chỉ một mực làm theo quy tắc một cách mù quáng. Họ dịch chuyển từ quy định sang các nguyên tắc. Họ cởi mở áp dụng những ý tưởng khác nhau vào trường mình và không ngại phá vỡ quy tắc đã có trước đó khi những nguyên tắc ấy không còn có ý nghĩa.

  Họ hỏi những câu hỏi khó và mong đợi những chuyên gia giáo dục của họ vật lộn với những câu hỏi ấy. Và họ thực sự lắng nghe những gì các nhà giáo dục nói.

  “Là một nhà lãnh đạo, nếu bạn đang ở trong một cuộc họp, bạn nên nói ít nhất so với bất cứ ai khác trong cuộc họp đó,” Lemke nói.

  Một số năm trước đây, một hiệu trưởng mới ở Illinois gặp gỡ các nhân viên của mình và cho biết họ đã có một năm để biến đổi ngôi trường của mình. Nếu họ không làm việc, Ban Giáo Dục Tiểu Bang Illinois sẽ đóng cửa ngôi trường đó.

  Hiệu trưởng ngôi trường này không thay đổi bất kỳ một nhân viên trong trường khi ông tiếp nhận công việc. Thay vào đó, ông đã hỏi ý kiến ​​nhân viên của mình rằng làm thế nào để đáp ứng các thách thức. Ông cho biết họ cần phải phá vỡ một số quy tắc và ông muốn biết những gì họ thực sự muốn làm.

  “Đến cuối năm, họ đã có một kế hoạch sẵn sàng, và năm sau họ đã thoát khỏi “án treo” đóng cửa trường,” Lemke nói. “Điều đó thực sự đáng kinh ngạc.”

  4. Thiết lập một hệ thống học tập chuyên nghiệp

  Nhà lãnh đạo đổi mới tạo ra các cộng đồng học tập chuyên nghiệp trong các ngôi trường của họ. Theo Báo cáo về hiện trạng phát triển giáo viên ở Hoa Kỳ và ở các nước khác, học tập chuyên nghiệp hiệu quả là:

   

  • ổn định qua thời gian
  • học tập dựa trên nội dung
  • có các cộng đồng học tập chuyên nghiệp
  • tập trung vào các nhiệm vụ cụ thể trong giảng dạy, đánh giá, quan sát và suy ngẫm
  • mô hình hóa các tình huống thực tiễn

   

  1. Quyết định và hệ thống hóa

   Nhà lãnh đạo đổi mới vạch ra một kế hoạch khái quát gồm các nguyên tắc, đường lối phát triển chuyên nghiệp, các chiến lược, phương pháp và nguồn lực. Sau đó, họ sẽ trao lại nhiệm vụ cho các nhân viên để tự đưa ra các yếu tố chi tiết.

   

  1. Đảm bảo việc tiếp cận dữ liệu qua Internet được thông suốt và cơ sở hạ tầng đầy đủ

  Nhà lãnh đạo đổi mới sẽ xây dựng năng lực cho giáo viên và học sinh thông qua các blog, wiki và các môi trường ảo bằng cách tạo dựng một nền tảng cơ sở hạ tầng vững chắc.

   

  “Nếu không có điều đó, bạn sẽ không thể dàn xếp rất nhiều công việc mà các nhân viên đang làm,” Lemke nói.

   

  1. Yêu cầu trách nhiệm giải trình

   Nhà lãnh đạo đổi mới trao trách nhiệm cho người khác nhưng lại yêu cầu trách nhiệm giải trình. Ban đầu, họ đặt ra các yêu cầu còn thấp để nhân viên cảm thấy dễ chịu hơn với những rủi ro, thất bại và sẽ học hỏi thông qua kinh nghiệm.

   

  Lemke nói, “Những người mà bạn có trong hệ thống của bạn ngay lúc này đều có khả năng tạo ra sự đổi mới như những gì chúng ta muốn. Tuy nhiên, nhiều người trong số họ không có cơ hội để làm điều đó.”

   

  Tóm lại, bà khẳng định nhà lãnh đạo có tư duy đổi mới cần phải tạo cho nhân viên của mình cơ hội đó.

  Trần Hương – Dịch

  Nguồn: http://www.centerdigitaled.com/policy/The-7-Elements-of-Innovative-Leadership.html

  NO COMMENTS