10 gợi ý để cải thiện công việc nhóm

  0
  1284

  Nhiều giáo viên hiện nay mong muốn có thể chấm điểm cho học sinh dựa trên các hoạt động nhóm. Những hoạt động này, có thể là chuẩn bị một bài báo cáo, thu thập và phân tích dữ liệu, chuẩn bị một bài thuyết trình có hình ảnh, hoặc xây dựng một trang web. Dưới đây là một vài đề xuất của chúng tôi nhằm hỗ trợ giáo viên trong việc cải thiện các công việc nhóm của học sinh.

  1. Nhấn mạnh tầm quan trọng của làm việc theo nhóm – Trước khi các nhóm được xây dựng với nhiệm vụ cụ thể, giáo viên cần phải biết lí do tại sao hoạt động này nên được thực hiện theo nhóm. Học sinh thường phản ánh lại rằng các giáo viên sử dụng việc hoạt động nhóm không phải để dạy hoặc có nhiều công việc trong hoạt động nhóm không liên quan đến lớp học. Hầu hết chúng ta đang sử dụng việc làm việc nhóm vì mong muốn học sinh làm việc với những người mà họ chưa biết, có thể không thích, những người có quan điểm khác nhau, có kĩ năng và khả năng khác nhau.

  2. Dạy kĩ năng làm việc nhóm – Hầu hết học sinh khi làm việc nhóm đều không được dạy làm thế nào để hoạt động nhóm đạt hiệu quả. Cho dù là bài tập thực hiện trên giấy, qua tài nguyên trực tuyến hoặc các cuộc thảo luận, giáo viên đều cần làm rõ với học sinh về trách nhiệm của các thành viên trong nhóm (ví dụ như làm thế nào để đạt được mục tiêu, và ưu tiên nào mang tính cá nhân nên được loại bỏ để có thể đạt được mục tiêu nhóm) và những gì các thành viên trong nhóm có thể mong đợi từ nhóm của mình. Học sinh cần các cách thức để xử lí các vấn đề với các thành viên không chia sẻ công việc công bằng. Họ cần ý tưởng về cách xây dựng mối quan hệ và giải quyết các bất đồng. Đồng thời, họ cũng cần tư vấn về quản lí thời gian.

  3. Sử dụng các bài tập nhóm để gắn kết các thành viên trong nhóm, giúp các thành viên có cơ hội để tìm hiểu nhau. Học sinh cần được khuyến khích để trình bày về cách họ muốn làm việc cùng nhau. Đôi khi, một cuộc thảo luận về những trải nghiệm tồi tệ nhất có thể giúp các thành viên trong nhóm có những hình dung rõ ràng về các hành vi cần phải tránh. Đồng thời, cũng có thể thực hiện một cuộc thảo luận về những gì các cá nhân trong nhóm mong muốn để thực hiện tốt nhất công việc của mình. Những việc làm như chọn tên nhóm, tạo một logo cũng giúp xây dựng bản sắc riêng cho nhóm, thúc đẩy sự cam kết của các thành viên với nhóm mình.

  4. Xem xét cẩn thận việc xây dựng nhóm – Hầu hết các học sinh đều thích hình thành nhóm riêng của mình. Trong hầu hết các môi trường chuyên nghiệp, mọi người không được lựa chọn đối tác trong dự án của họ. Nếu mục tiêu là học sinh học được cách làm việc với những người mà họ không biết thì giáo viên nên hỗ trợ việc xây dựng các nhóm. Có rất nhiều cách để hình thành nhóm và cũng có nhiều tiêu chí để xây dựng nhóm. (Chúng tôi sẽ bàn kĩ hơn vấn đề này ở những bài sau).

  5. Thực hiện khối lượng công việc hợp lí với mục tiêu rõ ràng – Nhiệm vụ cho nhóm có thể lớn hơn rất nhiều những gì một cá nhân có thể hoàn thành. Nhưng với các học sinh không có kinh nghiệm làm việc nhóm có thể gặp khó khăn trong việc thực hiện các nhiệm vụ phức tạp. Chính vì vậy, các nhiệm vụ và mục tiêu của giáo viên phải được đưa ra cụ thể, rõ ràng. Học sinh không cần tốn nhiều thời gian để tìm ra những gì họ có nghĩa vụ phải thực hiện.

  6. Xem xét vai trò của các thành viên trong nhóm – Không phải tất cả các tài liệu cho hoạt động nhóm đều gắn đầy đủ vai trò của từng thành viên. Giáo viên có thể quyết định vai trò cần thiết và đề nghị nhóm quyết định thành viên nào trong nhóm sẽ làm gì. Giáo viên có thể đề xuất vai trò, một học sinh có thể thực hiện một vai trò từ đầu đến cuối hoặc có thể đổi vai. Việc thực hiện vai trò phải được diễn ra nghiêm túc và báo cáo cho một người, điền rõ vai trò của các thành viên trong nhóm.

  7. Cung cấp thời gian để các nhóm có thể họp – Rất khó khăn để học sinh có thể sắp xếp thời gian làm việc nhóm. Một trong số những điều học sinh cần được dạy là hiểu được tầm quan trọng của các cuộc họp nhóm, và một số kì vọng về những điều cần thực hiện trong cuộc họp. Họ cũng cần phải biết rằng có một số lượng đáng kể các công việc có thể thực hiện trong một thời gian ngắn, và các công việc ấy giúp nhóm biết những gì cần thực hiện trong khoảng thời gian tiếp theo.

  8. Yêu cầu các nhóm cung cấp các báo cáo và phản hồi – Một trong số các nhiệm vụ đầu tiên của nhóm là xây dựng thời gian biểu – họ sẽ hoàn thành việc gì vào khoảng thời gian nào. Khung thời gian này cần đi kèm các báo cáo để có thể cung cấp cái nhìn tổng thể về tiến độ của nhóm. Danh sách các tài liệu thu thập được cũng cần nộp chung với báo cáo. Học sinh cần báo cáo riêng rẽ các vấn đề: họ làm việc nhóm với nhau như thế nào, đóng góp của mỗi cá nhân như thế nào vào công việc nhóm.

  9. Yêu cầu các thành viên theo dõi các đóng góp của họ với công việc nhóm – Báo cáo cuối cùng của nhóm nên bao gồm một báo cáo từ các thành viên trong nhóm xác định những đóng góp của họ cho dự án. Nếu trong nhóm có hai thành viên báo cáo cùng đóng góp một nhiệm vụ, giáo viên cần cho họ thời gian để xác định rõ những việc đã thực hiện.

  10. Đưa ra đánh giá đồng đằng – đây là cách thức để một học sinh có thể khẳng định các đóng góp cho nhóm, và sản phẩm cuối cùng có thể được kiểm chứng thông qua đánh giá ngang hàng. Một đánh giá ngang hàng được tiến hành sớm trong hoạt động nhóm có thể giúp các thành viên trong nhóm khắc phục các vấn đề họ trải qua trong từng giai đoạn.

  Học sinh, không tự nhiên biết cách thức để thực hiện tốt các nhiệm vụ trong một nhóm. Chính vì vậy, những người thiết kế chương trình và các giáo viên quản lí công việc nhóm ở các dự án cần cung cấp các thiết kế giảng dạy để đảm bảo rằng việc học sinh tìm hiểu nội dung cùng với những học sinh khác sẽ giúp ích cho họ khi làm việc hợp tác sau này.

  Maryellen Weimer

  Hoàng Giang Quỳnh Anh| ĐH FPT

  lược dịch từ facultyfocus.com

  Bài liên quan: Các phương pháp đánh giá công việc nhóm

  Tài liệu tham khảo: Hansen, R.S. (2006). Benefits and problems with student teams: Suggestions for improving team projects. Journal of Education for Business, September/October, 11-19.

  NO COMMENTS