6 cách thúc đẩy việc giảng dạy dựa trên dữ liệu

  0
  1230

  There are ways that school districts, administrators, and educators can work together to implement data-driven instruction programs in more classrooms while still making the experience engaging and beneficial to teachers and students.

  Here are six methods schools can put into practice:

  1. Keep it simple.                                       2. Think small.

  3. Analyze your efforts.                             4. Engage students.

  5. Make progress visible.                           6. Be transparent with class-wide results.

  Thuật ngữ data-driven instruction (Giảng dạy dựa trên dữ liệu – DDI) đề cập việc giáo viên sử dụng các kết quả đánh giá học sinh để lên kế hoạch giảng dạy. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng quá trình này là một cách hiệu quả để cải thiện thành tích học tập của học sinh. Khi giảng viên sử dụng các dữ liệu để lập kế hoạch và ra các quyết định, họ có thể nắm bắt được cách phản hồi, giải quyết vấn đề; xây dựng những cách thức mới để giảng dạy; và tăng cường các kỹ năng trước đó.

  Xu hướng giảng dạy định hướng dữ liệu lan rộng kể từ chiến dịch “No child left behind act”, được đưa vào trong luật từ năm 2002. Tuy nhiên số lượng các lớp học riêng lẻ thường xuyên thực hành DDI vẫn chiếm tỉ lệ thấp. Rất dễ dàng để đổ lỗi cho các giáo viên về tỉ lệ áp dụng chậm này, trích dẫn từ giả thiết “fear of data – nỗi sợ dữ liệu”, tuy nhiên lý do thực sự lại phức tạp hơn nhiều. Chỉ khi nào chúng ta tìm ra được các vấn đề thực sự, mặt trái của giáo dục và thảo luận cách giải quyết chúng thấu đáo, chúng ta sẽ có thể áp dụng DDI với học sinh trên phạm vi toàn quốc.

  Điều gì khiến dữ liệu bị lãng quên?

  Đầu tiên, bí ẩn của “nỗi sợ số liệu” của các giáo viên sẽ được vạch ra. Sự thật là các giáo viên đã sử dụng các kĩ thuật phân tích và thu thập dữ liệu trong các lớp học của họ để theo dõi cái kỹ năng, mức độ hiểu bài và sự tiến bộ của học sinh hàng năm trời. Rất nhiều trong số đó là những phương pháp đơn giản, ví dụ như kiểm đếm các câu hỏi kiểu tra bị bỏ lỡ hoặc vẽ biểu đồ kỹ năng đọc của học sinh, nhưng chúng vẫn cung cấp cho các giáo viên những thông tin hữu ích để nâng cao kinh nghiệm giảng dạy. Các nghiên cứu gần đây chỉ ra rằng các giáo viên trong trường với các chương trình tập trung vào dữ liệu nhận ra rằng việc sử dụng dữ liệu sẽ cải thiện việc giảng dạy, khôi phục hứng thú giảng dạy và nâng cao trình độ chuyên môn. Vậy thì điều gì đang cản trở viêc phổ biến phương pháp giảng dạy hiệu quả này?

  DDI

  Sau đây là 6 cách mà các trường, các cơ sở giáo dục cũng như giáo viên có thể sử dụng để đưa phương pháp giảng dạy theo hướng dữ liệu đến với nhiều lớp học hơn, mang lại hiệu quả dạy và học cao hơn cho cả giáo viên và học sinh:

  1. Đơn giản hóa

  Sử dụng các công cụ và kỹ thuật đơn giản để thu thập dữ liệu, chẳng hạn như clickers, response sticks, hoặc exit tickets. Chúng sẽ cung cấp một quá trình đơn giản cho các kết quả đầu ra dễ hiểu.

  1. Nghĩ tới những việc nhỏ

  Bắt đầu với một lớp học , và quy mô hóa những nỗ lực của bạn với sự tiến bộ. Ví dụ, nếu bạn muốn cải thiện chiến lược đặt câu hỏi, bạn lựa chọn một trong những lớp bạn đang dạy, theo dõi những lần bạn yêu cầu học sinh biện hộ cho những câu trả lời của họ. Một khi bạn tìm ra kỹ thuật giảng dạy hiệu quả, chậm rãi áp dụng chúng với toàn bộ các lớp học của bạn.

  1. Phân tích nỗ lực của bạn

  Dựa trên dữ liệu, phản ánh về việc liệu các bước bạn thực hiện đã có tác động thế nào.  Khi bạn bắt đầu nhìn thấy một sự khác biệt trên các học sinh cũng như việc học tập của họ, nỗ lực tăng cường dường như có giá trị.

  1. Thu hút học sinh

  Đưa học sinh tham gia vào quá trình thiết lập mục tiêu và theo dõi sự tiến bộ của họ để giao việc cho họ trong quá trình đó. Nó có thể đơn giản như việc cải tiến một lịch trình mở hoặc phức tạp như đạt được mục tiêu đánh giá lớn. Tương tự như vậy, khuyến khích các học sinh để phản ánh thông qua sự tiến bộ của họ, giúp họ xác định việc nào đã đạt được, việc gì không, và việc gì nên được hoàn thành theo cách khác đi vào lần sau.

  1. Thực tế hóa sự tiến bộ

  Theo dõi sự tiến bộ hàng ngày sử dụng một đồ thị hoặc một biểu đồ. Điều này sẽ giúp cho học sinh nhìn thấy sự tiến bộ của họ, để họ được khích lệ. Độ lớn của mục tiêu không phải là vấn đề; học sinh cần nhìn thấy cái gì họ đang làm đang hướng tới và cái gì họ đã hoàn thành.

  1. Minh bạch với kết quả học tập của lớp nhiều học sinh

  Thực hiện theo các bài kiểm tra trước đánh giá, và thông báo kết quả cho học sinh. Bạn không phải làm riêng lẻ. Đơn giản chỉ cần lưu lại kết quả, và giải thích cách giảng dạy nào sẽ được điều chỉnh dựa trên những thông tin mới thu được. Ví dụ, bạn có thể nói, “dựa trên các sữ liệu từ bài quiz này, chúng ta cần xem xét lại các giai đoạn của chu kì tế bào, do vậy các em sẽ thấy các câu hỏi liên quan đến chủ đề này được sử dụng trong các phần khởi động của những tiết học còn lại của tuần”.

  Lưu Hoa – Tổng hợp và dịch

  NO COMMENTS