10 tiêu chuẩn cần có trong thiết kế PBL

  0
  995

  Căn cứ vào tài liệu của BIE và CDIO, chúng tôi tổng hợp một danh sách 10 tiêu chuẩn cần có trong thiết kế PBL:

  STT
  NỘI DUNG TIÊU CHUẨN
  MÔ TẢ
  Tiêu chuẩn 1 Xác định bối cảnh
  Vòng đời của sản phẩm, quy trình và hệ thống được xem là bối cảnh cho giáo dục; là khung văn hóa, hay môi trường, trong đó kiến thức chuyên môn và những kĩ năng khác được giảng dạy, thực hành và học tập.
  Tiêu chuẩn 2 Xác định mục tiêu học tập/ chuẩn đầu ra
  Những chuẩn đầu ra chi tiết, cụ thể đối với những kĩ năng cá nhân và giao tiếp, những kĩ năng kiến tạo sản phẩm, quy trình, và hệ thống, cũng như các kiến thức chuyên môn, phải nhất quán với các mục tiêu của chương trình, được phê chuẩn bởi các bên liên quan của chương trình
  Tiêu chuẩn 3 Xác định câu hỏi định hướng (driving question) Câu hỏi mở, có nhiều hơn một phương án trả lời, bao trùm được mục tiêu học tập được thiết kế cho sinh viên học thông qua làm dự án. Câu hỏi định hướng tốt là câu hỏi giúp giảng viên đánh giá được sinh viên khi trả lời xong đã đạt được hết các mục tiêu học tập hay không.Công việc dự án được tập trung bằng một câu hỏi mở mà người học hiểu và thấy hấp dẫn để tập trung vào nhiệm vụ hoặc khung khám phá của mình.
  Tiêu chuẩn 4 Khuyến khích tìm hiểu sâu và thiết lập điều cần biết Thiết kế hướng đến sự động viên và khuyến khích để khi triển khai người học được khuyến khích tham gia vào một quá trình đưa ra những câu hỏi mở rộng, chặt chẽ, sử dụng các nguồn, và phát triển các câu trả lời.Người học thấy cần thiết để đạt được kiến thức, hiểu khái niệm và áp dụng các kĩ năng để trả lời câu hỏi định hướng và tạo ra sản phẩm dự án, bắt đầu với một sự kiện mở đầu tạo sự thích thú và tò mò
  Tiêu chuẩn 5 Khuyến khích chủ động và lựa chọn (học tập chủ động) Thiết kế để người học được cho phép đưa ra một vài lựa chọn về những sản phẩm được tạo ra, cách họ làm việc, và cách họ sử dụng thời gian, được hướng dẫn bởi giáo viên và phụ thuộc vào độ tuổi và trải nghiệm PBL
  Tiêu chuẩn 6 Trải nghiệm thiết kế – triển khai (design implementation) Thuật ngữ trải nghiệm thiết kế- triển khai có nghĩa là một chuỗi các hoạt động kĩ thuật chính yếu cho sự phát triển các sản phẩm và hệ thống mới. Bao gồm tất cả các hoạt động được mô tả trong Tiêu chuẩn 1 ở giai đoạn Thiết kế và Triển khai, cộng với những khía cạnh thích hợp của thiết kế khái niệm từ giai đoạn Hình thành ý tưởng, Các sinh viên phát triển các kĩ năng kiến tạo sản phẩm, quy trình và hệ thống, cũng như khả năng ứng dụng khoa học kĩ thuật, trong các trải nghiệm thiết kế- triển khai được tích hợp vào chương trình đào tạo. Các trải nghiệm thiết kế – triển khai được xem là cơ bản hay nâng cao tùy theo quy mô, độ phức tạp và trình tự trong chương trình.
  Tiêu chuẩn 7 Nâng cao kỹ năng và giảng dạy của giảng viên Thiết kế các hành động nâng cao năng lực của giảng viên trong các kĩ năng cá nhân và giao tiếp, các kĩ năng kiến tạo sản phẩm, quy trình và hệ thống.Các hành động nâng cao năng lực của giảng viên trong việc cung cấp các trải nghiệm học tập tích hợp, trong việc sử dụng các phương pháp học tập trải nghiệm chủ động, và trong việc đánh giá học tập của sinh viên.
  Tiêu chuẩn 8 Phản hồi, đánh giá và cập nhật Dự án bao gồm các quy trình cho người học để đưa và nhận phản hồi về chất lượng công việc của họ, dẫn dắt họ sửa đổi hoặc thực hiện thêm nghiên cứu.Đánh giá học tập của sinh viên về các kĩ năng cá nhân và giao tiếp, và các kĩ năng kiến tạo sản phẩm, quy trình, và hệ thống, cũng như kiến thức chuyên ngành.
  Tiêu chuẩn 9 Thiết lập cộng đồng khán giả ngoài gv và sv Người học trình bày sản phẩm của mình cho những người khác, ngoài các bạn cùng lớp và giáo viên của họ
  Tiêu chuẩn 10 Kiểm định chương trình Một hệ thống kiểm định các chương trình theo các tiêu chuẩn này, và cung cấp phản hồi đến sinh viên, giảng viên, và các bên liên quan khác cho mục đích cải tiến liên tục.

  Rubric đánh giá 10 tiêu chuẩn thiết kế PBL

  Dựa trên tiêu chuẩn CDIO về Ý tưởng – thiết kế – triển khai – vận hành, chúng tôi đưa ra một bảng đánh giá các tiêu chuẩn thiết kế PBL. Sau khi thiết kế xong một dự án PBL cho một môn học hoặc liên môn, người thiết kế có thể dựa vào bảng ma trận (Rubric) sau đây để tự đánh giá mức độ hoàn thành của sản phẩm. Các nhà quản lý giáo dục (như Trưởng Ban đào tạo, Giám đốc cơ sở, Chủ nhiệm bộ môn, Trưởng môn, Trưởng phòng NC-PTCT) có thể sử dụng bảng ma trận này để đánh giá các dự án đang triển khai, đang thiết kế hoặc sẽ thiết kế đạt ở mức độ nào. Giảng viên có thể đánh giá một dự án có đạt chuẩn dựa trên bảng ma trận này.
  STT
  NỘI DUNG TIÊU CHUẨN
  Mức 5
  Mức 4
  Mức 3
  Mức 2
  Mức 1
  Mức 0
  Tiêu chuẩn 1 Xác định bối cảnh Nhóm đánh giá công nhận rằng CDIO là bối cảnh của chương trình kĩ thuật và sử dụng nguyên lí này như là hướng dẫn cho cải tiến liên tục Có tài liệu minh chứng rằng nguyên lí CDIO là bối cảnh của chương trình kĩ thuật và được thực hiện đầy đủ CDIO được chấp nhận là bối cảnh cho chương trình kĩ thuật và được thực hiện trong một hay nhiều năm của chương trình Có một kế hoạch rõ ràng cho việc chuyển đổi sang một bối cảnh CDIO cho chương trình kĩ thuật Sự cần thiết phải áp dụng các nguyên lí mà CDIO là bối cảnh của giáo dục kĩ thuật được công nhận và một quá trình để giải quyết đã được khởi xướng Không có kế hoạch áp dụng nguyên lí mà CDIO là bối cảnh của giáo dục kĩ thuật cho chương trình
  Tiêu chuẩn 2 Xác định mục tiêu học tập/ chuẩn đầu ra Nhóm đánh giá thường xuyên xem xét và sửa đổi các chuẩn đầu ra chương trình, dựa trên những thay đổi trong nhu cầu của các bên liên quan Chuẩn đầu ra của chương trình phải phù hợp với tầm nhìn và nhiệm vụ của tổ chức, và mức độ thành thạo được xây dựng cho từng chuẩn đầu ra Các chuẩn đầu ra của chương trình được xác định bởi các bên liên quan chính của chương trình, bao gồm các giảng viên, sinh viên, cựu sinh viên, và đại diện ngành công nghiệp Một kế hoạch để kết hợp chặt chẽ về chuẩn đầu ra của chương trình được xây dựng Sự cần thiết tạo ra hoặc sửa đổi chuẩn đầu ra chương trình được công nhận và một tiến trình như vậy đã được khởi xướng Không có chuẩn đầu ra chương trình rõ ràng mà bao gồm kiến thức, các kĩ năng cá nhân và giữa các cá nhân, và sản phẩm, quy trình và kĩ năng xây dựng hệ thống.
  Tiêu chuẩn 3 Xác định câu hỏi định hướng (driving question) Câu hỏi xác định được mục tiêu học tập, giúp giáo viên đánh giá được tiến độ học tập của sinh viên, và được cập nhật liên tục hàng kỳ Câu hỏi xác định được mục tiêu học tập, giúp giáo viên đánh giá được tiến độ học tập của sinh viên Câu hỏi xác định được mục tiêu học tập của môn học Câu hỏi liên quan đến một phần mục tiêu học tập Có câu hỏi nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu Không có câu hỏi định hướng
  Tiêu chuẩn 4 Khuyến khích tìm hiểu sâu và thiết lập điều cần biết Thiết kế các hoạt động giúp GV khuyến khích thường xuyên, sinh viên mong muốn đào sâu hơn nữa dự án đang thực hiện. Sinh viên biết cần phải học gì qua làm dự án Có thiết kế động viên khuyến khích, có hướng dẫn gv thực hiện các hoạt động đó và có đánh giá Có thiết kế động viên khuyến khích, có hướng dẫn gv thực hiện các hoạt động đó, không có thiết kế đánh giá. Có thiết kế động viên và có hướng dẫn nhưng gv gặp khó khăn khi thực hiện Có thiết kế động viên nhưng không hướng dẫn gv thực hiện Không có thiết kế giúp Giảng viên hướng dẫn chi tiết và khuyến khích tìm hiểu sâu
  Tiêu chuẩn 5 Khuyến khích chủ động và lựa chọn (học tập chủ động) Nhóm đánh giá thường xuyên xem xét các tác động của các phương pháp học tập chủ động và thực hiện các khuyến nghị để cải tiến liên tục Có tài liệu minh chứng về tác động của các phương pháp học tập chủ động vào việc học tập của sinh viên Các phương pháp học tập chủ động đang được thực hiện trong suốt chương trình giảng dạy Có một kế hoạch bao gồm các phương pháp học tập chủ động trong các khóa học trong suốt chương trình học Có một sự nhận thức về lợi ích của học tập chủ động, và tiêu chuẩn của các phương pháp học tập chủ động trong chương trình giảng dạy đang được tiến hành Không có minh chứng về các phương pháp học tập trải nghiệm chủ động
  Tiêu chuẩn 6 Trải nghiệm thiết kế – triển khai (design implementation) Kinh nghiệm thiết kế- triển khai được đánh giá và sửa đổi thường xuyên, dựa trên thông tin phản hồi từ sinh viên, giảng viên, và các bên liên quan khác Có tài liệu minh chứng rằng sinh viên đạt được chuẩn đầu ra đã dự định thuộc về kinh nghiệm thiết kế-triển khai Có sự tăng lên ít nhất hai kinh nghiệm thiết kế-triển khai phức tạp đang được thực hiện Có một kế hoạch để phát triển kinh nghiệm thiết kế-triển khai ở mức độ cơ bản và nâng cao Sự phân tích nhu cầu được tiến hành để xác định các cơ hội với những kinh nghiệm thiết kế-triển khai trong chương trình giảng dạy Không có những kinh nghiệm thiết kế-triển khai trong chương trình kĩ thuật
  Tiêu chuẩn 7 Nâng cao kỹ năng và giảng dạy của giảng viên Năng lực giảng viên về kĩ năng cá nhân, giữa các cá nhân, sản phẩm, quy trình và xây dựng hệ thống và phương pháp giảng dạy thường xuyên được đánh giá và cập nhật khi thích hợp Có minh chứng cho thấy tập hợp giảng viên có năng lực về kĩ năng cá nhân, giữa các cá nhân, sản phẩm, quy trình và xây dựng hệ thống và phương pháp giảng dạy Tập hợp giảng viên tham gia phát triển giảng vên về các kĩ năng cá nhân, giữa các cá nhân, sản phẩm, quy trình và xây dựng hệ thống và phương pháp giảng dạy Có một kế hoạch có hệ thống về phát triển giảng viên về kĩ năng cá nhân, giữa các cá nhân, sản phẩm, quy trình và xây dựng hệ thống và phương pháp giảng dạy Một phân tích nghiên cứu tiêu chuẩn và nhu cẩu của năng lực giảng viên được tiến hành Không có các chương trình hoặc thực hành để nâng cao năng lực giảng viên về các kĩ năng cá nhân, giữa các cá nhân, sản phẩm, quy trình và xây dựng hệ thống và phương pháp giảng dạy
  Tiêu chuẩn 8 Phản hồi, đánh giá và cập nhật Nhóm đánh giá thường xuyên xem xét việc sử dụng các phương pháp đánh giá học tập và thực hiện các khuyến nghị để cải tiến liên tục Các phương pháp đánh giá học tập được sử dụng hiệu quả trong các khóa học trong suốt chương trình Phương pháp đánh giá học tập được thực hiện trong suốt chương trình giảng dạy Có một kế hoạch để kết hợp phương pháp đánh giá học tập trong chương trình giảng dạy Sự cần thiết để cải thiện các phương pháp đánh giá học tập được nhận định và tiêu chuẩn của những phương pháp đang sử dụng hiện hành là đang trong quá trình Các phương pháp đánh giá học tập là không đầy đủ hoặc không phù hợp
  Tiêu chuẩn 9 Thiết lập cộng đồng khán giả ngoài gv và sv Sv, gv, cán bộ, chuyên gia, gia đình , lãnh đạo tham gia Sv, gv, cán bộ hoặc chuyên gia thuộc chuyên môn tham gia Sv, gv, hoặc cán bộ trong trường Sv và gv lớp khác Sv lớp khác Không có
  Tiêu chuẩn 10 Kiểm định chương trình Sự cải tiến có hệ thống và liên tục được dựa trên kết quả kiểm định chương trình từ nhiều nguồn và thu thập bằng nhiều phương pháp Các phương pháp kiểm định chương trình đang được sử dụng có hiệu quả với tất cả các bên liên quan Các phương pháp kiểm định chương trình đang được thực hiện trên chương trình để thu thập dữ liệu từ sinh viên, giảng viên, những người quản lí chương trình, cựu sinh viên và các bên liên quan khác Một kế hoạch kiểm định chương trình tồn tại Nhu cầu kiểm định chương trình được nhận định và tiêu chuẩn phương pháp kiểm định là đang trong quá trình Kiểm định chương trình là không đầy đủ hoặc không phù hợp

  Trích từ handbook Project-based learning của Dự án Công nghệ Giáo dục|ĐH FPT

  NO COMMENTS